-A +A
Therapeut zoeken
Binnen kilometer
van postcode of plaatsnaam

 

 

Vermelding als complementair / alternatief behandelaar
 
De Stichting Natuurlijk Welzijn streeft continu naar helderheid en kwaliteit voor de patiënt / consument.
Voor een vermelding op de website en in de adressengids hanteert de stichting de onderstaande criteria .
 
Een behandelaar wordt vermeld mits deze:
 
beëdigd arts is die gedocumenteerd kan aantonen over een of meerdere bevoegdheden te beschikken op het gebied van de complementaire / alternatieve gezondheidszorg.
therapeut is die gedocumenteerd kan aantonen over een of meerdere bevoegdheden te beschikken op het gebied van de complementaire / alternatieve gezondheidszorg.
lid is van een bonafide beroepsvereniging die instaat voor opleiding en nascholing, en die een klacht- en tuchtrecht heeft.
Aan deze vermelding zijn geen inschrijfkosten verbonden. Wel is het donateurschap van de Stichting Natuurlijk Welzijn verplicht. Via het donateurschap ontvangt de behandelaar t.b.v. de wachtkamer het tijdschrift  "De Natuur Uw Arts".
 
Na invulling van dit formulier wordt per post een invulformulier alsmede een volledig overzicht van genoemde kwaliteitscriteria toegezonden.