Minidossier vaccinaties

Uit: Nr. 269, sept/okt 2020

Zonder hier een volledig dossier te beschrijven van de vele onderzoeken en artikelen die er geschreven zijn over de voor- en nadelen van vaccinaties, wil ik hier een ‘korte’ opsomming geven. Met dit artikel willen we dit fenomeen weer eens onder de aandacht brengen, omdat er vanuit de ontwikkelaars niet alleen naar gezondheids­effecten gekeken is, maar helaas ook naar een gemakkelijk verdienmodel.

Alvorens we naar een paar vaccins gaan kijken, gaan we eerst even naar de vergadering van de WHO van afgelopen de-cember. Op 2 en 3 december 2019 kwam de top van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijeen in Genève voor een ‘Global Vaccine Safety Summit’. Deze bijeenkomst is gefilmd. Uit de opnames blijkt dat de wetenschappelijke top van de WHO achter gesloten deuren een ander verhaal vertelt over de veiligheid van vaccins dan het verhaal dat de WHO de wereld normaal gesproken voorhoudt.

De twijfels die de WHO zelf heeft over het gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat massa-vaccinatieprogramma’s veilig zijn, komen overeen met de twijfels en zorg­punten die ouders al jarenlang naar voren brengen. Alleen worden de ouders weg­gezet onder het label ‘anti-vaxxers’, of overgehaald te vaccineren met het argument dat de wetenschap zou kunnen garanderen dat vaccineren veilig is. Niet dus.

Plaatje VaccinatiesIn de tachtiger jaren werden de fabrikanten van vaccins bedolven onder de claims, m.n. voor problemen die ontstonden door vaccins als DK(T)P. De bedrijven dreigden te stoppen met de vaccins, echter de over­heden wilden dat voorkomen. Dit heeft ertoe geleid dat niet de fabrikant maar de overheid garant staat voor de veiligheid. Deze geeft echter geen openheid over de onderzoeken die er zijn gedaan en waaruit blijkt dat vaccins zeker niet altijd veilig zijn. Overheden doen zelf ook geen onderzoek en controleren dus niet of de gegevens van de fabrikant kloppen. We weten dat de negatieve feiten vaak worden weggelaten of afgezwakt.

Er dreigt nu weer een nieuw vaccin op ons af te komen, namelijk het veelbesproken vaccin tegen het coronavirus. Vanuit de wetenschap wordt al gewaarschuwd dat hoe eerder het vaccin er is, hoe onveiliger. De universiteit van Utrecht heeft al gemeld dat er tegen het coronavirus nooit een 100% veilig vaccin zal kunnen zijn. Daarnaast is er het probleem van het muteren, het veranderen van het virus. Dit betekent dat er voor elke mutant een vaccin ontwikkeld zal moeten worden.

We kijken hier naar enkele van de meest voorkomende vaccins, namelijk de griepprik, het BMR-vaccin en het veelbesproken vaccin tegen het HPV-virus.

De griepprik

In 2018 was in dagblad Trouw het volgende te lezen: ‘Miljoenen Nederlanders krijgen elk najaar weer de griepprik. Het nut van deze vaccinatie wordt echter toe­nemend in twijfel getrokken. Het ministerie van Financiën plaatste afschaffing van de griepprik recent op de ‘ombuigingslijst 2017’ van mogelijke besparingen. Zinvolle vaccinaties komen natuurlijk niet terecht op die lijst. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde sprak zich onlangs in een hoofdredactioneel commentaar afwijzend uit over griepvaccinaties. Royale beloning van huisartsen draagt, volgens dat commentaar, bij aan de instandhouding van griepinentingen. Men verzekerde zich daarmee van medewerking van huisartsen. De kritiek verstomde.’

