Homeoprofylaxe, alternatief voor vaccinaties bij dieren

Uit: Nr. 281, sep/okt 2022

Vaccinaties… de afgelopen tijd is daarover veel geschreven en gezegd. Ook bij dieren is ‘over-vaccinatie’ een hot item, het is een belangrijke oorzaak van klachten.

Daar waar bij honden en katten door de mogelijkheid om te titeren, een steeds grotere groep eigenaren minder laat vaccineren, worden paardeneigenaren juist verplicht hun paard vaker te vaccineren. In dit artikel zal Francis Dalebout het juist niet over vaccineren hebben maar over ‘homeopathische profylaxe’, oftewel het immuniseren met behulp van homeopathische middelen.

Om te beginnen met een ‘disclaimer’: dit artikel is niet bedoeld om me uit te spreken voor of tegen vaccinatie. Dat is een beslissing van elke eigenaar zelf, een beslissing die ik volledig respecteer.

Ik heb klanten die vaccineren en klanten die dat niet doen. Hun dieren help ik ongeacht hun beslissing. Soms adviseer ik misschien om het uit te stellen omdat medicijngebruik een oorzaak is van de klachten die ik behandel, maar altijd in overleg. En als de eigenaar dat niet kan of wil, dan heb ik altijd nog de mogelijkheid om de vaccinatie en de eventuele gevolgen ervan homeopathisch te begeleiden.

Een lastige beslissing

Ook al ben ik niet persé voor of tegen, ik ben zéker een voorstander van ‘zo min mogelijk’; en wat dan ‘mogelijk’ is, is voor elk dier en elke eigenaar weer anders.

Als een paard in pension staat, ben je vaak verplicht om het tegen influenza te vaccineren; de meeste stalhouders eisen dit.

Wil je aan wedstrijden of shows meedoen, dan ontkom je ook niet aan vaccinatie, voor meerdere ziekten zelfs. Voor paardenwedstrijden is ook de vaccinatiefrequentie hoger: zelfs elk half jaar, omdat bekend is dat de effectiviteit van de vaccins beperkt is.

Wel vind ik dat je het aan je dieren verplicht bent om je goed te laten informeren en niet klakkeloos te doen wat een ander (stalhouder, sportorganisatie) zegt dat je zou moeten doen.

Hoe ernstig is de ziekte waarvoor je vaccineert, wat zijn eventueel de gevolgen van die ziekte? Hoe goed helpt het vaccin daartegen en welke nadelen zijn er? En misschien het belangrijkste: wat zijn de alternatieven? Moet ik eigenlijk wel vaccineren of kan het ook anders?

Alleen zo kun je een beslissing goed geïnformeerd en weloverwogen nemen.

Titeren

Veel mensen zijn inmiddels op de hoogte van de mogelijkheid om hun hond of kat te laten titeren. Vaak blijkt dat dieren jarenlang ruim voldoende afweerstoffen hebben tegen de ziektes waar ze als pup voor gevaccineerd zijn.

Niet alle ziektes kunnen getiterd worden, zoals bijv. de ziekte van Weil voor honden.

Voor paarden zijn er geen titers beschikbaar, behalve voor tetanus.

Al met al dus een ‘duivels’ dilemma voor veel eigenaren. Want ook al weet je dat vaccinaties risico’s en nadelige effecten kunnen hebben en wil je misschien liever niet vaccineren, je wilt je dier wél graag gezond houden. Zeker als er bij jou in de buurt een uitbraak is van een ziekte waar jij je dier niet tegen gevaccineerd hebt, kan dat best spannend zijn.

Wat is titeren?

Het titeren van honden en katten komt steeds meer voor in de dierenartspraktijk.

Bij titeren beoordeelt de dierenarts en/of de paraveterinair of een vaccinatie nodig is op het moment van testen. Met behulp van een bloedonderzoek (titerbepaling) wordt gekeken hoeveel antistoffen het lichaam op dat moment heeft. Heeft je hond of kat voldoende antistoffen? Dan is op dat moment geen vaccinatie nodig.

Titeren van katten en honden kan helpen bij het zo min mogelijk vaccineren van je huisdier. Maar om antistoffen aan te maken, blijft het noodzakelijk om je

huisdier te laten vaccineren en dit te blijven herhalen.

Bij het titeren van honden kun je kijken naar de antistoffen voor de volgende ziektes: hondenziekte, parvo en leverziekte.

Bij het titeren van katten gaat het om de antistoffen voor kattenziekte.

Alternatief

Er is een alternatief en dat is homeopathisch immuniseren oftewel: homeoprofylaxe. Omdat homeopathische middelen geen belasting vormen voor het immuunsysteem, kun je ze veilig toepassen om de weerstand te vergroten, zelfs als er op dat moment een ziekteuitbraak is.

Homeoprofylaxe kun je dus niet alleen in een ‘vaccinatieschema’ toepassen, maar ook als preventieve maatregel op het moment dat de situatie daar om vraagt.

Ook als je dier al gevaccineerd is kun je het toepassen. Want, zoals gezegd, de effectiviteit van vaccinaties is vaak beperkt (door een korte werkingsduur of doordat dieren niet voldoende op een vaccinatie reageren). Door titeren zien we soms dat zelfs pups uit één nest wisselende uitslagen hebben, ondanks het feit dat de vaccinatie en omstandigheden hetzelfde waren voor alle pups.

