Kennis delen

Kennis delen over Natuurlijke en alternatieve Geneeswijzen

Krachten bundelen, de kennis uit de alternatieve geneeskunde koppelen aan de reguliere wetenschappelijke benadering. Dat is waar de Stichting zich voor in zet.

De Stichting verspreidt daarnaast, via de website en de uitgave “De Natuur Uw Arts”, informatie over Complementaire / Alternatieve Geneeskunde. Het doel is consumenten betrouwbare en gecontroleerde informatie aan te rijken over de vele natuurlijke geneeswijzen die vandaag de dag bekend en onbekend zijn. Daarnaast zet de Stichting zich in om de kwaliteit van natuurgeneeskundig onderwijs te waarborgen door samen te werken met opleidingsinstituten.

De Stichting werkt samen onder andere samen met onderwijsinstellingen, het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg), de AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde), diverse beroepsverenigingen en therapeuten.

Stichting Natuurlijk Welzijn is een onafhankelijke consumenten stichting die volledig gerund wordt door de inzet van vrijwilligers. Door uw donatie kunnen wij ons werk blijven doen!