Geschiedenis van de Stichting Natuurlijk Welzijn

In 1976 werd de Stichting opgericht door: Willem Smits jr., voorzitter, Jacomine Landman-Kasper, secretaris en Jan Hoogeboom, penningmeester met de aanvankelijke opzet meer structuur te brengen in het uitgeven van het blad De Natuur Als Arts, later gewijzigd in De Natuur Uw Arts, dat voordien door de vader van de voorzitter voor zijn patiënten werd uitgegeven. De heer Smits sr.  en de vader van de secretaris, destijds beiden bekende persoonlijkheden, hielden zich in het verleden reeds bezig met de aanvullende geneeswijzen en wel in de vorm van fyto-, hypno- en magnetotherapie, zowel in Nederland als buiten de grenzen.

In het verleden heeft Jacomine Landman een groot aandeel in de ontwikkeling van de stichting gehad door het geven van lezingen, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Mede hierdoor is de stichting uitgegroeid tot een adviescentrum voor natuurgeneeskunde.

Inzet en focus

De stichting heeft zich altijd actief ingezet voor de integratie van alternatieve geneeswijzen met de reguliere geneeskunde. Tegenwoordig wordt de voorkeur gegeven aan de term CAM (Complementary and Alternative Medicine), dus complementair én alternatief. De natuurgeneeskunde kan zowel alternatief zijn als complementair, dus ondersteunend. In de dagelijkse praktijk is er inmiddels een bescheiden begin van naar elkaar toe groeien, maar er valt nog veel te doen voordat kan worden gesproken van een echt succes. Dit houdt in dat de CAM-zorg door onze overheid wordt erkend en effectief wordt bevorderd, zodat een volledige integratie met de reguliere geneeskunde een feit kan worden. Tenslotte maken vandaag de dag al zo’n 1,5 tot 2 miljoen ingezetenen van Nederland gebruik van de CAM-zorg, een omvang die niet over het hoofd kan en mag worden gezien.

Therapeuten register

Als gevolg van regelmatig terugkerende vragen is het samenstellen van een adressenlijst met gekwalificeerde artsen en therapeuten die de aanvullende geneeswijzen toepassen, een belangrijke nevenactiviteit geworden.

Een vaste kern van donateurs alsmede de belangeloze medewerking van een aantal artsen en vrijwilligers stellen de stichting in staat om de bovengenoemde, niet op winst gerichte, activiteiten te verrichten.