Bevrijd je geest door eyeYoga

Uit: Nr. 216, nov/dec 2011

EyeYoga is een nieuwetijdse, verbazend eenvoudige en doeltreffende manier om lichaam en geest in balans te brengen. Een weg naar innerlijke vrijheid en harmonie. Het is een nieuwe methode die ons weer controle geeft over ons eigen brein, harmonie kan brengen in onze acties en reacties, en ons in verbinding kan stellen met onze diepste innerlijke wijsheid. Dit artikel laat u hier mee kennismaken.

Yoga; wanneer je er Wikipedia op na kijkt, vind je voor yoga o.a. de volgende definitie: ‘Met een kleine variant drukt het woord yoga de toestand uit, waarin de “waarneembare mens” ook verbonden is met de “wezenlijke mens; dat wil zeggen waarin de mens zijn ware aard heeft herkregen en er in overeenstemming mee leeft. De yogatechniek, hoe deze ook mag zijn, is een discipline, waardoor de mens tracht tot de staat van yoga te komen.’ Simpel gezegd: bij yoga gaat het er om dat je oefeningen doet waardoor je leert om je Ware of Goddelijke Zelf te (be)leven. Yoga is daarnaast een systeem om lichamelijke en geestelijke gezondheid te verkrijgen.

EyeYoga maakt voornamelijk gebruik van oogbewegingen om het zelfde doel te bereiken. Evenals ‘gewone yoga’ omvat de eyeYoga een diepgaande filosofie die inzicht geeft in de ware aard van de schepping. Het bijzondere van de eyeYoga is dat het naast de oude kennis over het leven ook geheel nieuwe inzichten brengt die gebaseerd zijn op recente kwantumwetenschappelijke inzichten.

Er zijn twee toepassingen van eyeYoga:

  1. Om harmonie en balans te verkrijgen.
  2. Ten behoeve van heling, bevrijding en ontwikkeling.

1. Harmonie en balans.

Je kunt eyeYoga gebruiken om lichaam en geest in balans te brengen, je beter te leren concentreren, dyslexie te verminderen, je chakra’s beter af te stemmen of in een diepe meditatieve toestand te komen. Dat doe je door middel van lichaamsbewegingen in combinatie met oogbewegingen, of alleen via oogbewegingen.

Onderstaand een oefening die je zelf al eens kunt proberen (uit ‘Bevrijd je geest door eyeYoga’, introductieboekje door Conny Coppen, uitgave in eigen beheer):

De verticale oogbewegingen als meditatie:

  1. Stap 1 / openen van de lichaamspoort: Raak met je vinger het onderste puntje van je kin aan. Stel je voor hoe je door dit punt heen naar beneden kunt kijken, alsof je zo je lichaam in kunt kijken (ogen dicht). Dit punt wordt in de eyeYoga de lichaamspoort genoemd. Om deze poort te openen, oftewel te activeren, visualiseer je een lichtbol (als een volle maan) op de plaats van het puntje van je kin. Laat je ogen nu cirkelvormige bewegingen maken met de klok mee, om deze denkbeeldige lichtbol heen. De naar beneden gerichte blik activeert het onderste deel van de hersenen, waar de overleving zit (het reptielenbrein, verbonden met het eerste chakra en het lichaam).
  2. Plaatje EyeYogaNathan DNUA 216Stap 2 / openen van de zielepoort: Raak met je vinger het punt, net binnen je haargrens op de middellijn van je voorhoofd aan. Stel je voor alsof je door dit punt heen – als door een open venster daar – naar boven kunt kijken, de eindeloosheid van het universum in. Dit wordt de zielepoort genoemd. Activeer de zielepoort door – net als bij de lichaamspoort – met de klok mee je ogen cirkels om een denkbeeldige lichtbol te laten draaien. Laat dan je ogen naar die plek gericht blijven, terwijl je diep doorademt en je ontspant. Dit brengt extra energie en lading naar deze plek, en wat belangrijker is: naar de frontaalkwab van de hersenen. Deze is verbonden met de 7e chakra en activeert de verbinding met het hoger weten of de ziel. Je zult merken dat het een beetje als ogengymnastiek is in het begin. Maar als je het vaker doet, went het snel en is het zelfs aangenaam!
  3. Stap 3 / de twee poorten met elkaar verbinden: Laat je adem wat verdiepen, terwijl je ogen in de zielepoort rusten. Nu, terwijl je uitademt, laat je je aandacht en je ogen naar beneden gaan. Visualiseer een lichtende lijn die de lichaamspoort en de zielepoort met elkaar verbindt. Als je helemaal uitgeademd hebt, zijn je ogen helemaal naar beneden gericht, richting de lichaamspoort. Je ontspant terwijl je adem nog verder uit lijkt te gaan. Wacht tot de inademing vanzelf komt en laat je aandacht en je ogen naar boven bewegen langs de denkbeeldige lichtlijn tot je weer helemaal bent ingeademd en je ogen omhoog door de zielepoort ‘kijken’. Adem nòg dieper in terwijl je ogen boven rusten, en als de uitademing niet kan uitblijven laat je je ogen en aandacht weer naar beneden gaan langs de denkbeeldige lichtlijn. Je doet de oefening in principe met gesloten ogen. In het begin kun je je ogen je vinger laten volgen totdat je de beweging gemakkelijk kunt maken. Doe hem daarna met gesloten ogen en zo ontspannen mogelijk. Je zult merken dat je na verloop van een aantal minuten in een steeds diepere ontspanning zult komen.