Dus ook al is een dier gevaccineerd, zonder titerbepaling weet je niet of het ook daadwerkelijk voldoende antistoffen heeft aangemaakt als reactie op de vaccinatie. Om deze reden worden er toch relatief veel dieren ziek, terwijl die wel gevaccineerd waren; en daarom is het verstandig om bij een verhoogd risico een dier extra te beschermen.

Hoe werkt het dan?

Kort gezegd bestaat het afweersysteem uit verschillende ‘fases’.

Eén van die fases is de specifieke afweer die – zoals de naam al zegt – afweercellen maakt die gericht zijn op één bepaalde ziekteverwekker. Door het afweersysteem ‘kennis te laten maken’ met de ziekteverwekker maakt het geheugencellen aan voor deze ziekteverwekker, zodat het bij een nieuwe infectie direct met de specifieke afweer kan reageren.

Dit ‘kennis laten maken’ doen we regulier door de inactieve of doodgemaakte ziekteverwekker, of het DNA ervan, in het bloed te brengen zodat de geheugencellen daar ‘een plaatje’ van kunnen maken, waardoor de ziekteverwekker een volgende keer direct herkend wordt.

Ook door homeopathie kunnen we het lichaam kennis laten maken met diezelfde ziekteverwekker. De middelen die we voor homeopathische profylaxe gebruiken zijn ook hier gemaakt van de specifieke ziekteverwekker. Deze groep middelen noemen we nosodes.

Omdat homeopatische middelen veilig zijn, kun je ze vaak herhalen.

 

Bijvoorbeeld: voor het profylaxemiddel bij de ziekte van Weil is de nosode gemaakt van leptospiren, de belangrijkste veroorzaker van de ziekte van Weil (ofwel leptospirose). En voor de paardenziekte rhino (equine viral rhinopneumonitis) is het de nosode van het Equine Herpes virus 1+4. Zo kun je, in principe, voor elk virus of elke bacterie een nosode maken.

Homeopathische middelen bevatten boven een bepaalde potentie geen moleculen meer van de grondstof, maar wat ze wel bevatten is de informatie van de grondstof.

Met het homeopathische middel ‘leptospirosis’ geven we het zelfherstellend vermogen dus de informatie – het plaatje – over de bacterie en dit blijkt effectief genoeg te zijn om het immuunsysteem bij een daadwerkelijke infectie adequaat te laten reageren.

Op die manier kun je een dier tegen allerlei ziekten beschermen. Omdat homeopathische middelen veilig zijn, geen bijwerkingen veroorzaken en niet toxisch kunnen werken, kun je ze net zo vaak herhalen als nodig is.

Humane toepassing

In Australië heeft homeopathisch arts dr. Isaac Golden zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van potentieel gevaarlijke (kinder)ziekten. Golden heeft gepubliceerd over zijn eigen onderzoek en dat van anderen, waarin aangetoond wordt dat homeopathische profylaxe een met een vaccin vergelijkbaar hoge effectiviteit heeft. In 2004 promoveerde hij op dit onderzoek, aan de Swinburne University of Technology in Hawthorn, Victoria.(1)

Op mensen wordt homeoprofylaxe inmiddels al op grote schaal toegepast, zowel bij het immuniseren van jonge kinderen volgens een ‘vaccinatieschema’, als bij de preventieve behandeling tegen verhoogde risico’s en grote uitbraken.

Hier zijn veel goede voorbeelden van(2), zoals bij de uitbraken van meningokokken (hersenvliesontsteking) in Brazilië in 1998(3), of bij de preventieve behandeling van meer dan 2 miljoen Cubanen tegen leptospirose na de grote overstromingen in 2007, en een jaar later nog eens 4,5 miljoen na orkaan Ike.(4)

Preventie bij dieren

Homeoprofylaxe met nosodes bij dieren wordt nog niet grootschalig toegepast. Om die reden zijn er, over het effect bij dieren, nog weinig gepubliceerde cijfers. Toch zijn er wereldwijd verschillende dierenartsen en homeopaten die er op individueel niveau met succes gebruik van maken en binnen hun praktijk goede resultaten behalen.

Profylactische behandeling tegen uierontsteking bij de koe (mastitis) is inmiddels wereldwijd flink ingeburgerd bij – met name – biologische boeren; veldstudies hebben aangetoond dat het in hoge mate bijdraagt aan het terugdringen van antibioticagebruik(5).

Deze behandeling is niet altijd met behulp van een nosode van een bacterie, maar ook met andere homeopathische middelen. Het toont evenwel aan dat het preventief inzetten van homeopathie wel degelijk mogelijk en effectief kan zijn, ook bij dieren.

Francis Dalebout

mail@francisdierenhomeopathie.nl

1 Golden I. 2004 The Potential Value of Homoeoprophylaxis in the LongTerm Prevention of Infectious Diseases, and the Maintenance of General Health in Recipien

2 Sheffield F. 2005 – 2014Homeoprophylaxis: Human Records, Studies and Trials

3 Mronisnski C, Adriano E & Mattos G. (1998/99) Meningococcinum: Its protective effect against Meningococcal disease, Homeopathic Links, Vol 14 Winter 2001, 230-234.

4 A Reevaluation of the Effectiveness of Homoeoprophylaxis Against Leptospirosis in Cuba in 2007 and 2008 http://chp.sagepub.com/content/19/3/155

5 Ziese J & Fritz J, 4-2019 Use and efficacy of homeopathy in prevention and treatment of bovine mastitis https://doi.org/10.1515/opag-2019-0019