Reuk- en smaakverlies kenmerk van Covid-19 en Homeopathie

Reuk- en smaakverlies behandelen met Homeopathie

Uit: Nr. 271, jan/feb 2021

Doordat een van de kenmerken van een Covid19-besmetting reuk- en smaakverlies kan zijn, is deze aandoening meer in de belangstelling gekomen, ook omdat het een verschijnsel is dat niet alleen in de acute fase op kan treden, maar ook ná de ziekte kan blijven bestaan.

Geleidelijk komt er meer bekendheid en begrip voor klachten betreffende reuk- en smaakverlies. Toch is dit een klacht die al veel langer bekend is. Er bestaat zelfs een vereniging voor mensen met deze aandoening: de Anosmievereniging, te vinden via https://reuksmaakstoornis.nl. Op deze site is ook allerlei interessante informatie te vinden.

Verschijnselen

Het woord anosmie komt van het Oudgrieks: ósmè (‘geur, reuk’), gekoppeld aan het voorvoegsel an- (‘niet’). Anosmie betekent een totaal reukverlies, hyposmie een afgenomen reukvermogen.

Als je niets meer proeft heet dat ageusie. Dit is afgeleid van het Oudgriekse xust / gustiè dat ‘smaak’ of ‘trek’ betekent, ook terug te vinden in ons woord goesting. Verminderde smaak heet hypogeusie. Deze twee klachten gaan vaak samen, maar kunnen uiteraard ook afzonderlijk optreden.

Er is niet voor niets een vereniging voor opgericht: het blijkt een aandoening te zijn die een grote impact kan hebben. Op de site van de vereniging staat dat er in Nederland naar schatting tussen de 250.000 en 300.000 mensen zijn die lijden aan een lichte dan wel ernstige vorm van reuk- en/of smaakstoornissen. Dit heeft allerlei psychische en sociale gevolgen die vaak groter zijn dan men zich in eerste instantie realiseert. Zo kan het zijn dat je geen gas meer ruikt, met alle gevolgen van dien.

In het algemeen wordt het leven van mensen die niet meer ruiken en proeven een stuk vlakker.

Overigens zijn er allerlei varianten op reuk- en smaakverlies, samen te vatten als meer, anders of minder (en soms allemaal door elkaar heen). Zo is bijvoorbeeld het ruiken van geuren die er niet zijn of het anders smaken van bekende smaken vaak ook zeer hinderlijk.

Een goede aanpak is niet bekend binnen het reguliere circuit. In de homeo­pathische literatuur zijn er gevalsbeschrijvingen te vinden van patiënten die met succes behandeld zijn.

 

Relatief veel voorkomende oorzaken zijn ongevallen met hersenkneuzing of erger, roken, ouderdom en alzheimer, neuspoliepen, bepaalde ziekten zoals parkinson, (overmatig) medicijngebruik, en het inademen van giftige dampen en gassen. Ook kan het een overblijfsel zijn van een stevige griep of verkoudheid.

Aanpak

Een goede aanpak is niet bekend binnen het reguliere circuit. In de homeopathische literatuur zijn er gevalsbeschrijvingen te vinden van patiënten die met succes behandeld zijn. In mijn eigen praktijk herinner ik me drie patiënten die veel baat hebben gehad bij hun homeopathische middelen. De oorzaak van hun klachten was zeer verschillend.

Een van de patiënten was een man die bekend was met poliepen in zijn neus. Zijn neus was nauwelijks meer doorgankelijk en zijn reuk was zo goed als verdwenen, en met de reuk ook zijn smaak. Overigens was de verstopte neus de reden voor zijn komst en niet het reuk- en smaakverlies. Hij had een geschiedenis van chronische verkoudheden, gecombineerd met allergieën. De behandeling sloeg aan, de allergieën en de verkoudheden verminderden. Op een dag snoot hij een poliep uit. Zijn neus werd plots doorgankelijker en zijn reuk en smaak begonnen terug te komen.

Een dame op leeftijd kwam met als klacht depressie. Ze vroeg om hulp om van haar reguliere middelen, een antidepressivum en een angstremmer, af te komen. Omdat ze niets meer proefde en rook, had het leven veel van zijn jeu verloren. Ze woonde alleen sinds het overlijden van haar man en merkte dat bij vrijwel elke ontmoeting met mensen wel gegeten of gedronken werd. En daar had ze dus niets aan. Zonde ook om dan samen naar een (duur) restaurant te gaan.

Ze was haar reuk- en smaakvermogen verloren sinds een forse griep met dito verkoudheid een paar jaar geleden. Tijdens de ziekte had ze bij vlagen ook rare geurervaringen gehad, zoals het ruiken van vieze of aangename geuren die er niet leken te zijn. Ook was ze na die tijd nog lang moe gebleven.

Nu is het in de homeopathie bekend dat het niet goed genezen van een ziekte kan leiden tot blijvende klachten, zoals bij deze patiënt. Op basis van de verschijnselen van de acute fase – gecombineerd met de huidige klachten inclusief haar somberte – heeft deze patiënt een aantal middelen gekregen. Daarna is haar stemming enorm opgeknapt en haar reuk- en smaakvermogen grotendeels, maar helaas niet helemaal, teruggekomen. De reguliere middelen had ze niet meer nodig.

Een derde patiënt was een vrouw die door een ongeluk een schedelbasisfractuur had. Gelukkig knapte ze goed op, mede door een intensieve homeopathische begeleiding, waardoor ze elke keer een goede genezende impuls kreeg. Haar slaap, die slecht was sinds het ongeluk, verbeterde snel na een homeopathisch middel en ook de duizeligheid verdween snel na een ander middel. Maar zij had na de acute fase forse reuk- en smaakproblemen: andere dingen rook en/of proefde ze niet, sommige dingen smaakten of roken raar en zelfs vies en soms rook ze geuren die er niet waren. Eten en drinken was echt geen feest meer! En dat niet alleen: soms is dit zelfs gevaarlijk. Zo was ze aan het koken en merkte ze pas dat er iets niet goed ging toen de keuken onder de rook stond en ze vlammen zag: ze had niet geroken dat een pan in brand stond!

Na het eerste homeopathische middel begonnen reuk en smaak terug te komen, vaak in ‘sprongetjes’: ineens smaakte koffie weer lekker, ineens rook ze de frambozen weer. Een feest! Na verloop van een jaar zijn haar smaak en reukvermogen vrijwel helemaal hersteld, steeds verbeterend na een vervolgmiddel.

Covid19

Dit roept de vraag op wat bij verlies van smaak en reuk door covid19 mogelijk is. Dergelijke patiënten heb ik nog niet behandeld. Maar ik denk dat het zeer goed mogelijk is dat homeopathie dan effectief is. En wel om drie redenen: In de eerste plaats omdat er goede ervaringen zijn bij deze klachten na griep en verkoudheid. In de tweede plaats omdat vermoeidheid na covid19 goed lijkt te reageren op de juiste homeopathische middelen. In de derde plaats omdat deze klachten passen bij een homeopathisch middel dat een van de middelen is die in die situatie aangewezen lijken te zijn.

Daarom sluit ik af met een aanbeveling: hebt u last van reuk- of smaakverlies als onderdeel van het post-covid-syndroom: neem contact op met een homeopathisch arts.

Er is een reële kans dat u geholpen kunt worden door een homeopathische behandeling. Pas na het behandelen van meerdere patiënten kan ik inschatten hoe groot die kans is. Ik ben benieuwd!

Michel de Sonnaville

Arts, gespecialiseerd in homeopathie

Centaurea Apeldoorn

055 3574340