Vaccinatievoorstanders beweren dat er jaarlijks 2000 griepdoden zijn. Ze baseren dat louter op landelijke cijfers die aangeven hoeveel mensen er tijdens een griepperiode meer overlijden dan gemiddeld. Maar of deze mensen ook werkelijk overleden zijn aan de gevolgen van griep is niet bekend. Die bewering van huisarts Hans van der Linde bracht NRC.Next ertoe om een factcheck te doen. Resultaat: grotendeels waar. Slechts een fractie van die 2000 mensen overlijdt aan influenza, maar we hebben geen idee hoeveel. Laat staan dat we weten of er ook overleden mensen gered zouden zijn door vaccinatie. En dat is waar het om gaat. We zien hier hetzelfde beeld als bij het coronavirus. De kwetsbaren, meest ouder en vaak obees, met onderliggende ziekten overlijden.

Uit onderzoek komt steeds weer naar voren dat de griepprik het minst positieve effect heeft bij ouderen, terwijl dit de meest kwetsbare groep is. Een vergelijkbaar probleem hebben we tijdens de coronacrisis ook gezien. Veel zogenaamde slachtoffers zijn mét corona overleden, maar niet áán corona. Ouderen die wél gevaccineerd zijn, lopen zelfs een grotere kans aan de griep te overlijden dan andere leeftijdsklassen. We zien dat gevaccineerde ouderen met een slecht immuunsysteem – en dat zijn er helaas veel – evengoed griep krijgen met complicaties. Zij belanden zelfs in het ziekenhuis of zitten evenveel dagen ziek thuis als niet ingeënte personen. Als bijkomend probleem is inmiddels gebleken dat mensen die regelmatig gevaccineerd worden tegen de griep, vervolgens ook vatbaarder zijn voor andere virussen.

De Cochrane-analyse is vernietigend. Het Cochrane-instituut is een instelling waarin internationaal vermaarde wetenschappers alle onderzoeken toetsen en proberen er een gemeenschappelijke ‘waarheid’ uit te halen. Veel studies vallen af doordat ze slecht zijn uitgevoerd of zichtbaar zijn gemanipuleerd door de opdrachtgever; vaak is dat de farmaceutische industrie.

Bij het beoordelen van 274 vaccinstudies naar de effecten van de griepprik bleek dat de door fabrikanten gesponsorde studies allemaal een positieve uitkomst hadden. In onafhankelijk gefinancierde studies bleek de eindconclusie negatief. Ruim 9 maanden voor de eventuele griepperiode moeten virologen al voorspellen welke samenstelling het vaccin moet hebben, terwijl men geen idee heeft welke virusmutaties op dat moment de bedreiging vormen.

Statistisch zien we dat 100 mensen moeten worden ingeënt om 1 griepgeval te voor­komen. En verder zien we dat de, soms slopende, bijwerkingen van de griepprik erger waren dan de griep zelf.

Het BMR-vaccin

BMR staat voor bof, mazelen en rode hond.

De bof is een ziekte die voor kinderen vervelend, maar vrijwel altijd onschuldig verloopt. Eén keer ziek zijn geeft levenslange immuniteit; vaccinatie geeft dat niet. Sinds 1987 is het vaccin tegen de bof opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. De vraag is of de verschuiving van de bof naar latere leeftijd niet een groter gevaar voor de volksgezondheid betekent dan het door­maken van de onschuldige kinderziekte op de geëigende leeftijd. In de VS brak enige tijd geleden een bof-epidemie uit, waarbij vooral gevaccineerde kinderen de ziekte kregen. Kinderen die op jonge leeftijd op een natuurlijke manier de ziekte hadden doorgemaakt bleven grotendeels buiten schot.

Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte, maar leidt zelden tot ernstige complicaties of overlijden. Met name over dit vaccin zijn twijfels m.b.t. de mogelijke relatie met autisme. De Engelse arts Wakefield is als klokkenluider hiervoor uit zijn ambt gezet, op onterechte gronden. Maar ook vervolgonderzoeken gaven te zien dat er bij sommige kinderen abnormale reacties op het vaccin optraden. Ook is uit onderzoek gebleken dat na het doormaken van de mazelen op jonge leeftijd immuniteit op-treedt voor de rest van het leven. Immuniteit door vaccinatie heeft slechts een duur van 1 tot 8 jaar. Met andere woorden: je kunt op het kinderdagverblijf beter een kind hebben dat niet gevaccineerd is, maar al wel de ziekte gehad heeft dan een gevaccineerd kind bij wie de immuniteit na een jaar al weer verdwenen is.

