Statines… stille slopers

Uit: Nr. 251, sep/okt 2017

In mijn boek ‘Stille Slopers’ besteed ik aandacht aan tal van onderschatte voedingsstoffen. Waarom? Nadat ik eenmaal de vitaminen en mineralen ontdekt had, merkte ik dat deze mijn gezondheid een enorme ‘boost’ gaven. Een kwart eeuw geleden veranderde ik mijn voedingspatroon ingrijpend, inclusief voedingssupplementen. Mijn cholesterolbloedwaarden verbeterden spectaculair.

In mijn bedrijf stelde ik de mensen destijds in de gelegenheid om zich tweejaarlijks medisch te laten keuren. Zelf deed ik daar ook aan mee. Mij werd het advies gegeven om contact op te nemen met mijn huisarts: ‘Uw cholesterolwaarde van 8,5 mmol/l is te hoog, maar daar hebben we tegenwoordig een pilletje voor, Zocor.’ Nu weten we dat dit een zogenaamde statine is. De cholesterolhype was toen (1991) zo’n beetje in opkomst, maar ik had verder géén idee.

Het advies heb ik nooit opgevolgd en daar heb ik – na 25 jaar statinevrij door het leven te zijn gegaan – geen spijt van.

Co-enzym Q10

Volgens www.volksgezondheidenzorg.info (van het RIVM) zijn er Nederland gemiddeld 112 gebruikers van cholesterolverlagers per 1.000 Zvw-verzekerden. Anders gezegd: in 2013 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 112 verzekerden ten minste één keer een cholesterolverlagend medicijn gekregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2013 waren er in totaal 1.912.553 gebruikers van cholesterolverlagers.

Statines hebben onder meer als bijwerking dat zij co-enzym Q10 – een belangrijke lichaamseigen vitamine-achtige stof – aan het lichaam onttrekken. Er wordt bij het ouder worden al vanzelf minder van deze stof aangemaakt. Door de onttrekking wordt het spierweefsel aangetast, ook van de hartspier! Het co-enzym Q10 is van groot belang voor het optimaal functioneren van het hart en het bloedvatensysteem.

Jaren geleden had ik nogal last van bloedend tandvlees. ‘Beter poetsen’, zei de tandarts. Ook na het slikken van een multivitamine veranderde er niet veel. Pas toen ik dagelijks 100 mg co-enzym Q10 nam, veranderde er wél wat: ik heb nooit meer bloedend tandvlees gehad. De implantoloog complimenteerde mij met mijn betere poetsgedrag. Ik vertelde hem dat ik nog steeds poetste zoals voorheen, maar dat ik sinds enige tijd een voedingssupplement nam, Q10. Hij keek mij glimlachend aan, dacht er duidelijk het zijne van, mompelde nog iets van ‘al zoveel onderzoek naar gedaan’ en ging door met zijn werk.

De toenmalige vorm van Q10 was ubiquinon. Inmiddels is een veel beter opneembare vorm op de markt: ubiquinol.

Statine-ravage

Co-enzym Q10 werd voor het eerst ontdekt door professor Fred L. Crane en collega’s aan de Universiteit van Wisconsin-Madison Enzyme Institute. Zij isoleerden het uit de mitochondriën (de energiecen-trales van de cel) van een runderhart. In 1958 werd de chemische structuur opgehelderd door professor Karl Folkers en zijn medewerkers bij Merck. In 1972 waren Folkers en zijn collega Gian Paolo Littaru de eersten die bij hartzwakte een co-enzym Q10-deficiëntie constateerden’ (bron: Wikipedia).

Cardioloog Peter H. Langsjoen M.D., F.A.C.C. (www.drlangsjoen.com) constateerde bij 70% van de patiënten, een half jaar na aanvang van de statinetherapie, diastolische dysfunctie (fors verhoogde bloed-onderdruk). Deze is volgens hem omkeerbaar als je direct het statinegebruik staakt en 200 mg co-enzym Q10 per dag geeft. Soms zijn hogere doses nodig. Het is overtuigend aangetoond dat hartfalen hoe dan ook goed reageert op co-enzym Q10- suppletie. Langsjoen: ‘Maar als je de statine-ravage ziet die ik dagelijks onder ogen krijg, kun je eigenlijk maar één conclusie trekken: haal die statines weg. Er zijn zoveel betere opties.

Bijwerkingen

Tot de ‘statine-ravage’ behoort ook het verhoogde risico op diabetes type 2, ofwel ouderdomsdiabetes. Uit gegevens van ruim 90.000 proefpersonen concludeerden Britse, Nederlandse en Italiaanse onderzoekers (‘The Lancet’ online 15 februari 2010) dat als 255 mensen vier jaar lang statines slikken, één van hen daardoor ouderdomsdiabetes ontwikkelt. ‘De kleine kans op diabetes moet wel worden meegewogen als artsen mensen met een laag risico op hartziekten statines voorschrijven’, aldus een verslag in NRC Handelsblad van 23 februari 2010. Even rekenen… een kleine kans? Als 1.912.553 miljoen mensen vier jaar statines slikken, zullen 7500 mensen diabetes ontwikkelen.

Dit alles terwijl de fabrikant schrijft: ‘Ondanks veel aandacht voor dit onderwerp is helaas nog steeds bij ruim 30% van de hoogrisicopatiënten, zoals mensen met diabetes, het cholesterol niet onder controle.’ En: ‘Een goede behandeling van een te hoog cholesterol is vooral voor mensen met diabetes en hart- en vaatziekten van groot belang, omdat zij door hun ziekte al een groter risico lopen’.

