Geheugen van water

Uit: Nr. 261, mei/jun 2019

Het water loopt mij in de mond!

In het tijdperk van de IT, waarin informatie-overdracht een van de belangrijkste onderdelen van onze samenleving is geworden, mag water niet ontbreken.

Aan water als een van de grootste informatiedragers en beïnvloeder van fundamenteel biologisch leven wordt mijn inziens toch nog veel te weinig aandacht geschonken.

Masaru Emoto

In 1994 was het Masaru Emoto die de wereld verbaasde met zijn kristalfoto’s van verschillende watermonsters, verzameld op uiteenlopende plekken van de wereld. Op elke foto van water in bevroren toestand was – aan de complexe kristalstructuren en in de manier waarop die gevormd waren – te zien in hoeverre het water zuiver (mooie harmonieuze waterkristallen) dan wel bedorven (lelijke chaotische waterkristallen) was. Dat dit uiteindelijk niets te maken had met de mate, waarop het water chemisch gereinigd was (zoals ons drinkwater) kwam naar voren toen er foto’s werden gemaakt van bedorven water, voor en na chemische reiniging.

Pas toen dit chemisch gereinigde water door een circuit van bio-identieke natuurlijke ecosystemen werd geleid, veranderde de kristalstructuur in positieve zin. Ook werkte Emoto met de invloed van verschillende emoties, gedachten en omgevingsfactoren op water. Zo bleek een liefdevolle gedachte een schitterend harmonieus kristal te genereren, in tegenstelling tot een haatdragende intentie die hetzelfde watermonster veranderde in een lelijk chaotisch kristal.

Geheugen van water

Inmiddels zijn ook verschillende grote universiteiten zich met ‘water als informatiedrager’ gaan bezighouden. Uit die onderzoeken kwam vooral naar voren dat, door krachtig schudden van water, het dynamische evenwicht tussen vorming en afbraak van waterstof-zuurstofbruggen (H2O-clusters / klontering) verandert en dat er een duidelijke toename van clusters / klontering ontstaat. Krachtig schudden verandert de structuur van water.

Californische onderzoekers hebben, na verdunnen en schudden van zoutoplossingen, met de elektronenmicroscoop de structuur zichtbaar gemaakt en deze oplossingen onderzocht met fysische meetmethodes. De waarden verschilden duidelijk van die van de controle-oplossingen die verdund werden zonder schudden. Het in beweging brengen van de oplossingen lijkt dus essentieel voor de verandering van de waterstructuur. Vervolgens is deze gepotentieerde zoutoplossing getest; deze bleek immuun-actieve stoffen als cytokines in menselijk bloed te beïnvloeden.

Water in beweging brengen, in welke vorm dan ook, door schudden en/of emoties, geeft water een andere structuur. Deze structuur, de opgeslagen informatie, wordt vrijgegeven zodra deze weer in contact komt met een biologisch systeem. De mens bestaat voor 70% uit water, water dat we elke dag drinken, waarin we baden, waarmee we ons voedsel bereiden, waarmee we ons speeksel opbouwen.

Speekselproblemen

In mijn praktijk als CAM-therapeut met expertise in de bio-energetische tandheelkunde, kom ik geregeld cliënten tegen met speekselproblemen. Het water c.q. speeksel in de mond wordt nog veel te weinig op zijn juiste waarde geschat. Het is mijns inziens belangrijk – als we Emoto goed begrijpen, evenals de wetenschappelijke onderzoeken naar water als informatie drager – om voorzichtig te zijn met wat we overdragen op ons speeksel. In die zin is de kwaliteit (structuur) en de werking van het speeksel van onnoemelijk belang. Niet alleen als een vloeistof om het vermengen en inslikken van voedsel te bevorderen – waarmee het wordt afgedaan in de reguliere geneeskunde – maar vooral ook als informatiedrager en daarmee beïnvloeder van de verschillende biofysische processen in de mond en de rest van het lichaam.

Bij een cliënt met ernstige klachten over een te droge mond en speekselstenen (in de speekselklier of -afvoerbuis; red.) kan het interessant zijn om te informeren naar medicijngebruik, voeding, stress en de situatie in de mond. Het kan heel goed zijn dat de speekselkraan wordt dichtgedraaid, niet alleen als directe reactie op een specifieke stof, maar ook als het lichaam niet langer de verstorende informatie van een bepaalde emotie d.m.v. het speeksel op de rest van het lichaam wil overdragen. Denk daarbij aan een extreem droge mond bij grote angst of paniek, een bepaalde stof (verkeerde voeding, sommige tandpasta’s, medicatie) en/of een ‘alien’ situatie in de mond (amalgaam, endo’s, implantaten, kronen en bruggen). Dit omdat de informatie die wordt gesignaleerd door het speeksel, niet alleen de mond betreft, maar als een gevaar wordt gezien voor de algehele gezondheid.

Een eerste signaal zou een verandering in het speeksel kunnen zijn en de mate waarin het verminderd of vermeerderd wordt afgescheiden. Het aanvullen en/of afremmen van speeksel met kunstmatige preparaten of het chirurgisch verwijderen van speekselklieren / -stenen is dan niet de oplossing. Veel meer moet er dan gedacht worden in de lijn van Masaru Emoto en moet er gewerkt worden aan de omstandigheden die het speeksel vervuilen met negatieve kristalstructuren. In die zin zou het interessant zijn om eens een onderzoek in de lijn van Emoto te doen met speekselmonsters van tandartscliënten die verschillende tandheelkundige behandelingen hebben ondergaan.

AnuAlexander Kruijtbosch

natuurgeneeskundig therapeut met bio- energetische tandheelkundige expertise (praktijk: Lelystad, Haarlem)

06 25022996

www.2theCore.nl