Wij beschermen alternatieve geneeswijzen, help ons groeien.

Wat doet Stichting Natuurlijk Welzijn?

Uit: Nr. 277, jan/feb 2022

Verandering – SNW

In deze overdenking wil ik u meenemen op de reis die de Stichting Natuurlijk Welzijn de afgelopen jaren heeft gemaakt.

In 2016 vierden we ons 40-jarig bestaan. Een mooi moment om stil te staan bij alles wat in die 40 jaar bereikt is, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. We hebben dit toen gevierd met een symposium onder de titel ‘Integrale zorg, het beste uit twee werelden’.

Tot die tijd was de stichting vooral gericht op het informeren van donateurs via het blad De Natuur Uw Arts en op de samenwerking met andere organisaties uit het alternatieve en complementaire veld. In de afgelopen 5 jaar zien we ook nieuwe ontwikkelingen. Deze zorgen er voor dat de stichting op steeds meer plekken een rol kan spelen.

Nieuwe rollen

Een van de nieuwe rollen die de stichting inmiddels vervult, doordat zij als patiënten­organisatie erkend werd, is dat zij in twee klachtencommissies vertegenwoordigd is. Ook is de stichting vertegenwoordigd in het bestuur van het Platform Integrale Gezondheidszorg. Dit platform biedt een podium waar we kunnen samenwerken met consumenten- en patiëntenorganisaties, maar ook met de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde.

Binnen het Platform Integrale Gezondheidszorg hebben we, op verzoek van een grote zorgverzekeraar, invulling gegeven aan een z.g. Position Paper. Hierin hebben we de zorgvrager (consument en patiënt) centraal gesteld en aangegeven op welke wijze therapeuten in de toekomst transparantie en kwaliteit dienen te waarborgen, op basis van ‘practise based evidence’ (in de praktijk bewezen werkzaamheid van een therapie).

Samen met patiënten- en therapeutenorganisaties blijven wij in gesprek met de zorgverzekeraars. Onze rol zal steeds belangrijker worden om in de toekomst de zorg overzichtelijk te houden en meer gelijkwaardigheid te creëren tussen de behandelaar en de zorgvrager.

Oude rollen

Stichting Natuurlijk Welzijn - afbeelding Appel
Inhoud vanuit therapeuten via hun praktijk, patiënten informeren over Alternatieve Geneeswijzen.

Natuurlijk zijn we niet gestopt met onze oude rol als uitgever van ons blad ‘De Natuur Uw Arts’. En ook houden we vast aan onze rol als moederstichting van de Infolijn Alternatieve Geneeswijzen. Dat doen we samen met de Stichting Gezond Leven en de Moermanvereniging. De infolijn blijft een belangrijk middel om zorgvragers te informeren over de mogelijkheden van therapieën.

Ook op beurzen zijn we vertegenwoordigd, zelfs op meer plaatsen dan vroeger. Naast de Nationale Gezondheidsbeurs die vooral bedoeld is voor de consument, zijn we ook op beurzen aanwezig die vooral bedoeld zijn voor de professional. We willen graag dat therapeuten via hun praktijk, desnoods al in de wachtkamer, hun patiënten informeren over het werk van de Stichting Natuurlijk Welzijn.

Een nieuwe jas

Toen u dit nummer uit de brievenbus haalde, is u waarschijnlijk al opgevallen dat het formaat veranderd is. Het is ruim 30% groter en 4 pagina’s dikker. Daardoor heeft de redactie meer mogelijkheden voor een ruimere opzet, wordt het magazine beter leesbaar en komt het mooier over. We zijn bewust niet naar het standaardformaat van de meeste bladen overgestapt, omdat we onderscheidend willen blijven. Ook kan dit formaat gemakkelijk meegenomen worden, bijvoorbeeld om het onderweg te lezen.

De website is in het afgelopen jaar flink aan­gepakt en eigenlijk totaal vernieuwd. Dit is een flink proces geweest en gaat continu door. Elke week worden daarop artikelen, die eerder in ons blad stonden, gepubliceerd.

Mocht u hierover vragen, opmerkingen of ideeën hebben, geef dat dan s.v.p. door via info@natuurlijkwelzijn.org.

Verandering stichting natuurlijk welzijn
Conceptual picture of businessman achieving a success

Nieuwsbrief

Tot voor enkele jaren konden onze donateurs zich aanmelden voor de nieuwsbrief, die verzorgd werd door onze al eerder genoemde zusterstichting Gezond Leven. Na de oprichting van het Platform Integrale Gezondheidszorg verhuisde de nieuwsbrief naar dat platform, onder de naam ‘Wijzer naar Gezondheid’. Maar vanaf dit jaar zullen de zusterstichtingen de nieuwsbrief weer zelf gaan verzorgen met de intentie dat deze 6 keer per jaar uitkomt, precies tussen de maanden waarin ons blad verschijnt.

Zo, nu bent u weer helemaal bij. Wij wensen u een natuurlijk gezond 2022.

John Koezen

Voorzitter Stichting Natuurlijk Welzijn