Volgens Ivan Wolffers in ‘Medicijnen 2006-2007’ zijn spierproblemen bij statinegebruik de belangrijkste bijwerking; dit komt zelden voor, maar heeft ernstige gevolgen . De spierziekten myopathie en rabdomyolyse komen vaker voor bij mensen ouder dan 65 jaar, bij mensen die last hebben van een overactieve schildklier en bij mensen met slecht werkende nieren. Bij rabdomyolyse breekt het spierweefsel spontaan af en de afvalstoffen van dit proces komen terecht in de bloedstroom. De verschijnselen van rabdomyolyse zijn spierpijn, zwakte, gevoeligheid, malaise, koorts, donkere urine, misselijkheid en braken. In principe kan dit in alle spieren optreden. In zeldzame gevallen is de spierafbraak zo groot, dat men een nierstoornis oploopt die fataal kan aflopen.

Het voert te ver om de hele ‘bijsluiter’ hier weer te geven, maar je vraagt je wel af: hoeveel van die bijna twee miljoen mensen hebben hierdoor onbegrepen klachten, die weer met andere medicatie worden bestreden?

Alarmerende waarnemingen

De kritiek op de statines is niet van gisteren; ze liggen al járen onder vuur. In een pagina- groot – en naar later bleek spraakmakend – artikel in een bijlage van het Algemeen Dagblad (10 januari 2004) sprak een groep artsen en wetenschappers hun zorg uit dat langdurige statinetherapie minder veilig is dan de industrie en traditionele artsen beweren. Ze staafden hun kritiek met alarmerende waarnemingen en met onderzoek dat weinig publiciteit heeft gekregen.

De reacties logen er niet om, en ook het AD werd – of voelde zich – gedwongen de voorstanders van statinetherapie daarna ruim baan te geven. De apotheose kwam in het VARA tv-programma ‘De leugen regeert’. Daarin werd het verhaal uit het AD afgebrand door een fulminerende arts. Een paar maanden later schreef de journalist nog een vervolgverhaal in het blad ‘Ortho’. Daaruit citeer ik: ‘De Zweedse arts (geboren Deen, WZ), onderzoeker en cholesterolscepticus dr. Uffe Ravnskov zegt dat het allereerst geen kwaad kan om de patiënt een eerlijke voorstelling van zaken te geven. Vertel hem dat het medicijn zijn kans om binnen vijf jaar geen hartinfarct te krijgen verhoogt van 96,4 naar 98,1% en vertel hem er ook eerlijk bij dat de statine zijn risico om binnen die termijn aan iets anders te overlijden verhoogt. Tenslotte dienen we eerlijk te vertellen dat niemand weet wat de consequenties zijn van lang­durig statinegebruik. Veel patiënten die de klassieke bijwerkingen ondervinden, zullen dan eieren voor hun geld kiezen. Dat is hun goed recht.’

Angst voor de dood

Het patroon bij de industrie is inmiddels wel duidelijk. Tref de mens op zijn zwakste plek: dat is de angst voor de dood. En verlaag de voorschrijfcriteria steeds verder, intensiveer de verkoopinspanning. We zijn inmiddels door de steeds maar weer herhaalde intensieve reclame zo murw gebeukt, dat ‘iedereen’ gelooft dat een zogenaamd verhoogd cholesterolgetal hart- en vaatziekten veroorzaakt.

Even terzijde. De zogenaamde Mexicaanse griep ligt ons nog vers in het geheugen. De Duitse arts en politicus Wolfgang Wodarg (voorzitter van de gezondheidscommissie van PACE, de Parliamentary Assembly of the Council of Europe) stelt dat regeringen wel waren gedwóngen om dure contracten af te sluiten voor virusremmers en vaccins. In een clausule van het contract stond dat zodra de pandemie uitbrak, regeringen de geneesmiddelen verplicht moesten afnemen. Hij haalde boven water dat de Wereldgezondheids­organisatie (WHO) onder invloed van farmaceutische ondernemingen de termen ‘ernstig ziek en dood’ uit de definitie van een pandemie hebben gehaald en vervangen door ‘een virus dat zich verplaatst over grenzen, waar mensen niet immuun voor zijn’.

Zo werkt het gewoon. Verander de normen of de definities.

Check-up

De dokter adviseerde mij weer eens een check-up te doen. De laatste keer was al zeven jaar geleden en op mijn leeftijd was het verstandig om dat toch wel om het andere jaar te doen, liever nog ieder jaar.

En ja, ook het cholesterol natuurlijk even meten. Uit nieuwsgierigheid stemde ik toe. Totaal cholesterol 6.26, HDL 2.07 en LDL 3.83 mmol/l. Fabrikanten moedigen artsen aan om het LDL-cholesterol lager dan 2,5 mmol te krijgen. Volkomen gezonde mensen levenslang aan de medicijnen krijgen, dat is natuurlijk de kunst.

Intussen ben ik 78 jaar en een kwart eeuw statinevrij. En ik weet: tekorten aan vitaminen en mineralen worden stelselmatig gebagatelliseerd, maar deze tekorten dragen in belangrijke mate bij aan chronische ziekten. Daar lijden miljoenen mensen aan. Langdurige kwalitatieve ondervoeding is een fenomeen dat niet altijd goed begrepen wordt. Mijn boek geeft daar meer inzicht in.

Stille slopers hoor je niet, zie je niet en voel je niet… totdat alle compensatiemechanismen en reserves van je lichaam zijn uitgeput. Dan kan de klap hard aankomen.

Wim Zeegers

www.stilleslopers.nl