PERSBERICHT Landelijke enquête integrale gezondheidszorg

Enquête integrale gezondheidszorg

ALMERE , 2 november 2017. Jaarlijks maken één miljoen Nederlanders gebruik van integrale gezondheidszorg: een combinatie van reguliere en complementaire zorg. Maar welke complementaire/alternatieve geneeswijzen (CAM) geven de meeste kans op een positief resultaat? Het antwoord is vaak lastig te vinden, omdat deze gegevens nergens worden verzameld. Daarom start een digitale enquête onder het Nederlandse publiek.

“Er is grote behoefte aan gegevens die niemand verzamelt”, zegt Hetty van Doorn van de Infolijn Alternatieve Geneeswijzen. “Onze vrijwilligers krijgen al 30 jaar dagelijks de vraag: ‘Welke geneeswijze helpt het beste bij mijn kwaal?’ Het blijkt heel moeilijk en tijdrovend om deze informatie helder te krijgen. Terwijl dit toch van groot belang is voor patiënten/consumenten en in tweede instantie ook voor verzekeraars, verwijzers en hulpverleners. Wij weten uit cijfers van het CBS dat één miljoen mensen per jaar een complementaire hulpverlener bezoeken. Dat doen ze omdat ze er baat bij hebben. In de media hoor je vooral over wat er fout gaat in de CAM-sector. Niemand verzamelt wat goed gaat.”

Stichting Gezond Leven, medeoprichter van de Infolijn AG, heeft daarom besloten deze gegevens te gaan verzamelen via een digitale enquête. Het Louis Bolk Instituut zal de geanonimiseerde gegevens vervolgens op wetenschappelijke wijze statistisch verwerken. De uitkomsten zullen in 2018 breed worden gedeeld met het publiek.

De enquête moet ertoe leiden dat patiënten beter en sneller worden verwezen naar de geneeswijze met de meeste kans op resultaat. Daarnaast hoopt de Infolijn AG dat het onderzoek een bijdrage levert aan erkenning van gekwalificeerde CAM-hulpverleners en aan het opzetten van een integrale zorgverzekering die kosteneffectief is. De verwachting is dat de uitkomsten ook aanleiding zullen zijn voor gericht vervolgonderzoek.

Voor meer informatie en de enquête: www.infolijn-ag.nl