Kijkje in alternatieve natuurlijk-keuken

Uit: Nr. 248, maa/apr 2017

Tijdens het symposium van vorig jaar in Driebergen, ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van de Stichting Natuurlijk Welzijn, hebben ontmoetingen ertoe geleid dat enkele bezoekers met een bijdrage kwamen voor De Natuur Uw Arts. In dit geval gaat het om een heel persoonlijk verhaal waarin de auteurs u een inkijkje in hun keuken bieden. Dit artikel is wat anders dan anders, maar de redactie wilde hier graag ruimte voor geven.

Wij zijn Rob Heiligers en Aafke Douma en we werken onder de naam NATUURLIJK Centrum Bewustzijn & Bloei in en bij Groningen. Ons doel is mensen bewust en gezond te laten floreren, op natuurlijke wijze en in harmonie met het geheel. Dat doen we in onze praktijk, middels lezingen en bijeenkomsten, en in workshops rond o.a. Natuurlijk Genezen. Hier zijn we van harte mee bezig en we hebben er ook veel succes mee, zowel in de resultaten binnen onze praktijk, als in feedback op bijeenkomsten en workshops.

Voor de duidelijkheid, wij worden onder het kopje ‘alternatief’ geplaatst. Daarmee vallen we meteen buiten de gefinancierde GGZ. Ons werk is dus niet te declareren bij een ziektekostenverzekering. Zo ook is er geen passende beroepsvereniging. Dit is onze situatie nu.

Achtergrond

Ik (Rob Heiligers) ben ooit drie keer uitgeloot voor de studie Medicijnen (en werd geen arts dus), studeerde kinderpsychologie en was ruim dertig jaar professioneel werkzaam als jeugdtheatermaker met educatieve voorstellingen rond psychologische thema’s.

Mijn collega Aafke Douma, we vormen nu een maatschap, werkte als juridisch-maatschappelijk werker bij diverse gemeentes, tot zij zo’n tien jaar geleden ‘glashelder werd’ (helderziend, -voelend, -horend, -wetend). Van kinds af aan ‘zat dit er al in’, maar het werd indertijd door o.a. een stellige onderwijzeres de kop ingedrukt.

Ruim vijf jaar geleden is onze samenwerking begonnen.

Aafke liet me onlangs, overigens met de nodige humor, weten ‘dat ik al zeventien keer arts ben geweest in vorige levens’. En ‘in dit leven is het niet de bedoeling om als universitair opgeleide dokter te gaan werken’. Het zij zo.

Helder mag zijn dat in onze dagelijkse praktijk spiritualiteit en intuïtieve, paranormale waarneming een essentiële rol spelen. En dat is lastig te verkopen naar allerlei officiële instanties. Zij vinden ons wel ‘zeer alternatief’ en beoordelen ons werk meestal nogal laatdunkend. Vandaar dat wij resoluut hebben besloten niet meer mee te doen aan alle strijd en administratieve rompslomp om erkend te worden / zijn, en onze eigen weg te gaan. De cliënten weten ons overigens vanzelf te vinden. Zelden horen wij vragen over vergoedingen middels verzekeringen e.d. Zo zijn wij vrij om onze gedegen ‘eigen-wijze’ aanpak vorm te geven en uit te voeren.

Ook hebben we eens aan wetenschappelijk onderzoek meegedaan, en daaruit volgde dat onze benadering ‘significant effectiever is dan gangbare behandelmethodes, en zeker verder onderzoek verdient’. Maar dat kwam er nooit van, kennelijk zijn wij voor academische onderzoekers toch niet zo aantrekkelijk.

Aanpak

Graag geven we nu een inkijkje in onze activiteiten, als inzichtelijk voorbeeld van ons ‘alternatief’. Uiteraard zijn we goed geschoold en gecertificeerd in allerlei methoden van energetisch werk; ik laat de merknamen maar achterwege. In onze optiek gaat alles over wat wij noemen: Natuurlijk Genezen; hoe stimuleer je het zelfhelend vermogen zo dat iemand weer bewust gaat bloeien? De essentie in onze optiek is hierbij ‘AHA’: Adem, Hartenergie /Liefde en Aandacht. Met dit bewustzijns-palet is werkelijk alles mogelijk.

Met onze mediamieke gaven (we werken altijd samen trouwens) kunnen wij de onderliggende oorzaak van (fysieke en/of psychische) symptomen zien en behandelen. Hierdoor wordt als het ware de ‘angel uit het probleem getrokken’ en kan het zelfgenezend vermogen van een cliënt weer zijn/haar natuurlijke werk doen. Er komen veel mensen met onbestemde klachten; vaak hebben ze ook een heel medisch traject doorlopen.

