Het wezen van water – levensbelang

Uit: Nr. 267, mei/jun 2020

Heilzaam water van levensbelang

Met enige regelmaat wordt in DNUA aandacht gegeven aan water. In nr. 261 stipte A. Kruijtbosch het geheugen van water aan. In nr. 262 adviseerde J. Dries water te drinken zodra we dorst hebben, en dat is best snel, want als we meer dan 1% water hebben verloren, komt dat dorstgevoel al op. Naast voldoende water tot ons nemen, is de kwaliteit van dat water evenzeer van belang voor ons fysiek lichamelijk en psychisch mentaal welbevinden. Een kort overzicht.
Plaatje Het Wezen van Waterhwt

 

‘De eerste voedingsstof die het lichaam nodig heeft, is water. Water is een voedingsstof. Het wekt energie op’. Dit is een citaat van de Iraanse auteur over gezondheid en welzijn, dr. Batmanghelidj, 2011.

Waterbalans

Bij onze geboorte – nadat we negen maanden gebaad hebben in water – bestaan we (naar gewicht) voor ca. 75% uit water. Dit percentage neemt met toenemende leeftijd langzaam af tot ca. 55-60% voor vrouwen en ca. 60-65% voor mannen. We drogen als het ware langzaam uit. Ook de verhouding van water in onze cellen en erbuiten verschuift een beetje met de leeftijd. Deze is aanvankelijk 55% in en 45% buiten de cellen; op latere leeftijd is deze verhouding zo ongeveer omgekeerd.

Het extracellulaire water bevindt zich vooral in het lymfesysteem en in het bloedvatenstelsel. De rest komt verspreid voor in botten, huid, pezen, de hersenen en het ruggenmerg. Om ons lichaam én geest in conditie te houden, hebben we dagelijks ca. 3% van ons lichaamsgewicht aan vocht nodig. Dat is zo’n 2 à 3 liter. We krijgen dorst bij meer dan 1% tekort, 5% tekort leidt tot duizeligheid en uitdroging, 8% tot slecht functioneren van spieren en klieren en tot hallucinaties, 10% maakt lopen vrijwel onmogelijk en bij 10 à 12% tekort staan we aan de rand van de afgrond. Water, H2O, houdt alle lichaamsstructuren in stand en reguleert alle biochemische processen in ons lichaam. Dit wordt nog eens duidelijk als we beseffen dat 99% van al onze moleculen H2O-moleculen zijn. Klein, maar fijn. Bescheiden, maar van levensbelang. Plaatje Tetraeder / Viervlak DNUA 267

Door de polariteit van water (ieder molecuul kent als tetraëdervorm twee positief geladen en twee negatief geladen hoekpunten) en de onderlinge waterstofbruggen tussen de moleculen (waardoor water als het ware een vloeibare kristalstructuur aanneemt) geldt water als universeel oplosmiddel, vormt het watermantels rondom grotere moleculen, zoals eiwitten, enzymen, tot DNA aan toe, en reguleert het vrijwel alle lichaamsprocessen. ‘Zonder water geen leven’ geldt ook op dit microniveau. Water is het transportmiddel van voedingsstoffen in de breedste zin (zuurstof, hormonen, vitamines, mineralen, suikers, aminozuren, etc.). Voldoende water geeft een gezonde glans aan haren en huid. Het reguleert stofwisselingsprocessen, zuivert het bloed en reguleert onze lichaamswarmte. Water zit letterlijk en figuurlijk in ons DNA. Zonder watermantel zou DNA als een pudding in elkaar zakken. Water is nodig voor het soepel laten functioneren van onze gewrichten, spieren en bindweefsels, voor schokdemping (van bijvoorbeeld hersenen, ogen en ruggenmerg) en voor geleiding van geluid in het gehoororgaan. En wie weet, kennende de impact van geluid op water en wetende de grote hoeveelheid water in ons lichaam, ‘horen’ we met meer dan alleen onze oren.

Kwaliteit

Normaliter wordt de kwaliteit van water afgemeten aan fysische eigenschappen (zoals elektrische geleiding, kleur, doorzicht en temperatuur), chemische eigenschappen (van erin opgeloste stoffen zoals macro-ionen, zware metalen en organische stoffen) en hydrobiologische kenmerken (aan de hand van aanwezige (micro-)organismen). Onderzoek van oppervlakte- en drinkwater baseert zich op deze eigenschappen en bepaalt op grond daarvan de kwaliteit van het water: goed, matig of slecht; gezond of ongezond.

Een vierde groep van, veronderstelde, intrinsieke, energetische eigenschappen – zoals vitaliteit, geheugen, Boviswaarden (= trillingsfrequentie ofwel vitaliteit; red.), vloeibare kristalvormen en clusters – krijgt nog nauwelijks aandacht. Dit hiaat is goeddeels verklaarbaar door het nog vrijwel geheel ontbreken van geschikte meetinstrumenten en meetmethoden. Pionierswerk is echter al wel voorhanden, enerzijds op het vlak van hightech analytisch onderzoek naar clustervorming en afwijkend gedrag van water, anderzijds op het vlak van (de duiding van) vitaliteit van water.

Water (H2O) is in vele fysisch-chemische opzichten afwijkend van wat verwacht mag worden van dit molecuul: er zijn ruim 70 anomalieën van water bekend, zoals smelt- en kookpunt, warmtecapaciteit, dichtheid, samendrukbaarheid, viscositeit, oppervlaktespanning en oplossend vermogen voor andere stoffen. Naast deze structuuraspecten (water vormt zogenaamde clusters, vloeibare kristallen, zogenaamde solvatatieschillen, e.d.) heeft water energetische eigenschappen in de vorm van bepaalde trillingspatronen of ritmische frequenties. Water kan op vele manieren zijn en worden ‘aangeslagen’. Deze specifieke frequentiepatronen worden aangeduid als ‘coherente domeinen’, pakketjes watermoleculen, bewegend in een zelfde ritmisch patroon. Deze kunnen interfereren met ons lichaam en onze organen. Harmonische patronen zijn gezondheidsbevorderend, disharmonische patronen leiden tot onbalans en ziekte. Vele vormen van watervitalisatie kunnen ons drinkwater een positieve impuls geven, heilzaam voor lichaam én geest.

Dr. Theo Claassen

Aquatisch ecoloog

Burgum, Friesland

www.aquaversum.nl