Lange lijsten gezondheidszorg

Uit: Nr. 258, nov/dec 2018

Wat is de oplossing?

De auteur van dit artikel, Henny Dekker, heeft dertig jaar een praktijk gehad als hypnotherapeut. Van hem verschenen drie boeken over zijn vakgebied en vele publicaties in vakbladen.

De enorme wachtlijsten voor psychische hulp roepen om een oplossing, maar al jaren gebeurt er vrijwel niets.

De NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit, noemt het zelfs onacceptabel dat mensen te lang moeten wachten op de noodzakelijke zorg waar ze recht op hebben; zij wordt hierin gesteund door staatssecretaris van volksgezondheid Paul Blokhuis.

De oplossing ligt in het bemiddelen en doorverwijzen naar een andere zorgaan­bieder die wel op tijd plek heeft. De GGZ, huisartsen en zorgverzekeraars kunnen hierin meer initiatief nemen en beter samenwerken en communiceren.

Hypnotherapie

Waarom worden de wachtlijsten steeds langer en wordt er geen gebruik gemaakt van andere goed opgeleide therapeuten?

In mijn eigen vakgebied – als hypnotherapeut, waarin ik dertig jaar werkzaam ben geweest – heb ik een duidelijke professionalisering gezien, zowel in opleiding als in het tegemoetkomen aan de toenemende eisen van de zorgverzekeraars. Daarmee is de zogenaamde alternatieve geestelijke gezondheidszorg op het zelfde niveau gekomen als de reguliere hulpverlening. Dat met name hypnotherapie nog steeds niet serieus genomen wordt, heeft te maken met een hardnekkige misvatting. Hypnotherapie zou niet alleen deel uit moeten maken van de geestelijke gezondheidszorg, maar ligt zelfs aan de basis daarvan.

Professor Charcot (1825–1893), grondlegger van de neurologie, zorgde ervoor dat hypnose een plaats kreeg in de respectabele geneeskunde, met name in de tak van de neurologie, die zich tot de psychiatrie zou ontwikkelen. Jean Martin Charcot had twee beroemde leerlingen: Pierre Janet en Sigmund Freud. Zij beschreven ziektegevallen, waaruit bleek dat verdrongen herinneringen daaraan ten grondslag lagen.

Een andere leraar van Freud was Bernheim (1823–1904), leider van een groep artsen die samenkwam in Nancy. Zij begonnen als eersten hypnose te gebruiken om hysterische of neurotische symptomen te genezen.

Met Freud, zijn collega’s Josef Breuer – waarmee hij Studien über hysterie schreef – en Carl Gustav Jung begon de psychiatrie, psychotherapie en hypnotherapie.

Dissociatie

Bij de genezing van wat Breuer en Freud hysterische symptomen noemden, wordt eigenlijk gebruik gemaakt van het belangrijkste kenmerk van onverwerkte ervaringen, namelijk dissociatie. Dissociatie is losgekoppeld zijn van de traumatische ge-beurtenis, terwijl onbewust de verbinding nog bestaat. De huidige problematiek is het gevolg van traumatische gebeurtenissen in het verleden; deze kan door een brug weer geassocieerd, geïntegreerd worden in het heden. Deze methodiek vindt men terug in elke vorm van psychotherapie.

Onderscheid

Wat hypnotherapie onderscheidt van andere vormen van psychotherapie is het werken met trance / hypnose.

Moderne hypnotherapie werkt niet meer met langdurige inductiemethodes, maar met vrijwel elke psychotherapeutische interventie en met name het hypnotisch taal­gebruik en de metaforen van de psychiater Milton Erickson.

EMDR bijvoorbeeld maakt gebruik van al deze kennis, maar men heeft geprobeerd om dit binnen het reguliere circuit te houden. Gelukkig wordt het nu ook door alternatieve therapeuten toegepast. Het onderscheid tussen die twee is kwalijk omdat ze dezelfde basis, intentie en kwaliteit hebben om mensen in psychische nood bij te staan.

Tot slot

De schotten moeten er tussenuit, dus ook niet regulier en complementair, maar integraal. Samenwerking en gelijkwaardigheid in de geestelijke gezondheidszorg zijn in het belang van de cliënt, kunnen de wachtlijsten oplossen en veel ellende voorkomen.

Henny Dekker, Alkmaar

072 5113825

infokarmaweb@gmail.com