Hersenletsel – homeopathie

Uit: Nr. 236, maa/apr 2015

Wat heb ik als homeopathisch arts toch een mooi beroep! Voor mijn patiënten plan ik veel tijd in om een uitgebreide inventarisatie van de klachten te kunnen maken en om echt contact te krijgen. Beide zijn nodig om tot een goede behandeling te komen. Door deze aanpak zijn de resultaten vaak bijzonder goed.

Soms komen mensen met al jaren bestaande klachten die door de behandeling ‘gewoon’ verdwijnen. Ook in acute gevallen blijkt homeopathie goed te werken. Dat geldt niet alleen voor mensen met lichamelijke problematiek, maar ook voor psychische: van angsten tot gedragsproblemen, van onzekerheid tot woedeaanvallen.Juist ook die diversiteit van klachten maakt mijn vak zo boeiend.

De laatste tijd wordt er in de media veel aandacht besteed aan mensen met chronisch hersenletsel. Zo’n letsel kan de wereld van mensen op zijn kop zetten! Jammer genoeg is er vaak in de acute fase geen reguliere behandeling mogelijk en ook bij chronisch letsel zijn de mogelijkheden beperkt.
Zoals bij veel zieke patiënten kan homeopathie hier uitkomst bieden. Het opvallende is dat – als iemand met hersenletsel in de acute fase goed homeopathisch behandeld wordt – niet alleen de klachten sneller verdwijnen maar dat ook de latere schade minder lijkt te zijn, zowel in de acute fase als in de chronische.

Als toelichting twee voorbeelden:

  • Een meisje van 8 jaar kreeg een klap op haar hoofd. Tot dat moment was ze gezond. Na de klap had ze hoofdpijn en werd sloom en slaperig. De volgende dag was ze ook duizelig. In de loop van de week knapte ze wel wat op, maar ze bleef hoofdpijn houden. Ook bleef ze moe en sliep ze meer dan normaal. Daarom kwam ze voor een consult. Het gesprek en het onderzoek leverden geen nieuwe gegevens op. Ze kreeg het homeopathische middel Opium 200K, 3 keer om de 3 uur.De dag erna voelde ze zich een stuk beter en ze knapte met de dag verder op, tot ze vier dagen later opnieuw haar hoofd stootte. Ze had weer hoofdpijn en werd weer sloom en slaperig. Nieuw was dat ze het gevoel had dat haar hoofd wiebelde, heen en weer schudde. De Opium 200K werd herhaald. De klachten zijn overgegaan en zijn sinds die tijd weggebleven.
  • Dit voorbeeld gaat over een patiënt met chronische klachten.
    Een 22-jarige man was op zijn tiende jaar van de schommel gevallen en bleek toen een hersenschudding te hebben. Vanaf dat moment bleef hij klachten houden, met name hoofdpijn en grote problemen met concentreren en lezen. Lezen lukte bijna niet en het drong niet goed tot hem door wat hij las. Daardoor is het op het gymnasium helemaal misgelopen, en ook kan hij het bedrijf van zijn vader niet overnemen. Op dit moment kan hij slechts de koppen van de krant lezen.
    Hij werd behandeld met Arnica montana in verschillende potenties. Geleidelijk aan knapte hij op: de hoofdpijn verdween en het lezen verbeterde. Na drie maanden kon hij een heel artikel in de krant lezen en begrijpen.
    Hij is erg blij met het effect van de behandeling. Jammer dat hij niet eerder homeopathisch behandeld is, dan had zijn leven er heel anders uitgezien!

Michel de Sonnaville

Arts Integrale Geneeskunde, gespecialiseerd in homeopathie
Centaurea, Apeldoorn

Gepubliceerd in: DNUA 236 maart – april 2015