Haptotherapie

Uit: Nr. 245, sep/okt 2016

Het woord haptonomie komt vanuit het Grieks en is afgeleid van hapsis (tast) en nomos (wet of regel). Tast en gevoel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Haptotherapie is gebaseerd op de haptonomische principes. Wanneer je klachten en/of problemen hebt t.g.v. gevoelens en emoties is het een manier om je ervan bewust te worden en er (beter) mee te leren omgaan.

Haptotherapie (h.t.) is een lichaamsgerichte therapie: het gaat om voelen en ervaren. De h.t. richt zich op heel de mens. Het belangrijkste van de h.t. is de wisselwerking: binnen het contact met de ander word je je beter bewust van jezelf. De wisselwerking en het contact zijn altijd op basis van veiligheid. Daardoor kunnen klachten en problemen binnen het contact veranderen en verminderen. Hetzelfde geldt voor de lijfelijke spanningen.
De directe aanraking wordt ook gebruikt om bepaalde problemen en blokkades voelbaar te maken, zodat deze opgelost kunnen worden. Hierbij gaat het in eerste instantie om bewustwording.

Balans

De balans tussen gevoel en verstand raakt verstoord, als we binnen deze maatschappij vooral worden aangesproken op onze rationaliteit. Het gevoel dreigt dan in de verdrukking te komen. Bij kinderen vinden we het heel vanzelfsprekend om ze aan te raken. We geven ze een aai over de bol, of nemen ze op schoot om ze te troosten. Ook bij volwassenen is er de behoefte (niet altijd bewust) om aan te raken en aangeraakt te worden. We geven elkaar een hand bij de ontmoeting of slaan een arm om iemand heen bij verdriet. Soms kan het nodig zijn om te leren omgaan met lichamelijk contact. Bij h.t. word je gestimuleerd contact te maken met je eigen gevoel. Hierdoor kunnen verstand en gevoel weer in balans komen, waardoor meer veerkracht ontstaat.

Behandeling

Bij de h.t. komt er natuurlijk eerst de intake. Vanuit het gesprek proberen we te komen tot de gevoelsmatige hulpvraag. Vervolgens maken we gebruik van lichaamsgerichte oefeningen en de aanraking. De voorwaarde voor de aanraking is dat de cliënt zich veilig voelt. Bij de h.t. wordt de emotionele ontwikkeling betreffende (zelf)vertrouwen, eigenheid, intimiteit naar zelfstandigheid als het ware in kaart gebracht.
Daarna wordt er een behandelplan gemaakt en na een aantal sessies zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.
Er zijn heel veel mensen die heel goed (rationeel) kunnen praten, maar emotioneel los je het daar niet mee op.

Wanneer kom je o.a. voor h.t. in aanmerking: je zit niet lekker in je vel; je weet niet wat je bezielt of voelt; je kunt je niet uiten; je bent onrustig, of hebt last van slapeloosheid; je bent moe en slaapt juist veel; je bent gevoelig en weet niet hoe je met dat gevoel moet omgaan; je hebt moeite met het aangeven van je grenzen.

Mogelijke klachten / problemen zijn:

  •  lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikklachten, nek- en rugklachten, mede veroorzaakt door stress en spanning;
  •  hoge bloeddruk, hyperventilatie en angststoornissen;
  •  vermoeidheid, overspannenheid en burn-out; verlies van vertrouwen door langdurige overbelasting;
  •  (licht) depressieve klachten;
  •  AD(H)D: onrust;
  •  slaap- en/of concentratieproblemen;
  •  relatieproblemen;
  •  problemen rondom intimiteit en nabijheid;
  •  verwerkingsproblematiek bij rouw, na trauma’s;
  •  levensfaseproblematiek, o.a. overgang, midlifecrisis.

Tot slot

Voor haptotherapie is geen verwijzing nodig. Het valt onder de aanvullende verzekering; geen eigen risico.

Haptotherapeut is geen beschermde titel. De V.V.H. (Vereniging Voor Haptotherapeuten) heeft zich daarom verder onderscheiden door de titel: GZ-haptotherapeut. Dat betekent dat er een erkende 4-jarige post-HBO-opleiding is gevolgd. Binnen de VVH moet er voldaan worden aan nascholing, zijn er praktijkvoorwaarden en er is een tucht- en klachtencommissie.

Trees Huisman, GZ-haptotherapeute

www.haptotherapiehuisman.nl
06 30675471

Gepubliceerd in: DNUA 245 september – oktober 2016