Een echte relatie met je dier

In verbinding met je dier, Trust Technique

Uit: Nr. 277, jan/feb 2022

Trust Technique

Dieren kunnen met mensen een relatie aangaan, op dezelfde manier zoals wij zelf ook een relatie met elkaar aangaan. Dat kan een relatie met een huisgenoot zijn, maar ook met een werkgever of een vriendin. En als je een dier in huis hebt, of in de wei, ga je met dat dier ook een relatie aan.

Aan elke relatie moet gewerkt worden. Je hebt tenslotte dagelijks met elkaar te maken. Elke dag is weer anders. De ene dag voelen we ons geweldig en de andere dag voelen we ons wat minder. Dit geldt voor mensen en dit geldt voor dieren. Dieren hebben ook gevoelens, net als de mens. Angst, onrust, bedroefd of moedeloos zijn, maar ook blij en opgewekt zijn, het komt ook bij dieren voor. Als je er op gaat letten, ga je het zien.

Reactie op situaties

Gevoelens van dieren kunnen zich uiten in voorkeuren, bijvoorbeeld voor bepaalde mensen, voor andere dieren of voor hun omgeving. Dit zul je ongetwijfeld wel weten, maar hoe zit het met de gevoelens van dieren bij hun dagelijkse situatie? Je dier vertelt je elke keer dat hij gevoelens heeft bij een bepaalde situatie en vraagt je om te luisteren. Hoe jouw reactie op het moment van die situatie is, is daarbij bepalend.

Gevoelens worden gecreëerd door denken. Als je heel druk bent, denk je veel en produceer je ook veel onrustige gevoelens. Als je kalm en rustig bent, dan is je denken ook rustig en produceer je kalme gevoelens. Dit geldt ook voor dieren. Zij denken ook na over de situatie die ze beleefd hebben, of weer gaan meemaken.

Als een dier ergens op reageert, heeft het bepaalde gevoelens bij een situatie gekregen. Het dier kan angstig of bang zijn geworden. Daaraan vooraf gaat een gedachte, waardoor het dier weet dat het angstig wordt; het dier reageert op een manier die bij dit specifieke dier past. Wij kunnen de reactie van het dier vervelend vinden en het dier corrigeren, maar als je rustig en kalm blijft zal je veel beter kunnen luisteren en begrijpen waarom het dier reageert zoals het doet.

Wat is de reden dat het dier ergens op reageert? Is er in het verleden van het dier iets vergelijkbaars gebeurd, waardoor het dier deze reactie toont? En wie reageerde er eigenlijk als eerste? Reageerde het dier eerst, omdat het dier dacht aan het nare gevoel dat deze bepaalde situatie altijd oplevert, of was jij het zelf, die bedacht dat die nare situatie weer ging ontstaan. Mensen en dieren reageren op elkaar gevoelens.

Trust Technique

Doordat we als mens niet luisteren naar onze eigen gevoelens en niet luisteren naar de gevoelens van ons dier, ontstaan er gedragsproblemen. We moeten erkennen dat dieren gevoelens hebben en dat we naar die gevoelens moeten luisteren. Dat is de enige manier om tot elkaar te komen, het is de enige manier om de problemen met ons dier op te lossen. Net als in een mens-tot-mens relatie.

De Trust Technique erkent dat mensen en dieren gevoelens delen. Het is een methode die veel lijkt op mindfulness, maar dan mind-fulness met dieren. Je leert om in jezelf rust en kalmte te creëren en dit gevoel vervolgens te delen met je dier. Je dier gaat reageren op deze rust in jou en het dier wordt ook rustig. Je maakt ruimte voor het dier om zijn gevoelens te uiten. Wanneer het dier het gevoel krijgt dat er naar zijn gevoelens wordt geluisterd, ontstaat er op een geheel natuurlijke manier vertrouwen in, en verbinding met elkaar. En dat is wat je nodig hebt voor een goede relatie.

 

Relatie met je dier en gezondheid

Als je zodoende, vanuit dit andere, rustige perspectief gaat kijken naar je dier en je dier als volwaardig wezen accepteert, ga je erkennen dat je dier gevoelens heeft. Wanneer je daar eerst begrip voor hebt, dan kunnen jullie vervolgens samen de ‘lastige’ situaties oplossen. Wat er gebeurt is dat je gaat inzien dat er geen ‘lastige’ situaties bestaan, maar dat het een kwestie was van niet naar elkaar luisteren en elkaar niet begrijpen.

Rust en onrust

Natuurlijk kan het zijn dat je al een prachtige verbinding met je dier hebt, waarbij jij en je dier elkaar altijd begrijpen. Dat is fantastisch, maar daar is aan gewerkt door middel van luisteren en begrip voor elkaar. De Trust Technique kan je dan helpen die verbinding nog dieper te maken.

Wanneer een mens de Trust Technique gaat gebruiken, zal een dier niet direct de kalme rust in de mens begrijpen. Het dier kan immers gewend zijn aan de onrust bij het ‘baasje’ en plotseling krijgt het dier te maken met kalmte en rust. Daardoor kan die rust eerst onrust creëren in het dier. Omdat het dier al die tijd bezig is geweest met de onrust in zijn mens had hij geen tijd om aandacht te besteden aan zijn eigen gevoelens en mening.

Nu zijn mens laat blijken dat je als mens innerlijk kalm kunt zijn en in staat bent om te luisteren, zal het dier eerst zijn onrustige gevoelens laten zien. Eindelijk kan het dier laten zien wat er al die tijd al dwars heeft gezeten.

Rust en onrust kunnen eenvoudigweg niet op dezelfde plaats zijn. Als je ergens rust in stopt, komt eerst de onrust eruit. Kijk maar eens naar hoe dat bij jezelf werkt. De Trust Technique houdt daar rekening mee. Het leert je niet alleen om kalm en rustig te zijn, maar ook om het dier te blijven observeren en ondersteunen bij het ‘loslaatproces’ van het dier.

Vertrouwen en verbinding

Als het dier het gevoel krijgt dat er naar hem geluisterd wordt, gaat het dier ook naar jou luisteren. De communicatie komt dan van beide kanten. Wanneer het dier erkend wordt in wie hij is, is er vertrouwen en verbinding. Er ontstaat een hele nieuwe relatie met het dier, waar met wederzijds vertrouwen en met respect voor elkaar samengeleefd wordt. Trainen, wandelen of wat er dan ook in samenwerking met het dier gedaan wordt, gaat van beide kanten met plezier.

De Trust Technique geeft alle aandacht aan jou en aan het dier. Wanneer jij leert om rustig te blijven in situaties met je dier, en je merkt dat je dier daar rustig en kalm op reageert, dan neem je dit ook weer mee naar de relaties die je met mensen hebt. Dit is één van de mooie voordelen van deze methode.

Een ander voordeel is dat mens en dier beiden weten dat ze rustig kunnen blijven in een situatie waarbij er een gedragsverandering optreedt, van dier of mens. Hoe mooi is het als mens en dier altijd in verbinding kunnen zijn? Hoe mooi zal de samenwerking, in rust en vertrouwen, dan zijn?

Een cirkel wordt doorbroken. De mens wordt zich bewust van zichzelf en van het dier. Het dier wordt zich bewust van zichzelf en van de mens. Beiden krijgen zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar, omdat beiden erkend worden in hun zijn.

Nicoline Kurk

www.nicolinekurk.com