Homeopathische begeleiding van patiënten met kanker

Uit: Nr. 247, jan/feb 2017

Omdat kanker zoveel voorkomt hebben we er allemaal mee te maken… doordat we het zelf hebben of mensen in onze directe omgeving. Gelukkig overleven veel mensen hun kanker, maar dat is vaak niet gemakkelijk.

Er zijn allerlei klachten die in de loop van de tijd, door de kanker of door de behandeling, ontstaan. Zo komen misselijkheid, moeheid, slapeloosheid, gebrek aan eetlust, ver­stopping, diarree, kouwelijkheid, pijn en jeuk veel voor.

Gelukkig is een patiënt met kanker goed met homeopathische middelen te ondersteunen. Dit kan zowel rond de reguliere behandeling als daarna, ook als er reguliere middelen genomen worden. We zien dan vaak dat de klachten verminderen en dat de patiënt opknapt.

Meest voorkomende soorten

Omdat kanker een verzameling is van allerlei verschillende aandoeningen die voorkomen in verschillende leeftijdsgroepen, ontstaat een divers beeld als de diverse leeftijdsgroepen worden bekeken. Zo is (acute) leukemie de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen, terwijl bij adolescenten en jonge volwassenen lymfklierkanker, zaadbalkanker en melanoom het vaakst voorkomen. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen van 30 jaar en ouder. Bij mannen tussen 25 en 40 jaar komt zaadbalkanker het vaakst voor en bij mannen ouder dan 45 jaar prostaatkanker.

Meest voorkomende lokalisaties

In 2015 kregen volgens de meest recente schatting van het IKNL 105.000 mensen kanker, 300 meer dan in 2014 (0,3 %). Mannen krijgen vaker kanker (54.600) dan vrouwen (50.400). De meest voorkomende soort in Nederland is in 2015 darmkanker met 15.550 nieuwe gevallen, gevolgd door huidkanker (14.700). Na huidkanker volgen borstkanker (14.500), longkanker (12.800) en prostaatkanker (10.500).

Levensverwachting

Het IKNL verwacht dat het aantal nieuwe kankerpatiënten in de komende jaren blijft stijgen. Dit is onder andere het gevolg van de vergrijzing. De levensverwachting is het afgelopen decennium met ongeveer 3 jaar gestegen. Als mensen langer leven, neemt de kans op kanker toe. Wel is de stijging de afgelopen jaren iets minder fors in ver­gelijking met voorgaande decennia, voorheen 3-4% per jaar en vanaf 2011 nog geen 1% per jaar.

Er stierven in 2014 43.214 mensen aan kanker (bron: CBS). Dit is een toename van 593 (+1,4%) in vergelijking met 2013. Het aantal sterfgevallen vertoont de afgelopen 20 jaar een stijging, maar als wordt gecorrigeerd naar de groeiende bevolking en de vergrijzing is er sprake van een daling van de sterfte aan kanker, vooral bij mannen.

Afweer

Het doel van een homeopathische behandeling is om de patiënt als geheel en daarmee ook de immuniteit te versterken. Ons immuunsysteem (onze afweer) zorgt dat alles wat niet in het lichaam hoort onschadelijk wordt gemaakt, zoals bacteriën, virussen en ook afwijkende cellen. Iedereen maakt dagelijks afwijkende cellen aan door ‘foutjes’ in de celdeling. Bij gezonde mensen zorgt de afweer ervoor dat deze cellen opgeruimd en onschadelijk gemaakt worden. Bij mensen met kanker is dat misgegaan, en zijn die afwijkende cellen een eigen leven gaan leiden. Chemotherapie bestrijdt kankercellen, weliswaar ten koste van het afweersysteem; door homeopathie kan dit (deels) worden tegengegaan. Bij een homeopathische behandeling is het doel juist het versterken van de eigen afweer en het verbeteren van de gezondheid. De indruk is dat de kwaliteit van leven en de overlevingskans hierdoor verbetert, maar helaas is dit nog niet wetenschappelijk geëvalueerd.

Homeopathie

De homeopathische aanpak is in essentie hetzelfde als bij andere klachten: de gezondheidstoestand van de patiënt wordt uitgebreid in kaart gebracht; ook wordt er gekeken naar mogelijke aanleidingen en onderhoudende factoren van de klachten en symptomen. Op basis van al deze informatie worden passende homeopathische middelen voorgeschreven.

Daarbij worden ondersteunende maatregelen genomen, zoals het voorschrijven van supplementen en het geven van adviezen met betrekking tot dieet, meditatie en bewegen.

Onze ervaring is dat deze behandeling zinvol is en dat patiënten vooruit gaan en een betere kwaliteit van leven krijgen, zowel lichamelijk als psychisch, ook in de latere stadia van hun ziekte.

Voorbeelden

Ook hier spreken voorbeelden meer dan theorie, vandaar de volgende patiënten (geanonimiseerd):

Cliënt A is achter in de tachtig. Een jaar geleden is hij geopereerd aan een darmtumor. Helaas bleek hij verschillende uitzaaiingen te hebben, onder andere in de lever.
Hij is erg vermagerd, wordt steeds zwakker en zijn huid is geel: hij is terminaal.

De reden dat er gevraagd wordt om een behandeling is dat hij gek wordt van de jeuk!

