Emoties en kanker…onlosmakelijk

Uit: Nr. 253, jan/feb 2018

Emoties en kanker…

onlosmakelijk verbonden

Kanker is een ziekte die veel mensen treft. De overlevingskansen zijn nog nooit zo gunstig geweest, maar vaak blijven mensen klachten houden of keert de ziekte terug. Ware genezing komt pas als er ook aandacht is voor de mentale en emotionele aspecten. Ik merk in mijn praktijk hoe waar dit is. Mijn eigen ervaringen worden ondersteund door onderzoek.

‘Kankersterfte bij mannen meer dan 30% verminderd’ kopten de kranten in september 2016. Goed nieuws, maar toch was kanker vorig jaar nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. De komende jaren wordt nog steeds een stijging van het aantal nieuwe gevallen verwacht.

Dankzij mijn ervaring als arts, ademtherapeut en trainer in ademtechniek, weet ik dat ware genezing pas mogelijk is als er ook op mentaal en emotioneel vlak wordt gewerkt. De ziekte zal terugkeren of er zal op een andere plaats ziekte ontstaan, als geen aandacht wordt besteed aan de emotionele herinneringen en mentale overtuigingen die een mens met zich meedraagt.

Dit heeft mij ertoe aangezet me te verdiepen in de rol van emoties bij kanker. Wat ik in de literatuur ontdekte was indrukwekkend. Eerder schreef ik over kanker en zuurstof (DNUA 248 – pag. 8); in dit artikel ga ik dieper in op de grote impact van emoties op de groei van kanker en de overlevingskansen.

Stress is bepalend

Er zijn sterke bewijzen dat stress de groei, de kans op metastasering (= uitzaaiing; red.), de overlevingsduur en de overlijdenskans bij kanker nadelig beïnvloedt(1). Er zijn ook aanwijzingen dat de start van kanker met stress te maken kan hebben. Mensen met stress hebben dus een slechtere prognose dan mensen die optimistisch in het leven staan en hun emoties goed kunnen uiten.

De wetenschap doet hier al heel lang onderzoek naar. Een bevolkingsonderzoek(2) in een dorp in Joegoslavië inventariseerde de psychosociale factoren die bijdroegen aan de sterfte. De resultaten lieten zien dat de mate waarin een persoon rationeel en anti-emotioneel is (R/A) een grotere invloed heeft op het ontstaan van kanker en hartziekten dan roken! Mensen met een hoge R/A-score hadden een 29-maal grotere kans op overlijden door kanker dan mensen die goed in staat waren om hun emoties te uiten. Ook bleek dat langdurige hopeloosheid invloed heeft op het optreden van kanker.

Emotionele openheid vergroot overleving

In 1989 zette een artikel vanuit de psychologie de wereld van kankeronderzoek op scherp (Spiegel). Vrouwen met gemetastaseerde borstkanker die een jaar lang wekelijks in praatgroepen bij elkaar kwamen, leefden gemiddeld 18 maanden langer dan een controlegroep van vrouwen die geen psychologische ondersteuning kregen.

Een dergelijke uitwerking van psychologische ondersteuning was nog niet eerder gezien. Hoewel vervolgonderzoeken niet de spraakmakende resultaten konden repliceren, was dit onderzoek wel aanleiding voor een golf aan goed onderzoek naar de rol van spanning, stress en de ontwikkeling van kanker.

Deze onderzoeken hebben inmiddels overtuigend laten zien dat mensen die een positieve insteek hebben, zich goed emotioneel kunnen uiten en weinig stress ervaren, een grotere overlevingskans hebben dan mensen met precies hetzelfde kankertype in hetzelfde stadium die depressieve gevoelens hebben, rationeel zijn en veel stress ervaren(1). Borstkanker bleek het meest te reageren.

Uitgebreid onderzoek bij vrouwen met borstkanker wees uit dat stress vooral een belangrijke rol speelde bij de mate waarin de kanker reageerde op de behandeling, de progressie van de kanker en de overleving(3). Verschillende soorten stress zijn onderzocht. Denk aan acute versus chronische stress, eenzaamheid en ‘major life events’. Grote levensgebeurtenissen geven het grootste risico op borstkanker, met name dergelijke ervaringen vroeg in het leven, zoals misbruik, verlies van een ouder of bijvoorbeeld de holocaust. Zulke vroege levensgebeurtenissen geven 10 tot 20 jaar later een verhoogde kans op borstkanker.

Stress bij kanker

Negatieve emoties zoals stress hebben dus schadelijke – en soms langdurige – effecten op ons zenuwstelsel, de stressverwerking, ons aanpassingsvermogen en het immuunsysteem. Het is daarom zaak om in geval van ingrijpende ziektes zoals kanker iets te doen aan het vermogen om emoties te uiten en stress te verwerken.

