Bloeddruk – Nieuwe normen, medicijnen en risico’s

Uit: Nr. 265, jan/feb 2020

Elke zondag rond 11:30 uur vertelt Jaap Huibers zijn column in het programma M Magazine op radio M Utrecht. Onderstaand de tekst van zijn column.

In de afgelopen jaren ben ik tal van keren benaderd door met name wat oudere personen die aan de bloeddrukmedicijnen moesten. Daarover wil ik graag iets zeggen.

In 2013 zijn de normen door de bloeddruk bijgesteld. Plotseling was de bovendruk het belangrijkst en de onderdruk minder van belang. Een volmaakt perfecte bloeddruk is 120 bovendruk en 80 onderdruk. Maar naarmate iemand ouder wordt, stijgt bij veel mensen de bloeddruk, en met name de bovendruk, wel enigszins. Dat heeft o.a. te maken met het proces van verharding en het minder flexibel worden van de bloedvaten, vooral ook van de kleine bloedvaten. Vele jaren werd door artsen de vuistregel gehanteerd: 100 plus je leeftijd voor de bovendruk. Misschien kan dat wel enigszins fors uitvallen, maar nu, recent, is de medische visie aldus: ook bij de oudere personen dient de bovendruk onder de 140 te blijven, liefst 130.

Tja, en dan komen er al snel heel veel medicijnen in beeld, omdat zo’n normwijziging een gigantische markt creëert voor de farmaceutische industrie. Ik heb de afgelopen tijd over dit alles tal van goede gesprekken mogen voeren met artsen die ik qua kennis, en vooral zeer veel jaren ervaring, erg hoog inschat. Zij waren het met me eens dat bloeddrukverlagende middelen bij mensen op leeftijd uiterst zorgvuldig moet worden afgewogen, want, zo was mijn en ook hun visie: de bloeddruk is nooit constant. Voorbeeld: Tussen 4 en 6 uur in de nanacht is de bloeddruk bij de meeste mensen het laagst. En nu moeten we even heel logisch nadenken. Met medicijnen verlaag je de bloeddruk, liefst naar 130 bovendruk of nog lager. Dat vindt de huisarts prachtig. Maar die huisarts meet uw bloeddruk overdag. Nu kan het zijn dat de bloeddruk ten gevolge van die bloeddrukverlagende medicijnen in de nanacht behoorlijk lager wordt dan die 130, 140 bovendruk. En dan kunnen er soms problemen ontstaan, want – en dat geldt zeker voor de oudere mensen bij wie de bloedvaten echt niet meer zo soepel zijn – dan kan er een perfusieprobleem optreden, ofwel, een bloeddoorstromingsprobleem. Dat kan zich dan met name manifesteren in de hersenen en zelfs in het hart. Een perfusie- / doorstromingsprobleem leidt in de hersenen nogal eens tot een TIA. Zelf heb ik al tal van jaren kunnen waarnemen dat die TIA’s het meest optreden in de nanacht en dan met name bij al wat oudere mensen. Lijkt me duidelijk en logisch, want in die nanacht is de bloeddruk van nature al het laagst en kan er, ten gevolge van het gebruik van bloeddrukverlagers, een net iets te lage bloeddruk optreden, waardoor de doorstroming van het bloed in de kleinste bloedvaatjes in de problemen komt.

Als u boven de 60 jaar bent en uw bloeddruk is volgens de nieuwe normen iets te hoog, dan zou ik, voordat ik de medicijnen ga slikken die de arts verplicht is voor te schrijven, toch eerst maar eens ernstig met de arts praten over de genoemde risico’s. Er zijn dus artsen die dit alles zeer met mij eens zijn. Niet standaard medicijnen als de bloeddruk boven de 140 (bovendruk) is, maar steeds de individuele situatie goed overwegen.

Wat kun je zelf doen om de bloeddruk zo ‘gezond’ mogelijk te houden? Vanuit natuurgeneeskundige optiek zeg ik al veertig jaar: niet roken, weinig koffie en werk aan je overgewicht. Beweeg veel, maar dan niet met ‘piekbelastingen’, als wel gewoon lekker stevig wandelen, liefst iedere dag, ’s morgens, 3 tot 5 km. Als je dit alles probeert te realiseren en vooral vol te houden (!), dan zie je dikwijls ‘wonderen’ gebeuren. Ik heb het gezien bij suikerpatiënten, cholesterolpatiënten, mensen met fikse hartproblemen en veelal ook bij bloeddrukpatiënten. Bewegen (bijv. ook stevig tuinwerk), wandelen, lopen, iedere ochtend weer… en de resultaten zijn dikwijls zeer verrassend.

Daarnaast is het voor de bloedvaten van belang dat u voldoende magnesium binnenkrijgt, liefst als magnesiumorotaat of magnesiumcitraat. Dat bevordert de soepelheid van de spieren en dus ook van de bloedvaten. Om het hart te ondersteunen is het gebruik van Crataegus complex (meidoorn)-tinctuur bewezen erg nuttig. Meidoorn bevordert speciaal de doorbloeding van de hartspier. En als de matig verhoogde bloeddruk ge-paard gaat met een wat sombere gemoedsstemming, gebruik dan lange tijd iedere ochtend, 4 korrels nuchter, het homeo­pathisch middel Aurum metallicum 4CH; dat is het homeopathisch gepotentieerde goud. Want, zo zegt het oude gezegde: de ochtendstond heeft goud in de mond.

Conclusie: Als je wat ouder bent en volgens de nieuwe bloeddruknormen aan de medicijnen zou moeten, bespreek dan met jouw arts altijd het gevaar van bloeddoorstromingsrisico’s in de hersenen, zeker in de nanacht, als de bloeddruk van nature toch al lager is.

Een beetje ‘stevige’ bloeddruk op oudere leeftijd is beslist niet altijd verkeerd, althans dat vonden de artsen destijds.

Jaap Huibers, Amerongen

www.rtvutrecht.nl/jaaphuibers