Wedergeboorte

Uit: Nr. 263, sep/okt 2019

Beloftes, geloftes, eden… uit dit leven of uit een vorige incarnatie. Kon jij ze waarmaken, of houden ze jou nog steeds in je greep (brein) gevangen? Leef jij helemaal vanuit je eigen Hoger Zelf, vanuit je eigen veld van liefde?

Spagyrieks (zie verderop in dit artikel), remedies, essences en healing kunnen je helpen om jezelf te bevrijden van steeds maar terugkerende gedachten over alles wat fout is gelopen in je leven, in vorige relaties, banen die niet goed gegaan zijn, vriendjes, vakanties die niet de rust brachten die je verwachtte, fysieke en energetische verbindingen met het verleden, van beloftes die je niet kon waarmaken. Klachten en problemen op lichamelijk of psychisch gebied die vaak negatieve gedachten hebben veroorzaakt, waar je maar niet los van hebt kunnen komen, kunnen geheeld worden.

Vaak beginnen al die gedachten al bij de conceptie, de zwangerschap of de geboorte. We nemen in de baarmoeder al dingen waar van onze moeder. Bijvoorbeeld: verdriet, het gevoel niet (voldoende) gewenst te zijn. Het gevoel niet welkom te zijn bij onze moeder, die zelf allerlei trauma’s en angsten heeft. Het komt nogal eens voor dat iemand eigenlijk niet geboren wil worden. De reden van onze komst naar de aarde, de wens om te komen, en de verbinding met de heelheid kan in deze periode al vroeg verloren zijn geraakt.

Als mens maken we deel uit van een familie, waarin elk van ons zijn eigen plaats heeft. Of we nu in die familie groot worden of niet, of we nu willen of niet, dáár liggen onze wortels, dáár hebben we onze eerste fundamentele lessen geleerd over het leven, dat al begint bij de conceptie. Die lessen kunnen gaan over liefde, vertrouwen, vrede, harmonie, etc. Maar als we niet (voldoende) gewenst waren, hebben we ook de lessen over pijn, gemis, verdriet, boosheid, angst en schuld meegekregen. Veel problemen in relaties, huwelijk, op ons werk, maar ook lichamelijke ziektes, depressies of herhaalde ongevallen kunnen door een onbewuste verstrengeling met onze familie veroorzaakt worden. Op een diep niveau weten we dat, al hebben we er geen bewuste herinnering aan. De verbinding met ons Hoger Zelf is daarmee soms al vroeg verbroken.

Het helen van familielijnen is het opruimen van karmische patronen, die onbewust van generatie op generatie zijn doorgegeven. De te helen patronen in familielijnen kunnen van jezelf naar je ouders en eerdere generaties in het verleden lopen. Ze kunnen ook van jou, via je kinderen op toekomstige generaties overgaan.

Uit het generaties lang doorlopen van deze gedragspatronen blijkt dat het gaat om hardnekkige thema’s die zich niet makkelijk laten oplossen. Familieblindheid kan ze versluieren waardoor ze niet snel aan het licht komen. Met uitspraken als ‘mijn vader is nou eenmaal zo’, of ‘in onze familie wordt dat nu eenmaal altijd zo gedaan’, worden patronen geaccepteerd en verwacht men ook dat ze niet te veranderen zijn. Het familiegeweten is hier deels verantwoordelijk voor. Het maakt duidelijk dat in iedere familie onbewust en heel diepliggend, een wetend veld bestaat dat we het familiegeweten noemen.

Het familiegeweten is altijd op zoek naar balans. Het komt erop neer dat alles wat niet opgelost is en onverwerkt is gebleven in de vorige generaties, opnieuw aan bod komt in een volgende generatie. Een kind kan het op zich nemen om de onopgeloste zaken uit eerdere generaties alsnog zichtbaar te maken en te helen. Dat is de reden dat bepaalde patronen zich generatie op generatie herhalen.

Ieder mens loopt in zijn leven krassen, butsen en builen op. Hoe zwaar het ook klinkt, elk mens is op een bepaalde manier getraumatiseerd. Zo hebben we bijna allemaal regelmatig steeds terugkerende vervelende gedachtes over oude relaties, school, jeugd, vakantie, ziekten. We kunnen de energetische gehechtheid niet loslaten en onze gedachten blijven maar malen en piekeren over hoe we het anders hadden gewild, hoe we het anders hadden moeten of kunnen doen.

