-A +A
Therapeut zoeken
Binnen kilometer
van postcode of plaatsnaam

 

Wat te doen bij klachten?

Wanneer u een klacht heeft over een behandelaar, zijn er verschillende mogelijkheden om daar iets mee te doen.

In de eerste plaats is het belangrijk om te proberen uw klacht met de betrokken behandelaar te bespreken. Wanneer u vindt dat dit niet tot een oplossing leidt, kunt u overwegen uw klacht bij een daarvoor bestemde organisatie in te dienen.

Er zijn verschillende organisaties waar u met een klacht over een alternatieve behandelaar terecht kunt. De meeste beroepsverenigingen hebben een tuchtcommissie en/of een klachtencommissie. Steeds vaker wordt zo'n klachtencommissie samen met een patiëntenorganisatie opgezet. Het is dus van belang dat u een alternatieve behandelaar kiest die is aangesloten bij een beroepsvereniging die klachtmogelijkheden heeft. Anders loopt u het risico dat u met een klacht nergens terecht kunt.

Klachtencommissies die door beroepsverenigingen van alternatieve behandelaars en patiëntenorganisaties samen zijn opgericht:

 • Stichting Klachtrecht AAG
  Voor klachten over artsen die aangesloten zijn bij één van de volgende verenigingen: VHAN, NVNR, NVAMG, NAAV, ABNG
  Vaartstraat 133, 1075 RM Amsterdam
  Tel: 020 6425156 / www.stichtingklachtrechtaag.nl
 • Ombudscommissie Homeopathie
  Voor klachten over behandelaars die lid zijn van de VHAN
  Postbus 90003, 1006 BA Amsterdam
  Telefoon 0317 426908 / info@stichtingklachtrechtaag.nl / www.vhan.nl
 • Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen
  Voor klachten over behandelaars die lid zijn van de NVKH, NWP, NVA, VNT en MBOG
  Postbus 2122, 6020 AC Budel
  Telefoon 0495 499585 / kab@kab-klachten.nl / www.kab-klachten.nl
 • TBNG Tuchtrecht
  Het voornaamste doel van de stichting TBNG is het verzorgen van de tuchtrechtregeling, zoals deze omschreven is in het formele tuchtrecht.
  Nadere informatie te verkrijgen bij:
  Telefoon: 0165 564652 / info@tbng-tuchtrecht.nl / www.tbng-tuchtrecht.nl

Is de behandelaar arts, dan kan ook een klacht worden ingediend bij het Medische Tuchtcollege.
Ook kan, bij ernstige klachten, een beroep worden gedaan op de rechter. www.xs4all.nl/~advocare/folder55.htm

Omdat het niet altijd eenvoudig is uit te vinden waar u een klacht kunt indienen, kunt u voor informatie en advies terecht bij een regionaal Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)
Het IKG werkt gratis en onafhankelijk van hulpverleners of instellingen in de (alternatieve) gezondheidszorg. Het IKG geeft informatie over uw rechten als patiënt en kan u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Het adres van het IKG in uw regio kunt u telefonisch opvragen bij 0900 2437070.

Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij Zorgbelang Nederland www.zorgbelang-nederland.nl / Klachtmogelijkheden