Genetisch gebonden

Uit: Nr. 233, sep/okt 2014

Over het algemeen wordt aangenomen dat erfelijk bepaalde klachten niet of in ieder geval heel moeilijk te behandelen zijn.

Door intensief wetenschappelijk genetisch onderzoek weten we steeds meer over welke genen verantwoordelijk zijn voor bepaaldeceleigenschappen in bepaalde organen. Bijvoorbeeld, als borst- of eierstokkanker of dikkedarmkanker genetisch bepaald is, lijkt het een kwestie van tijd tot de bom barst en is het wachten tot de kanker zich in het betrokken orgaan manifesteert. Volgens het adagium ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’ wordt de betrokkene periodiek gecontroleerd, zodat bij de eerste verdachte verschijnselen geopereerd kan worden. Dit is vanzelfsprekend een goede zaak. Toch is het goed om ons te realiseren dat het bij een genetisch bepaalde aanleg tot kanker, mede afhankelijk is van een aantal andere factoren of en wanneer de kanker tot ontwikkeling komt.

Een voorbeeld: Darmkanker ontwikkelt zich vaak via poliepvorming. Dat wil zeggen dat zich geruime tijd, soms wel jarenlang, poliepen blijven ontwikkelen in de darm. Deze poliepen worden dan weggehaald, meestal via colonoscopie en er wordt bekeken of ze al dan niet kwaadaardig zijn. Ten slotte kan men besluiten, als het stadium van kwaadaardigheid is bereikt, om met de poliep ook het betrokken stuk darm weg te halen d.m.v. een zogenaamde colectomie. Ondertussen wordt natuurlijk ook de lever in de gaten gehouden omdat daar de uitzaaiingen in de regel naartoe gaan.
Ik heb waargenomen dat, indien bij de behandeling de orthomoleculaire geneeswijze en de homeopathie worden ingeschakeld – in een vroeg stadium, dus als de patiënt nog niet echt patiënt is – de tendens tot poliepvorming kan verminderen.
Zo kreeg ik eens een wat oudere dame, ze was in de zeventig, op het spreekuur. In de loop der jaren waren er een aantal darmpoliepen geopereerd en gezien het feit dat er inmiddels nogal wat familieleden waren overleden aan darmkanker, werd haar voorgesteld zekerheidshalve het grootste deel van haar dikke darm te verwijderen.
De patiënte weigerde dit, ze voelde zich te oud voor de consequenties, namelijk een stoma. Door het instellen van een constitutionele behandeling volgens de richtlijnen van de klassieke homeopathie, maar ook met behulp van injecties van darmpoliepcellen in homeopathische verdunningen (potenties), kwam er een kentering in het ziekteverloop. Aanvankelijk kwam nog een enkele poliep in het vizier, maar al spoedig kon de chirurg die haar op gezette tijden controleerde, geen poliepvorming meer vaststellen.
Vanzelfsprekend moest de voeding worden geoptimaliseerd, dat wil zeggen weinig of geen vlees meer gebruiken en daarvoor in de plaats de bekende fruit-en-groenten-adviezen. Ook het gebruik van gemalen lijnzaad en tarwevezels verminderen, door binding van galzuren en het vrijmaken van calcium, het risico van poliepvorming.
In het begin stonden er veel groentesappen op het menu en nam ze capsules met extracten van o.a. Coriolus versicolor, een Japanse paddenstoel waarover al veel is gepubliceerd.
Ontgiften stond ook hoog op haar lijst en dat geldt nog steeds; lever en darm moeten zoveel mogelijk schadelijke stofwisselingsproducten omzetten en uitscheiden voordat deze kunnen inwerken op het celmateriaal. Daarvoor hebben we een aantal vaste programma’s tot onze beschikking, afkomstig van o.a. dr. Nick Gonzalez uit New York. Zo is er de ‘clean sweep’, waar met psyllium (vezels), bentonite (een soort heilaarde) en veel drinken de plakken afval die in de loop der jaren aan de darmwanden zijn vastgekoekt, als boze geesten worden uitgedreven. Maar ook is er de ‘liver flush’-methode die de lever periodiek reinigt, en het koffieklysma om de lever te dwingen gal met daarin veel gifstoffen (toxinen) uit te scheiden.

Ik heb onder meer gemerkt dat het toedienen van homeopathische poliepverdunningen belangrijk zijn om de tendens tot poliepvorming tegen te gaan; zij vormen dan ook een vast bestanddeel van het programma dat ik voorschrijf bij patiënten als genoemde dame.
Met andere woorden: het is fundamenteel belangrijk om, zeker als het gaat om iemand die verhoogd risico loopt, maatregelen te nemen om de kans op promotie van kanker te minimaliseren. Zeker als er familiaire, erfelijke belastingen zijn ten aanzien van bepaalde vormen van kanker.
Ook als er geopereerd is, dient men extra waakzaam te zijn en conditie en afweer zo hoog mogelijk op te voeren.

Dokter Moerman was een van de grondleggers voor wat betreft de voeding en supplementen. Een en ander staat ook bekend als de niet-toxische tumortherapie.

Bob Th. Hornstra, arts

Bron: De Helende Factor

Oorspronkelijk gepubliceerd in De Natuur Uw Arts, 39e jaargang nr. 233 pagina 26, 2014