Denk maar aan iemand uit je omgeving die last heeft van een verslaving aan bijv. drank, drugs, roken, teveel eten. Het gaat vaak om gevoelens waar iemand niet mee kan omgaan, die iemand niet wil of kan voelen, omdat het te pijnlijk is. Ook wij kunnen de verbinding met onszelf zijn kwijtgeraakt. We hebben dan het gevoel niet compleet te zijn. We zijn afgesplitst van ons gevoel.

Door het gebruik van spagyrieks, fysiek (inname) of energetisch (healing), kan er aan deze trauma’s gewerkt worden.

Spagyriek: alchemistische kruidenremedies voor de totale mens. Spagyriek is een natuurlijke en holistische behandelmethode die is gebaseerd op alchemie. In de alchemie worden processen toegepast van zuivering en transformatie die erop gericht zijn om de essentie (het ware Zelf) bloot te leggen en tot ontwikkeling te laten komen.

Bij spagyriek wordt uitgegaan van medicinale planten en van kruiden, die vaak al eeuwenlang bekend staan om hun heilzame eigenschappen. Middels het bereidingsproces wordt de essentie (het diepste wezen) van deze planten bevrijd. Het eindproduct wordt dan ook aangeduid met het woord ‘essence’. De essences vormen een synthese van het potentieel van homeopathie, fytotherapie, Bachbloesems en Schüssler-zouten. Wat in de plant gebeurt tijdens het bereidingsproces, vindt ook in de mens plaats als hij spagyriek gebruikt: Het draagt bij aan de bevrijding van zijn essentie – zijn ware Zelf. Daardoor kan hij als mens volledig tot bloei komen.

In de spagyriek worden klachten beschouwd als processen waarbij niet alleen het lichaam, maar ook de geest en de ziel betrokken worden. Geest – Kennis: Bewustzijn en gedachten. Ziel – Wijsheid: Gevoelens, emoties, ervaringen. Lichaam – Manifestatie: Fysieke klachten en symptomen.

Zo heb ik o.a. spagyrieks die je kunnen bevrijden van de gebruiken van de voorouders: sporen verwijderen die je verhinderen je taak uit te voeren, je bevrijden van fysieke en energetische verbindingen uit het verleden, van beloftes die je niet kon waarmaken, die je los maken uit de ketens van het verleden, wedergeboorte; spagyrieks die oude informatie opruimen, incarnatie van de ziel brengen, het proces omkeren, aarding en daadkracht geven.

Spagyrieks kunnen ook samengesteld worden op je eigen energie, je persoonlijkheid, bepaalde ziekten of problemen, of m.b.t. je geboortedatum. Er zijn talloze mogelijkheden, die voor je kunnen worden uitgetest.

De behandeling kan gericht zijn op het verlichten van symptomen, maar kan tevens tot in de diepste lagen doordringen, daar waar de kern van het probleem te vinden is. Tijdens dit proces kan iemand zich bewust worden van datgene wat hem in de weg heeft gestaan om zichzelf te zijn en in een natuurlijke staat van heelheid te verkeren. Ik noem dat wedergeboorte in de mens zelf. Bij het opnieuw verbinden met je ouders en voorouders ga je loslaten wat niet van jou is en aankijken wat wel van jou is. Loslaten is echter niet de verbinding verbreken, maar juist vanuit een innerlijke verbinding je grenzen stellen. Het maakt zichtbaar hoe oude bindingen en verstrikkingen jouw doen en laten van nu op een diep en geheel onbewust niveau beïnvloeden. Spagyrische essences helpen jou je te bevrijden van oude lasten om daarna in vrijheid je eigen pad te kiezen. Ze helpen je om oude pijn te helen en geblokkeerde energie weer te laten stromen.

Je gaat van overleven naar LEVEN. Je maakt opnieuw een verbinding met het Leven van NU.

Je neemt je autonomie terug.

Je gaat je eigen plek opnieuw innemen en dat doe je deze keer heel bewust.

De spagyriekcomplexen werken daar zo mooi in mee, ze verschuiven de aandacht van jou naar het zelf. Ik zou het magisch willen noemen, want zo werkt het op al die lagen van jouw systeem.

Laat je aanraken door de levenskracht.

 

Cora de Wit

www.tankaanjezelf.com

info@tankaanjezelf.com

0348 550530