Legatering

 

Neem een goed doel op in uw testament

Steeds meer mensen zijn er zich van bewust dat er in hun nalatenschap ook ruimte kan zijn voor organisaties die ze een goed hart toedragen.

De Stichting Natuurlijk Welzijn geeft al tientallen jaren voorlichting over complementaire / alternatieve gezondheidszorg (CAM) en streeft naar een betere acceptatie van deze zorg door de overheid en reguliere zorgaanbieders. Dit doel is nog lang niet bereikt; voor veel patiënten / consumenten wordt het maken van een eigen keuze nog steeds bemoeilijkt.

Als u ook vindt dat patiënten recht hebben op een vrije keuze in de gezondheidszorg, dan kan uw bijdrage aan onze stichting daarbij helpen. Zowel de politiek als onze overheid laten degenen die bewust kiezen voor complementaire / alternatieve gezondheidszorg nog steeds in de steek.  Onze stichting streeft naar een landelijk erkend register van bonafide behandelaars (artsen en therapeuten) die complementaire / alternatieve zorg verlenen.

U kunt onze stichting financieel steunen door een gift, een schenking of een erfenis. Onze stichting is een door de belastingdienst erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer 50513. Dit houdt in dat over een erfenis of schenking geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd is, met andere woorden een schenking of een erfenis is vrijgesteld van successie- of schenkingsrecht. Een donateur kan zijn gift van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Wie de Stichting Natuurlijk Welzijn testamentair wil gedenken kan de volgende formulering gebruiken:

                          “Ik legateer aan de Stichting Natuurlijk Welzijn gevestigd te Epe de somma van €…….”

 

Fiscaalvriendelijke giften

Periodieke jaarlijkse giften zijn fiscaal aftrekbaar als deze via een notariële akte, of een ‘Overeenkomst periodieke gift’ voor tenminste 5 jaar worden vastgelegd. Bij jaarlijkse giften van minimaal € 100 kan dan altijd verrekening met het verzamelinkomen toegepast worden waardoor de fiscus een deel van de giften terugbetaalt.

Als u een notariële akte wilt laten opmaken, dan kan de Stichting Natuurlijk Welzijn dit eenvoudig voor u regelen. Op uw verzoek sturen wij u een machtigingsformulier toe. De stichting laat de akte opmaken en neemt de kosten op zich bij een minimale schenking van € 100 per jaar.

Heeft u verder nog vragen over deze fiscaal vriendelijke schenkingen of andere giften, laat het ons dan weten en een van de bestuursleden neemt contact met u op.