Energetisch

Aafke heeft de gave glashelder aan te voelen en te zien wat er bij iemand speelt, en zo kunnen we zeer doelgericht iets betekenen. Geregeld komen we dan in generaties van voorouders terecht. Soms blijkt er al honderden jaren geleden iets naars gebeurd te zijn wat van generatie op generatie is ‘doorgegeven’, en nu pas bij onze sessie helder in beeld komt. Door met onze energetische werkwijze dit systeem op te schonen en vooral ook de herinnering eraan uit familielijnen te halen zijn er enorme veranderingen mogelijk. Dit raakt enigszins aan systemisch werk met opstellingen e.d.

Enkele voorbeelden: Iemand met dertig jaar zware hoofdpijnen voelt zich plots opgeknapt nadat een incestthema in de familie bekend is geworden en ‘verwijderd’. Iemand vol lusteloze vermoeidheid zit plots weer fluitend op de fiets nadat schuldgevoelens in generaties duidelijk zijn geworden en ‘opgeruimd’. Iemand die nog nooit een nacht heeft doorgeslapen kan dit nu wel, nadat misbruik in het verre verleden zich heeft geopenbaard en is ‘opgeschoond’. En er zijn veel meer voorbeelden. Velerlei klachten lijken een dergelijke onderliggende oorzaak te hebben.

Tegelijkertijd reageren (helderziend gezien) ook overledenen uit vorige generaties zeer positief (‘aan gene zijde speelt geen tijd’). Iedereen richt zich op, komt in zijn/haar kracht te staan en is los van het familietrauma. Zo kunnen ze nu eindelijk energetisch hun kinderen ondersteunen. Cliënten kunnen als het ware weer leunen op een gezonde voorouderlijn, en wat een heerlijk gevoel is dat!

Dat we hiernaast ook allerlei fysieke tekorten energetisch testen en bijstellen (dat kan), mensen gerichte oefeningen aanleren, symbolen meegeven of samen met een cliënt ‘gezonde dagdromen’ creëren, is hier wellicht wat veel om verder over uit te weiden. Vaak is bij onze benadering één sessie voldoende, soms is er een tweede afspraak nodig, zelden hoeven we een derde keer af te spreken. Cliënten gaan weer stevig op eigen benen lopen, en dat is precies wat we beogen. We zeggen wel eens: mysterie en gezond verstand gaan hand in hand. En zo is het maar net; het is volkomen onbegrijpelijk hoe het zich liefdevol elke keer weer ontvouwt. Maar het werkt, en dat is zoals het is.

Workshops

We geven ook workshops en lezingen / bijeenkomsten rond onze NATUURLIJK-visie. Workshops waar eenieder vooral een ‘eigen-wijze’ manier van werken ontwikkelt, met inbegrip van alle eigen vermogens en talenten. Alles draait om ‘Bewustzijn & Bloei’, en dat is, wat ons betreft, beter benoemd dan termen als bewustwording en groei. Dan ben je er steeds nét niet,

je moet het nog worden of er naartoe groeien. Ga eens uit van Gezond, Al Heel, je Bent het al, Zijn & Bloei. Alle genezing kan dan volledig natuurlijk tot je komen. Werkelijk alles is zo te behandelen, van kleine ongelukjes tot ernstige chronische klachten.

Tot hier het inkijkje in onze NATUURLIJK-keuken, als hopelijk inspirerend voorbeeld van natuurlijk welzijn en hoe het ook kan. Aafke en ik zijn voor én/én: zowel regulier, complementair als alternatief, in innige samenwerking. Kinderbuik & Co vinden we een prachtig voorbeeld van hoe dit al gerealiseerd wordt. Eens hopen we hier in Noord-Nederland aan een dergelijk initiatief mee te kunnen doen, daar staan we open voor.

En gaat onze nu zo alternatieve aanpak ooit eens verschuiven naar complementair of zelfs regulier? Of integreert alles binnen ‘spirituele wetenschap’? Zijn wij idealisten of voorlopers? We gaan het wel zien. Dank voor de aandacht en wie weet tot ziens.

Rob Heiligers en Aafke Douma

www.
NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl

Vorig jaar waren mijn collega en ik
op het 40 jaar Natuurlijk Welzijn-symposium in Driebergen.
Daar lieten we ons een dagje inspireren rond de stand
van zaken ‘qua regulier, complementair en alternatief’,
om het zo maar even samen te vatten.
Blij gemutst togen we weer richting Noord-Nederland
omdat ons helder was geworden dat er,
gezien alle lezingen, vele hoopvolle ontwikkelingen
gaande zijn in het gezondheidsveld.