Kennis delen over Natuurlijke en Alternatieve Geneeswijzen

De Stichting verspreidt via haar website en de uitgave “De Natuur Uw Arts” informatie over Complementaire / Alternatieve Geneeskunde. Het doel is consumenten betrouwbare en gecontroleerde informatie aan te rijken over de vele natuurlijke geneeswijzen die vandaag de dag bekend, of minder bekend zijn. Daarnaast zet de Stichting zich in om de kwaliteit van natuurgeneeskundig onderwijs te waarborgen.

De Stichting werkt onder andere samen met onderwijsinstellingen, het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg), de AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) en beroepsverenigingen.

Stichting Natuurlijk Welzijn is een onafhankelijke consumentenorganisatie, die volledig wordt gedreven door de inzet van vrijwilligers. Door uw donatie kunnen wij ons werk blijven doen!