Rodehond is een zeer milde kinderziekte. Complicaties bij rodehond op kinderleeftijd zijn uiterst zeldzaam. Vaccinatie is voor­namelijk bedoeld om de ziekte uit te roeien en zo te voorkomen dat zwangeren besmet kunnen raken: een besmetting met rodehond tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor de foetus. Aangezien de werkzaamheid van vaccinatie beperkt is, kan het gevolg van vaccineren zijn dat in de toekomst meer vrouwen vatbaar worden. Het gevaar bestaat dat juist door het massaal inenten vrouwen de mogelijkheid ontnomen wordt om zich op natuurlijke wijze levenslang tegen de ziekte te beschermen.

Vrouwen die de ziekte als kind hebben doorgemaakt hebben een grotere bescherming dan gevaccineerde personen.

Waarschijnlijk is het op een natuurlijke manier ondergaan van infecties – en daarnaast zorgen voor gezonde voeding en aanvulling met vitamine A – een veel gezondere route.

HPV

Het humaan papillomavirus wordt in verband gebracht met baarmoederhalskanker. Maar eigenlijk weten we nog helemaal niet of er eerst al ‘onzichtbare’ voorstadia van tumorontwikkeling zijn en vervolgens – als gevolg van verzwakking van het weefsel – het virus een gemakkelijke ingang heeft of dat het virus zelf de veroorzaker is. Dit laatste zou heel onlogisch zijn, daar deze kanker dan een heel andere oorzaak zou hebben dan alle andere soorten kanker.

Als gevolg van dit vaccin zijn er al meerdere doden gevallen. Ook de bijwerkingen kunnen ernstig zijn, zelfs zo dat gevaccineerde meisjes geen kinderen meer kunnen krijgen. In Japan is het vaccin inmiddels al verboden.

Cocktail

Is een cocktail wel zo slim of levert juist dit zoveel schade op?

In de natuur krijgt iemand nooit meerdere infectieziekten tegelijk. Het lichaam kan zich instellen op het pathogeen en het afweermechanisme in stelling brengen. Nu krijgen we een cocktail, wat ons lichaam in verwarring brengt. Op welke indringer moet het zijn afweersysteem afstellen? Ons lichaam heeft daar geen effectief antwoord op en ondergaat het. Het is dan altijd maar afwachten hoe het daar op reageert. Vervelend is ook dat sommige bijwerkingen pas jaren later naar boven komen en de relatie dan niet meer gelegd wordt. Eventueel kan homeopathie dan uitkomst brengen.

Wel effectief

Veel effectiever dan vaccinaties is werken aan het immuunsysteem. Dit kunnen we doen door goede voeding en voldoende beweging en, zeer belangrijk, een gezonde kijk op het leven. Met andere woorden: zo min mogelijk stress. Vooral bij ouderen is het belangrijk, eventueel met supplementen, de tekorten aan te vullen.

Laatste nieuws

Het Europese Hof heeft vastgesteld dat bij vaccinatieschade de term ‘met gerede twijfel’ voldoende is voor eventuele aanspraak op schadevergoeding. Tot nu toe ging men uit van ‘onomstotelijk bewijs’. Dit laatste is bijna nooit haalbaar, waarbij de farmaceutische industrie of de overheid buiten schot konden blijven. Kortom, een rechter kan redelijkerwijs aannemen dat ‘de toediening van het vaccin de meest logische verklaring’ is voor de gezondheidstoestand van het kind, ervan uitgaande dat het bewijs ‘voldoende ernstig, specifiek en consistent is’. Dit is een grote doorbraak, die wellicht de overheid dwingt om met andere ogen naar vaccinaties te gaan kijken, omdat zij, volgens afspraak, voor deze schade opdraaien.

John Koezen

johnkoezen@gmail.com

Bronnen:

– Vereniging kritisch prikken

– Stichting vaccinvrij

– Medisch dossier

– Cochrane-rapport