Cholesterol van levensbelang!

Uit: Nr. 233, sep/okt 2014

Enkele tientallen jaren hield men een hoge cholesterolspiegel verantwoordelijk voor hartinfarcten en beroertes. Een onderzoek aan de Universiteit Leiden toont thans het tegendeel aan. De resultaten van het onderzoek doen sterk vermoeden dat een verhoogd cholesterol in de tweede levensfase voordelen kan hebben voor wat betreft de gezondheid.

Cholesterolverlaging in het bloed

De onderzoekers hebben 5.750 mensen in de leeftijdsgroep van 55 tot 90 jaar gedurende bijna 14 jaar gevolgd. Daaruit bleek dat iedere millimol cholesterol méér in het bloed, het overlijdensrisico met ca. 12% verlaagde. Bij degenen ouder dan 85 jaar daalde ook de sterfte als gevolg van een hartinfarct of beroerte met 21%. De onderzoekers zijn tot de overtuiging gekomen dat de cholesterolwaarden, in ieder geval bij oudere mensen, niet moeten worden gedramatiseerd. Verder moet men zich minstens twee maal bedenken voordat men bij gezonde ouderen cholesterolverlagende producten overweegt.

Knipsel CholesterolTot nu toe werd door nog geen enkel onderzoek aangetoond dat een hoog gehalte aan cholesterol in het bloed de oorzaak is voor een hartinfarct of beroerte. Tabletten die het cholesterol verlagen, moeten – ook vanwege de bijwerkingen – worden ontraden. Het vermijden van risicofactoren als roken en het nemen van voldoende beweging blijven de beste preventieve maatregelen.

De functie van Cholesterol

Cholesterol is niet een soort van giftige vijand, maar een vetachtige stof zonder welke leven ondenkbaar is. Cholesterol is onder andere nodig voor:

  • de vorming van hormonen als bijvoorbeeld oestrogeen;
  • de vorming van galzuren;
  • de werking van vitamine D;
  • het stabiliseren van de celwanden.

De droge stof van de hersenen wordt voor een vijfde deel gevormd door cholesterol en van het hart voor een tiende deel.
Het grootste deel van het benodigde cholesterol voor de vele belangrijke functies maakt de mens zelf. Via de voeding wordt de behoefte aangevuld. Krijgt het lichaam te weinig cholesterol van buiten aangevoerd, dan zal het automatisch zelf meer gaan produceren. Voeding arm aan cholesterol kan dan ook nooit een oplossing zijn.

Bert Kloosterman,
natuurgeneeskundige

www.gezondbeterworden.nl
info@gezondbeterworden.nl
0543 565253

Bron: Naturmedizin aktuell

Oorspronkelijk gepubliceerd in De Natuur Uw Arts, 39e jaargang nr. 233 pagina 6, 2014

 

Gepubliceerd in: DNUA 233 september-oktober 2014