Hij is op dat moment helder en kan goed aangeven wat er aan de hand is, al is hij erg moe. Hij vertelt dat hij erg slecht slaapt, deels ook door de pijn in zijn lever, die enorm vergroot is. Hij kan het best op zijn rechter zij liggen (op de zieke kant, voor ons homeopathische artsen een belangrijk symptoom), de pijn straalt uit naar zijn rechter schouder. Zijn urine is erg donker, zijn ontlasting grijzig en plakkerig. Zijn mond is droog, met witte stippen door een schimmelinfectie. Hij eet nog redelijk, wel frequent kleine beetjes omdat hij snel vol zit. Hij verslikt zich snel bij drinken. Hij heeft een hekel aan brood, maar pap gaat wel. Vorige week heeft hij nog haring, waar hij dol op is, gegeten. In verband met de pijn krijgt hij morfine van de huisarts.

Na het homeopathische middel Myrica sebifera 200 was hij binnen een halve dag veel rustiger, had hij minder pijn, was de jeuk beter te verdragen, sliep hij beter en was er meer contact (zeer belangrijk in met name deze fase!). Na anderhalve week is hij rustig overleden. Hij was die hele periode rustiger, had minder pijn, en had daardoor minder morfine nodig. Voor zijn overlijden hebben zijn vrouw en hij goed afscheid kunnen nemen en nog belangrijke dingen aan elkaar kunnen zeggen, mede doordat hij tot het eind toe helder bleef.

Cliënt B, ruim zeventig jaar, heeft een agressieve vorm van prostaatkanker. Hij is geopereerd en krijgt hormoontherapie. Sinds de hormonen is hij moe en futloos. Daarbij zijn oude klachten – van een ongeluk jaren geleden, waar hij een lichte hersenbeschadiging aan over hield – erger geworden: hij is eerder in de war, vergeet allerlei dingen en is onvast ter been. Gelukkig heeft hij nog veel plezier in zijn hobby’s al heeft hij ook daar minder energie voor. Alle klachten worden uitgebreid besproken. Zo blijkt hij erg gevoelig voor de zon; daar wordt hij duizelig van, krijgt er hoofdpijn van en ook gaan zijn ogen tranen van de wind. Ook allerlei andere verschijnselen en klachten, zoals zijn plasproblemen, de pijn en ook zijn gedrag, worden verder in kaart gebracht.

In zijn geval krijgt hij het homeopathisch middel Conium maculatum en als ondersteuning het supplement Siliphos, een preparaat van mariadistel dat in studies een zeer goede ondersteuning geeft bij allerlei soorten kanker, waaronder prostaatkanker. Hij gaat zich veel beter voelen, krijgt meer energie, minder klachten; ook zijn PSA wordt zelfs een tijd stabiel (terwijl die aan het oplopen was). Omdat laatst de PSA toch was opgelopen, heeft de oncoloog de hormoontherapie gewijzigd, en is de homeopathische behandeling geïntensiveerd. Hij blijft zich goed voelen.

Ook cliënt C van bijna 80, heeft prostaatkanker. Hij is onder homeopathische behandeling – al 7 jaar, tegen alle prog­noses in – en het gaat goed met hem. Hij heeft inmiddels allerlei homeopathische middelen gehad; als zijn klachten veranderden werden de middelen aangepast, en dat deed hem goed. Hij is sinds de behandeling minder somber, heeft meer energie en zit minder bij de pakken neer.

Ook hij krijgt de laatste jaren Siliphos met goed resultaat. Daarnaast dus een of meer andere homeopathische middelen.

Zijn verhaal geef ik om te illustreren hoe specifiek een homeopathisch behandeling is. Bij hem ging zijn PSA omhoog, na eerst een lange tijd laag stabiel te zijn geweest. Het was me onduidelijk wat er aan de hand was. Hij is vrij gesloten en pas na verloop van tijd vertelde hij over een ernstig conflict met een van zijn kinderen. Dit is cruciale informatie: we weten inmiddels dat een dergelijk probleem erg ondermijnend kan zijn, zeker als het onoplosbaar lijkt, zoals in dit geval. Sinds dit conflict was hij toenemend misselijk en had hij nog diverse andere klachten.

Daarom kreeg hij het middel Staphysagria 200K. Vanaf dat moment verminderde niet alleen de misselijkheid maar ook begon hij zich weer beter te voelen: zijn energie, de incontinentie, zijn humeur en de opvliegers (een bijwerking van de hormoontherapie) zijn allemaal een stuk verbeterd. Bij de daaropvolgende PSA-meting bleek deze gestabiliseerd te zijn in plaats van te zijn gestegen! Ik ben benieuwd of zijn PSA bij de volgende meting is gedaald.

Behandeling

De behandeling van mensen met kanker heeft zeer veel kanten. We weten steeds beter wat er regulier en alternatief gedaan kan worden. Het is in het belang van patiënten dat artsen op beide terreinen meer gaan samenwerken, voor een optimaal resultaat voor de patiënt. Dat begint gelukkig al wat op gang te komen. Zo kunnen er extra maatregelen genomen worden die te maken hebben met leefstijl en die de patiënt een algemene ondersteuning geven; dat gebeurt langzamerhand ook al in ziekenhuizen. Dieet, het verminderen van angst, mindfulness, het verbeteren van de relatie met de naasten en meditatie zijn hier voorbeelden van. Ook supplementen kunnen van belang zijn.

Daarnaast lijkt het erop dat met homeopathie de gezondheid in het algemeen en de weerstand tegen kanker specifiek versterkt kunnen worden. Dit is van groot belang omdat een goede weerstand de beste verdediging tegen kanker is!

Michel de Sonnaville

Arts gespecialiseerd in homeopathie

www.centaurea.nl

bron IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland