Goede voornemens – het hele jaar door

Goede voornemens

Uit: Nr. 265, jan/feb 2020

Met het nieuwe jaar maakt iedereen goede voornemens, maar het is de opdracht ze waar te maken. Positief ingestelde mensen beginnen het nieuwe jaar vol goede moed. Men is zich ervan bewust dat er in het verleden fouten zijn gemaakt en die wil men nu herstellen. Pessimisten denken daar anders over: zij vinden het klinkklare onzin, omdat het toch niet helpt of doordat men te snel opgeeft. Alles hangt af van de instelling en misschien moeten we daarmee beginnen.

Heb ik een positieve instelling, geloof ik in mezelf, beschik ik over voldoende doorzettingsvermogen om mijn voornemens uit te voeren? Het idee van goede voornemens maken, wordt verkeerd voorgesteld. Jezelf leren kennen en werken aan de instelling is het beste voornemen bij het begin van een nieuw jaar. Het bijsturen van je bewustzijnstoestand is de eerste opgave en dat kun je doen door even te bezinnen. Stilstaan bij het leven is terugkijken naar het voorbije jaar en de zwakke en sterke punten accepteren. Er wordt te veel gepraat over volhouden en doorzetten, maar dat wijst op zwakheid. Sommigen maken goede voornemens om zaken te veranderen in hun leven, terwijl ze daar nog niet aan toe zijn. Voornemens worden dan wensen en het is logisch dat men die niet kan afdwingen. Als veranderingen in het leven worden overwogen, gaat men op zoek naar de mogelijkheden om die bij te sturen. Het nieuwe jaar is een startpunt van eerder overwogen voornemens bij een vergevorderd veranderingsproces. De goede voornemens zijn een etappe in dit veranderingsproces.

Verandering vraagt tijd

Iedereen wil in zijn leven de zaken veranderen die men niet goed vindt of die als lastig overkomen. Een nieuwe gewoonte aanleren, doe je niet in een korte tijd. Veranderen is niet gemakkelijk en alles hangt ervan af hoe lang een slechte gewoonte al deel uitmaakt van ons leven. We hebben de gewoonte om onze zwakke kanten te minimaliseren of te relativeren als het ons ontbreekt aan de geschikte strategie om te veranderen. De behoefte om te veranderen, hangt af van de ernst van de gewoonte. Stoppen met roken, minder alcohol gebruiken, afvallen, meer sporten zijn de meest voorkomende wensen die ieder jaar bij de jaarwisseling worden geuit.

Het zijn sterke individuele wensen die op zichzelf gericht zijn. Daar is niets op tegen, omdat, als men zelf goed in zijn vel zit, men pas goed kan zijn voor anderen. Toch is het belangrijk dat we voornemens maken die gericht zijn op de partner, het gezin, de samenleving, onze inzet voor een beter milieu, de wereldvrede, enz. Verandering vraagt niet alleen tijd maar ook motivatie. Motivatie is de drijfveer tot handelen en komt uit ons zelf, uit ons streven om een doel te bereiken. Het gaat hier om een intrinsieke motivatie, dit in tegenstelling tot de extrinsieke motivatie die vanuit de omgeving komt. We maken deel uit van een omgeving, vandaar de extrinsieke motivatie of de innerlijke behoefte om anderen te helpen, om te delen. Het is deze wisselwerking die ons helpt om in ons veranderingsproces resultaat te boeken. Door ons op anderen te richten, ontvangen we veel terug, zoals ondersteuning van onze voornemens. We stellen een strategieplan voor.

Stap 1

Vooruitdenken

Het maken van goede voornemens wil zeggen dat je bepaalde zaken in je leven gaat veranderen. Dat hoeft niet in het begin van het nieuwe jaar, dat kan het hele jaar door. Als je iets wilt veranderen of verbeteren, denk er dan eerst eens rustig over na. Ga na in welke mate een slechte gewoonte je leven en dat van je omgeving negatief beïnvloedt. Er zijn meerdere negatieve gewoontes, maar begin met de meest vervelende. Ga na hoe je dat aanpakt en welke tijd je daarvoor nodig hebt.

Stap 2

Mentale voorbereiding

Bij iedere verandering in je leven heb je bepaalde verwachtingen. Zorg dat deze realistisch zijn, want anders ben je achteraf ontgoocheld. Omschrijf het probleem en stel een planning op, zoek de nodige informatie op en bekijk de haalbaarheid van je doel. Misschien is het te hoog gegrepen en volgt er eerst een langere periode van voorbereiding. Bereid je mentaal voor en word je bewust van welke wegen je moet bewandelen om het doel te bereiken.

Stap 3

Neem rustig de tijd

Er zijn mensen die van de ene op de andere dag willen veranderen. Dat is gevaarlijk, omdat ze het gevaar lopen zich te vergalopperen. Iedere verandering moet haalbaar zijn en moet passen binnen de eigen persoonlijkheid. Het tempo waarin men verandert is doorslaggevend. Niet treuzelen, maar ook niet te snel beslissingen nemen. Veranderen is een groeiproces.

Stap 4

Zoek steun

Om goede voornemens uit te voeren, kun je best de steun van anderen gebruiken. Zoek binnen het gezin, collega’s of vriendenkring mensen die dezelfde verandering willen doorvoeren. Zo motiveert men elkaar. Het is raadzaam te informeren hoe anderen hun veranderingen hebben doorgevoerd en hoe ze bepaalde obstakels hebben overwonnen. Wil je meer bewegen, dan is het raadzaam om samen met iemand te gaan wandelen, fietsen, zwemmen of te sporten.

Stap 5

Laat je niet ontgoochelen

Bij ieder veranderingsproces stuit je op onverwachte en onvoorziene problemen. Probeer altijd positief te blijven en ga ervan uit dat problemen er zijn om opgelost te worden. Laat de moed niet meteen zakken, neem het weer op en ga verder. Ga na waarom zich een probleem heeft voorgedaan; misschien heb je het tempo opgedreven of waren de verwachtingen te groot. Als het eens een dag tegenzit, is dit geen reden om te wanhopen. Iedere dag is een nieuw begin.

Ieder mens draagt het lot van zijn leven voor een groot deel in eigen handen. Je maakt van het leven wat je er zelf van wenst te maken, maar je mag niet wensen wat niet kan. Onze persoonlijkheid, onze constitutie en onze uiterlijke kenmerken en eigenschappen worden voor een groot deel door onze genen bepaald. Als we introvert zijn ingesteld, hebben we de neiging alles voor onszelf te houden en onze gevoelens zo weinig mogelijk te uiten. Als we ons daar bewust van zijn, kunnen we door onze eigen inzet veel verbeteren. We zullen nooit extravert worden, maar we zullen gemakkelijker door het leven gaan door minimale veranderingen door te voeren. Het hele jaar door en heel ons leven lang zullen we goede voornemens maken en proberen deze zoveel mogelijk uit te voeren.

Jan Dries

www.europeseacademie.be