De diagnose kanker, de behandelingen en de emotionele impact van deze ziekte op relaties en de omgeving zijn van zichzelf natuurlijk al stressvol. Het omgaan met mogelijke blijvende invaliditeit, verminking, infertiliteit en mogelijk je eigen overlijden zijn voldoende reden voor flinke stress. Het is daarom niet opmerkelijk dat ongeveer een derde van alle kankerpatiënten bij de diagnose depressieve symptomen rapporteert. Een kwart van deze mensen is ook echt klinisch depressief (4+5). Stress bij kanker vormt dus een belangrijk aandachtsgebied.

Emoties opruimen en weerbaarheid verhogen

In mijn werk als ademcoach sta ik al ruim tien jaar versteld van de mogelijkheden die zich voordoen wanneer oude emotionele issues en belemmerende gedachten worden opgeruimd. Ziekten die door artsen ongeneeslijk zijn verklaard, blijken soms toch op wonderbaarlijke wijze te verbeteren of te genezen. Mijn conclusie als arts en onderzoeker moet daarom zijn: er is meer nodig om een ziekte te vormen (en te genezen) dan alleen het lichaam.

Onderstaand vertelt mijn cliënt Neletta hoe de adem haar er, na een zwaar ziekte­traject, weer bovenop heeft geholpen. Haar verhaal maakt duidelijk dat het niet alleen tijdens de behandelingen, maar tot jaren daarna zinvol is om aan emotieverwerking te doen.

Casus

Ademwerk heeft mij ondersteund en geopend

‘Op mijn 39e heb ik borstkanker gekregen, een agressieve vorm, die hormoongevoelig was. Het was een lang traject, omdat de kanker ook uitgezaaid was in de lymfeklieren. Alle ziekenhuisbehandelingen zijn voorbij gekomen, inclusief een operatie, chemotherapie, bestraling, het medicijn Herceptin en zes jaar hormoontherapie.

Ik had toen drie kleine kinderen (de jongste was nog geen twee). Het was een drukke periode met een verhuizing, nog niet direct opvang voor de jongste dochter, en de behandelingen in het ziekenhuis. Ik had erg de neiging om gewoon door te gaan met alles en heb waarschijnlijk te veel gevraagd van mijn lichaam.

Na mijn ziekenhuistraject hield ik klachten, niet zozeer van de kanker zelf, maar wel van de gevolgen van de kanker en de behandelingen. Dan was ik hyper en dan was ik weer moe, ik had rugklachten en soms sliep ik slecht. Ik was echt uit balans.

Ik ben met ademwerk begonnen om mijn lichaam wat meer te kunnen ontspannen. Ik ademde vaak hoog en had het snel benauwd. Ook waren er buikklachten, mogelijk door de medische behandeling, maar waarschijnlijk ook door spanning. Mijn schildklier speelde op, waarvoor ik Thyrax slikte. Een aantal andere methoden om te ontspannen waren al de revue gepasseerd, ik deed al een tijd aan yoga, maar dat hielp onvoldoende.

Ik ben ervan overtuigd dat al die klachten door het ademwerk helemaal verdwenen zijn. Een half jaar na het begin van het ademwerk was mijn schildklier goed, terwijl ze in het ziekenhuis hadden gezegd dat ik mijn hele leven medicijnen zou moeten slikken.

Mentaal en emotioneel heb ik grote veranderingen doorgemaakt. Ik heb echt spanningen kunnen loslaten in het ademen. Ik vond het heel fijn dat er gewoon iemand was, bij wie alles er mocht zijn. In het begin van de ademsessies ging het veel over schuldgevoel. Ik had het rare idee dat die kanker iets te maken had met iets wat ik verkeerd had gedaan. Iedereen zegt natuurlijk: ‘Dat kan iedereen overkomen; het is pech’, maar bij mij speelde ergens oude schuld op.

Ook had iedereen het over de kanker maar ik dacht: ja die kanker, daar kom ik wel weer overheen. Maar ik werd onvruchtbaar van de behandelingen. Dat was iets definitiefs, dat ik geen kinderen meer kon krijgen. Voor mij misschien wel een groter verlies dan het krijgen van die kanker zelf. Het afscheid nemen van het krijgen van kinderen en het verlies van mijn zwangerschap (ik was zwanger bij de ontdekking van de kanker), dat kon er in het ademen wel helemaal zijn. Ik weet niet precies hoe, maar het ademen heeft me heel erg ondersteund.

Het heeft me ook weer geopend. Ik denk dat ik me tijdens de ziekteperiode heb afgesloten. Dat maakte dat ik gespannen was. Door het ademen leerde ik meer vertrouwen te krijgen, te ontspannen, toe te laten wat ik had meegemaakt, te ontvangen en in contact te staan met anderen en in die zin weer te openen.’

Nadja Benschop

farmaceutisch arts, internationaal opleider Transformational Breath

www.altractive.nl

Noot: De geraadpleegde literatuur waarnaar wordt verwezen, is in dit artikel weggelaten, maar kan bij het artikel worden geraadpleegd op www.natuurlijkwelzijn.org