Vertigo: duizeligheid

Uit: Nr. 263, sep/okt 2019

De laatste tijd komen er nogal eens mensen met duizeligheid als klacht op de praktijk. Dit is vaak een al langer bestaande situatie. Wat een lastige klacht als je dit hebt! Stel je voor: je wil wat doen, alles gaat draaien en je weet nauwelijks hoe je je staande kunt houden. 

Met duizeligheid kunnen verschillende dingen bedoeld worden. Op een consult wordt altijd gevraagd naar de ervaring van mensen. Veel gehoorde antwoorden zijn: ‘Ik word licht in mijn hoofd’; ‘Alles wordt donker’; ‘Alles draait om me heen’; ‘Het draait in mijn hoofd’; ‘Plots lag ik op de grond’; ‘Als ik loop, buig ik af naar rechts / links’. Het is belangrijk dat dit goed wordt uitgevraagd, omdat bijvoorbeeld een klassieke draaiduizeligheid andere oorzaken kan hebben dan bijvoorbeeld ‘licht worden in het hoofd’. Daarbij komt dat het sóms een op zichzelf staande klacht is, sóms het gevolg van een onderliggende ziekte.

Duizeligheid kan allerlei oorzaken hebben. Die kunnen hier op een rijtje gezet worden, maar in deze tijd lijkt het handiger en leuker om naar een website te verwijzen. Graag breng ik de site ‘De Thuisarts’ onder de aandacht: www.thuisarts.nl. Voor duizeligheid zie: www.thuisarts.nl/duizeligheid/ik-ben-duizelig. Deze site is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ook de Patiëntenfederatie Nederland is erbij betrokken.

Hier staan allerlei belangrijke zaken keurig op een rij! Bijvoorbeeld bij draaiduizeligheid:

  • Bij draaiduizeligheid ziet u alles draaien of bewegen.
  • U kunt hierdoor ook misselijk en angstig zijn.
  • U kunt het beste gaan zitten of liggen tot de duizeligheid voorbij is.
  • Draaiduizeligheid komt meestal door een verstoring van uw evenwichtsorgaan.
  • Draaiduizeligheid komt voor bij: positieduizeligheid (BPPD), neuritis vestibularis, de ziekte van Ménière en evenwichts-migraine (vestibulaire migraine).
  • Neem direct contact op met uw huisarts als u plotseling duizelig wordt samen met andere klachten, zoals dubbelzien, moeilijk praten of slikken, geen kracht in een arm of been.

Helder, overzichtelijk en een goed advies op het eind. Er volgen op deze site nog meer pagina’s met informatie over duizeligheid, en uiteraard ook over allerlei andere klachten.

Naast de technische informatie die daar te vinden is wil een homeopathisch arts nog meer weten. Is er een duidelijke oorzaak of aanleiding, zijn er andere klachten die ermee samenhangen (zowel lichamelijk als psychisch), zijn er dingen die de klacht beïnvloeden en ga zo maar door. In eerdere artikelen is daar al over gesproken. Vaak is duizeligheid regulier gezien een lastig te behandelen klacht. Met homeopathische middelen behandeld, is dat gelukkig beter. Wordt de duizeligheid door de arts als onbehandelbaar benoemd, dan biedt homeopathie nog kansen. Hieronder weer een aantal voorbeelden uit de praktijk, sterk ingekort en anoniem gemaakt.

Vrijwel elke homeopathisch arts met enige ervaring heeft mensen met duizeligheid als hoofdklacht met succes behandeld. Een vlak waar nog veel gewonnen kan worden!

Een collega had een patiënt met hoofdpijn en duizeligheid. Deze man had als opvallend bijkomend symptoom: hoofdpijn na het drinken van koud water. De hoofdpijn concentreert zich in het voorhoofd en de pijn straalt dan uit naar de neus. Op basis van deze klacht werd herkend dat het aangewezen middel Digitalis is. Dit middel werd gegeven en de duizeligheid verdween. Terzijde: Digitalis is in de homeopathie ook een middel bij hartklachten, en past bij nog veel meer klachten.

En collega van een eeuw geleden, Ernest A. Farrington, schrijft het volgende: Mevrouw A heeft last van duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Al deze klachten worden erger door bewegen. Het middel Bryonia lijkt aangewezen, maar doet niets. Verder onderzoek wijst uit dat er een ander opvallend kenmerk is: elk lawaai maakt de duizeligheid en de misselijkheid ondraaglijk! Een sterk en opvallend symptoom. De vrouw krijgt het middel Theridion M en de klachten verdwijnen binnen 24 uur.

De gegevens van deze patiënt zijn bewaard en in onze studieboeken terecht gekomen. De waarde van dit soort informatie blijkt steeds weer. Onder andere bij de volgende patiënt: hij heeft een fors ongeluk gehad en heeft een schedelbasisfractuur opgelopen. Vrijwel direct mag ik deze man begeleiden (ook in het ziekenhuis). Er worden verschillende middelen ingezet, met opvallend goed resultaat en de patiënt gaat zeer snel vooruit. Op een bepaald moment overheerst duizeligheid, die weggaat na het middel Conium (hierover later meer). Later blijkt bij het lopen dat hij niet zonder steun kan; hij heeft dan een valneiging. Hij moet bij iemand aan de arm lopen. Denkend aan de eerder genoemde Theridion vraag ik naar met name de gevoeligheid voor geluid. Die blijkt zeer sterk te zijn en alle klachten te verergeren! Een sterke bevestiging voor dit middel, zeker in dit verband; we kennen het als een middel dat vaak aan de orde is na hooftrauma en bij een whiplash. ’s Avonds neemt hij het middel Theridion 200 in. De volgende dag loopt hij zonder problemen en zonder ondersteuning.

Mevrouw T. was oververmoeid toen ze in januari griep kreeg. Ze was flink ziek, met koorts, hoesten, hoofdpijn en koude rillingen. Nu, vier weken later, is de griep over, maar sinds een dag of tien is ze toenemend duizelig. Ze is continu licht in haar hoofd en als ze haar hoofd beweegt, draait alles en heeft ze een sterke valneiging. Ze moet zich dan stevig vasthouden. De duizeligheid wordt erger bij gaan liggen, en als ze de ogen open heeft. Het helpt om stil te liggen, liefst met de ogen dicht. Ook kan ze zweten tijdens de duizeligheid. Al deze symptomen passen bij het middel Conium maculatum, waterscheerling. Conium is een zeer belangrijk en bekend middel bij duizeligheid. Ze krijgt dit in een 200-potentie, drie dagen 1 keer per dag. Ze herstelt vlot.

Michel de Sonnaville

Centaurea, Apeldoorn

055 3574340