Vijf jaar Kinderbuikenco

Uit: Nr. 272, mrt/apr 2021

Hoe is het met het eerste holistische ziekenhuis voor kinderen en jongeren?

In september van het vorige jaar ben ik weer eens bij dr. Judith Kocken op bezoek geweest. Judith is kinderarts, gespecialiseerd in maagdarmleverproblemen. Zij richtte in 2014 het kleinschalige ziekenhuis Kinderbuikenco op, waar sinds januari 2015 kinderen en jongeren met langdurige klachten holistisch worden behandeld.

In het ziekenhuis werd de medische behandeling verricht door een team van verschillende experts. Naast de medische behandeling door kinderartsen werd een kind – en het hele gezin – begeleid door een diëtiste, psycholoog/therapeut en/of yogatherapeut, zodat lichaam, emoties, denken en relaties aandacht kregen in de medische behandeling.

Eind 2015 heb ik haar leren kennen en werd enthousiast over haar bevlogenheid en haar missie om op een integrale wijze bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van kinderen. Het ziekenhuis was niet zo lang daarvoor gestart en in het voorjaar van 2016 besloot het bestuur van de Stichting Natuurlijk Welzijn om ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan een donatie te doen voor dit bijzondere initiatief.

Op 21 juni 2016 togen we naar Bilthoven om deze donatie te overhandigen. Op ons symposium op 1 oktober van dat jaar hield Judith heel mooi haar verhaal, waarbij deze zin inspireerde: ‘Als kinderen buikpijn hebben, is er meer aan de hand dan alleen iets fysieks. Dat betekent: verder dan alleen het lichamelijke kijken, anders kun je het niet oplossen’.

Al vele jaren voordat Kinderbuikenco er was, behandelde Judith op een holistische manier kinderen en jongeren met langdurige en/of onbegrepen klachten, vanuit de ziekenhuizen waar ze werkzaam is geweest.

In de afgelopen vijf jaren is er veel gebeurd. De vorm waarin het ziekenhuis werkte is in 2018 veranderd. De belangrijkste reden daarvoor is dat de zorgverzekeraars de holistische, integrale werkwijze niet vergoeden vanuit de basisverzekering. Ze betalen niet wat werkt, maar wat in het protocol staat. Dat kinderen weer gezond werden door een samenspel van reguliere aanpak, kennis over gezonde voeding, mindfulness, yoga, e.d. was voor hen niet belangrijk. Alleen het deel reguliere medische behandeling werd vergoed en bovendien moest de Stichting Kinderbuikenco gedurende 3-9 maanden deze behandeling volledig voorfinancieren.

Judith behandelt nog steeds kinderen en gezinnen volgens de zeer effectieve holistische medische behandeling en behandelt behalve als kinderarts nu ook volwassenen als natuurgeneeskundig leefstijlarts. De integrale aanpak is intussen verder verbreed en haar bezieling is alleen maar verder gegroeid. Het is een plezier om haar verhalen aan te horen en te genieten van haar stralende ogen als ze terugdenkt aan al die kinderen die in haar praktijk succesvol zijn behandeld.

Hoe mooi zou het zijn als er andere artsen zijn die door haar opgeleid zouden willen worden, om op andere plekken in ons land hetzelfde mooie werk te doen! En hoe mooi zou het zijn als ook zorgverzekeraars zouden inzien dat het niet gaat om protocollen, maar om behandelingen waar mensen beter van worden.

John Koezen