Alles begint met een conflict

Uit: Nr. 264, nov/dec 2019

Elk probleem start met een conflict. De reden is dat wij mensen niet voetstoots alles aannemen en altijd kijken naar de tegenstellingen. We weten dat liefde alles geneest. Maar juist liefde accepteren, kan alleen als je weet wat het niet is. Dus is er angst en haat. Als je de angst hebt overwonnen, kun je bij de liefde. Zo is het met alles.

Er zijn drie conflicten:

1. het interne conflict (in jezelf);

2. het externe conflict met iemand anders;

3. het externe conflict met een groep.

Door externe conflicten te creëren, vergeten we dat we moeten werken aan ons interne conflict.

Als alles bestaat uit tegenstellingen komen we er achter wat we niet willen en weten we soms wat we wel willen. Dat is de andere kant van de tegenstelling. Veel mensen willen gelukkig zijn en verkeren in de illusie dat geluk het hoogst haalbare is.

Ik kan je vertellen dat we niet op aarde zijn om gelukkig te worden. Als dat ons doel zou zijn, gaan we echt geen verbintenis met een aards leven aan. Het doel is juist om als ziel te groeien. Ziekte heeft zin, hoe lastig dat ook te begrijpen is. Je helpt de ziekte om te zetten in gezond zijn door naar het interne conflict te zoeken dat jou ziek heeft gemaakt.

Als voorbeeld neem ik iemand die een longziekte heeft en veel moeite heeft met ademhalen. De artsen konden de oorzaak niet vinden. Er moest dus iets anders aan de hand zijn.

Deze man had z’n hele leven z’n lichaam verwaarloosd. Dat wil zeggen dat hij niet reageerde op lichamelijke prikkels of be-hoeften. Hij deed alles vanuit wilskracht en vanuit z’n hoofd, door contact te maken met het lichaam, het lichaam te voelen, op de ademhaling te letten en vooral om het conflict op te zoeken. Het conflict zat hem in vrij willen zijn en beperkt worden. Deze man werd boos of verdrietig als hij beperkt werd door anderen. Hij moest leren om dat verdriet en de boosheid om te zetten in liefde voor het lichaam en te ontdekken dat hij zichzelf beperkte om de werkelijke vrijheid niet te hoeven aangaan. Want als hij werkelijk vrij zou zijn, kon hij niet meer op anderen schelden, anderen niet meer de schuld van alles geven en hoefde hij zich niet langer alleen en verlaten te voelen.

Gezond eten, aan yoga doen, mediteren zijn heel goed voor ons, maar we doen het meestal vanuit ons hoofd. Dan werkt het maar tijdelijk en je loopt helemaal weg voor het interne conflict. Pas als je het conflict aangaat heeft yoga enz. veel resultaat. We ‘denken’ dat we zijn wie we zijn, maar het is allemaal conditionering. Om werkelijk gezond te worden en onze ziel te kunnen laten groeien mogen we op zoek naar het diepste in onszelf: het interne conflict.

Het conflict van de ziel begint al als het op aarde komt. Het conflict is tussen hier zijn en in de andere wereld zijn. Als we hier zijn wil de ziel liever daar zijn, maar als de ziel daar is wil het weer naar een aards leven. Dat is het basisconflict in mensen. Dat is de reden dat we moeite hebben met het nemen van beslissingen. In feite kunnen we steeds weer op zoek naar de interne conflicten om ziekte te helen.

Ik noem als voorbeeld het interne conflict tussen eenzaamheid en samenzijn.

Als ik in een groep ben, komt het nogal eens voor dat ik me eenzaam voel. Waar komt die eenzaamheid vandaan en wat is dan het conflict? Ik kwam er achter dat ik me altijd eenzaam heb gevoeld. Het samen met anderen zijn, zorgde ervoor dat ik de eenzaamheid niet voelde. Maar als ik alleen was wilde ik mensen om me heen en als ik in gezelschap was wilde ik alleen zijn. Wat is dan de oorzaak? De oorzaak heb ik gevonden in de angst om echt het leven te omarmen en alles uit het leven te halen.

Bij dergelijke conflicten is het niet verwonderlijk een hekel te hebben aan mensen die denken zichzelf te zijn, terwijl ze onbewust een rol spelen. Ik heb er een hekel aan omdat ik dat deed. Ik speelde rollen en niemand zag mijn worsteling met het leven, zelfs mijn toenmalige vrouw niet. Dan kun je het conflict ook niet oplossen.

Conflicten zijn pas oplosbaar als je je ervan bewust bent. Dan moet je het conflict nog onderscheiden van de externe conflicten en accepteren dat je die gebruikt hebt om het interne conflict niet aan te gaan. Zo krijg je je gedachten in beeld en ontstaat er overzicht en van daaruit bewustzijn.

Om volledige bewustwording te krijgen kun je je het volgende afvragen:

1. Wat is precies je klacht of ziekte en wanneer heeft die zich voor het eerst voor­gedaan?

2. Wat zijn jouw twee of drie conflicten die in relatie staan tot de kwaal of ziekte?

3. Hoe breng je het interne conflict in de context met hoe je nu in het leven staat?

4. Welke rollen heb je gespeeld om het conflict niet aan te hoeven gaan?

5. Welk verband is er tussen je gedrag, je denken, je kwaal of ziekte en je interne conflict?

Ga altijd je interne conflict aan en weet dat je externe conflicten je vooral afleiden van wat er zich in jou afspeelt.

Willem Jan van de Wetering

(overleden 27 juli 2019)