Van angst naar verbinding

Uit: Nr. 264, nov/dec 2019

Angst is een van de primaire emoties die bij ons horen. Deze waarschuwt voor gevaar, zorgt dat we gezonde grenzen inachtnemen en ook een grens trekken die bij onze unieke persoon past. Angst kan ons ook blokkeren als deze een fobie gaat worden. Het is besmettelijk; je kunt het onbewust overnemen van mensen in je omgeving.

We leven in een tijd waarin angst een grote maatschappelijke en politieke rol is gaan spelen. Dit heeft een dusdanig grote invloed dat weloverwogen en respectvolle argumenten bij allerlei beslissingen onder invloed van angst van tafel worden geveegd. Ook zien we dat angst leidt tot autoritaire dominantie en verlies van een open houding naar elkaars inzichten en talenten. Overmatige angst is dan geen beschermende emotie meer, maar een breuklijn die ons sociaal functioneren in de weg zit.

Bij een overmatige angst is het goed om die recht aan te kijken. Waarvoor ben je eigenlijk bang: voor pijn, voor kritiek, om gekwetst te worden, om te falen, voor conflicten, voor verlies? Het is goed om te kijken naar het ontstaan van de angst. Is het wel nodig om in angst te schieten? Ieder mens heeft zijn unieke talenten en persoonlijkheid. Als je je daarvan bewust wordt en die kunt ontwikkelen, kom je sterker in je schoenen te staan. In de Chinese geneeskunde noemen we dat de Shen-kracht die in ons hart stroomt en van daaruit ons bezielt en in balans brengt. Een mens waarbij deze kracht goed tot ontwikkeling komt, is minder vatbaar voor irreële of besmettelijke angsten, heeft geen behoefte om weg te kruipen voor anderen of dominant gedrag als compensatie te vertonen.

Overmatige angst kan leiden tot eenzaamheid, verdeeldheid. Als we geen vertrouwen in onszelf hebben, hebben we dat ook niet in de medemens. Het gevaar is dat we ons nergens mee kunnen verbinden en eenzaam worden. En dat terwijl wij als mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit die angst en eenzaamheid kan de mens heel makkelijk in boosheid en agressie schieten. Door heel bewust níét in een angstpatroon te schieten en met een open mind naar de medemens te kijken en te luisteren, blijkt vaak dat wantrouwen kan worden omgedraaid in vertrouwen. Ieder mens kan een keuze maken: in angst schieten, aan de zijlijn gaan staan of vanuit een medemenselijke liefde de verbinding aangaan.

In de Chinese visie op ons functioneren zien we dat de energie van liefde en mededogen verbonden is met onze hartenergie. Dezelfde energie die onze eigen talentvolle ik-kracht tot ontwikkeling kan brengen. Iemand die met overmatige angsten door het leven gaat, blokkeert deze energie. Dan ontstaat een vicieuze cirkel; de geblokkeerde hartenergie maakt het moeilijk om te kiezen voor een open houding met liefde, vertrouwen en verbinding naar de buitenwereld. Acupunctuurbehandelingen kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn. Door deze energie weer te laten stromen, komt de mens zowel letterlijk als figuurlijk beter in zijn vel te zitten. Dat biedt de mogelijkheid om in rust en vertrouwen te kiezen voor liefde en verbinding. De energie die verbonden is met onze nieren moet de normale emotie angst binnen gezonde proporties houden. In ons lichaam bestaat de hart-nier-as. Een sterke verbinding die het mogelijk maakt om iets ‘in hart en nieren’ te doen. De hartenergie geeft een impuls en met de nierenergie kun je die in volle overtuiging uitvoeren. Deze nierenergie is ook een belangrijke regelaar van onze nachtrust. Vaak zien we dat mensen met veel angst slechte slapers zijn. Dit heeft weer een nadelig effect op de algehele ontspanning en de hartenergie. Komt iemand dus voor een acupunctuurbehandeling, dan krijgt de nierenergie zeker extra aandacht.

Bij angststoornissen is bewustwording van groot belang. Maatschappelijke vraagstukken zijn tegenwoordig een bekende valkuil. Met een verzwakte ik-kracht is het verlei-delijk om je vanuit angst aan een groep gelijkgestemden te binden. De eigen emotie wordt versterkt en dat geeft een wij-gevoel met (schijn)veiligheid. Hierdoor kunnen juist felle tegenstellingen ontstaan die angststoornissen alleen maar versterken, in plaats van een verbetering te geven van welzijn, ontspanning en bewustwording. Een samen­leving kan verscheurd raken en de kans dat dit tot extremen leidt wordt groter. Door het toenemende hokjesdenken in de hedendaagse maatschappij neemt ook de eenzaamheid toe. Heb je de kracht om met liefde en mededogen naar de medemens te kijken, dan zal blijken dat angst vaak heel erg opgeblazen is. Mensen zullen beslist verschillende meningen en visies hebben; dat is heel gezond en realistisch. Een verscheidenheid aan meningen en inzichten is juist verrijkend om een goede afweging of keuze te kunnen maken. Door bewust voor een respectvolle houding te kiezen wordt onze energie niet door angst geblokkeerd. We staan dan als mens meer ontspannen in ons eigen leven en hebben ruimte in ons hart en in ons denken voor de medemens. Onze levensvreugde krijgt dan de kans om goed door te stromen. De mens is in principe een sociaal wezen en haalt energie uit verbinding met zijn medemensen. Het aantal contacten of vrienden maakt niet uit. Het gaat hier om de goede kwaliteit van relaties.

Acupunctuur

Overmatige angst blokkeert onze energiestroom en kóst ook heel veel energie. De mens raakt uit balans. Slechte nachten, ongezonde spierspanning en allerlei stressklachten belemmeren om goed te functioneren. Angst is een slechte raadgever, een oud gezegde, maar nog steeds een wijze raad. Met acupunctuurbehandelingen is het goed mogelijk de hartenergie en daarmee de eigen ik-kracht te ondersteunen, zodat de mens meer vertrouwen in zichzelf krijgt. Zonder dominantie van angst, minder spanningsklachten en met meer energie komt er ruimte om liefdevolle vriendschappen en relaties aan te gaan en oprechte verbinding te zoeken met de medemens. Dan ontstaat de mogelijkheid voor groei van bewustwording van wat echt bij je past en welke keuzes waardevol voor jou, als uniek mens, zijn.

Carla van de Kamp

info@acupunctuuroldemarkt.nl