Het is een oefening die zeer weldadig werkt. Ze harmoniseert al je chakra’s en verbindt alle delen van je hersenen (het reptielen-, emotionele en intelligente brein) met elkaar. Het regelmatig doen van deze oefening schoont het kundalini-kanaal. Het voert te ver om in dit blad uitleg te geven over chakra’s en de kundalini-stroom. Simpel gezegd brengt deze oefening diepe ontspanning en ondersteunt het je om te zijn en te leven wie je werkelijk bent.

2. Heling, bevrijding en ontwikkeling

Naast oefeningen die op de balans en de ontspanning werken, kun je de eyeYoga ook gebruiken als een Yoga-ontwikkelingsweg en als een therapeutisch middel bij emotionele trauma’s en ongezonde oude overlevingsmechanismen. Dat laatste vraagt enige toelichting. Vrijwel iedereen verlangt ernaar om ‘zichzelf’ te zijn, maar wat houdt dat eigenlijk in? En waarom is dat soms zo moeilijk? Waarom doen mensen soms zulke vreselijke dingen terwijl ze dat helemaal niet willen? Laten we eens kijken: We erven van onze ouders en voorouders instincten en mechanismen die ons helpen om te leven en te overleven. Daarnaast worden we in de loop van ons leven geconditioneerd. We doen alle mogelijke overtuigingen en ervaringen op en leren nieuwe reflexen en gewoontes aan die soms ondersteunend zijn en soms belastend voor onszelf en onze naasten. Je zou kunnen zeggen dat in de loop van ons leven ons lichaam / onze computer geprogrammeerd raakt om te kunnen (over)leven in de omgeving waarin we opgroeiden. Veel van ons gedrag hangt af van hoe die programmering is verlopen. Veel gedrag is automatisch en heeft weinig meer van doen met ‘jezelf zijn’. Veel van de gevoelens en ervaringen die je telkens weer ‘overkomen’ zijn dus niet je werkelijke Zelf. Je kunt je er gaandeweg jouw leven mee zijn gaan identificeren; ze kunnen op een bepaalde manier bij jou zijn gaan horen, maar ze zijn niet wie je bent. Ze horen niet bij het tijdloze, eeuwige, volmaakte kind van het Leven dat je in wezen bent! EyeYoga biedt inzicht in hoe deze patronen van vervreemding zijn ontstaan en biedt een methode om ze op te lossen! In sommige aspecten lijkt de eyeYoga veel op de EMDR, die in de traumapsychologie veel wordt gebruikt, maar eyeYoga heeft een veel verdergaand doel en gaat uit van een heel ander paradigma (= denkmodel; red.).

Ontstaan en ontwikkeling van de eyeYoga

De elementaire rol die de oogbewegingen hebben voor de bewuste sturing van het centrale zenuwstelsel, werd ontdekt door de Amerikaanse psycholoog en yogaleraar Joshua Isaacs. Bij toeval herstelde hij van een zware depressie doordat hij in een weiland een tijd lang naar de wolken lag te kijken, waarbij zijn ogen telkens van rechts naar links bewogen. Verder onderzoek naar wat hem nu precies zo geholpen had, leidde tot de ontwikkeling de iiYoga. De iiYoga ontwikkelde zich als gevolg van de kennis en ervaring van Dr. Andreas Jell tot haar huidige en hier gepresenteerde vorm: de eyeYoga. Geïnspireerd door de moderne wetenschap over de hersenwerking, de psychologische traumaverwerking (EMDR), en traditionele manieren om met energie te werken zoals met o.a. tantrayoga gebeurt, heeft Joshua Isaacs meer dan 200 verschillende patronen van oogbewegingen in kaart gebracht, waarmee belangrijke functies van de hersenen nu doelgericht beïnvloed kunnen worden. De methode vond zijn theoretische begrippenkader doordat hij dr. Andreas Jell (op de foto) tegenkwam. Plaatje 3 Giftige vormen van kwik - DNUA 216Een ontmoeting van twee bevlogen mannen met een enorme schat aan kennis en ervaring. De wonderbaarlijke ervaringen die Joshua Isaacs had opgedaan met zijn iiYoga (voorloper van de huidige eyeYoga) werden door Andreas Jell zichtbaar gemaakt d.m.v. kirlian-videografie. Vanuit zijn diepgaande kennis rondom de kwantumfysica ontstond een diepgaand theoretisch begrip van wat er door middel van oogbewegingen mogelijk is en hoe en waarom het zo werkt. Een nieuwe methode en een nieuwe wetenschap kregen vorm.

Conny Coppen, therapeute

E-mailadres: info@connycoppen.nl ; www.connycoppen.nl ;Tel.: 030 2735477

Op www.connycoppen.nl (onder Artikelen / punt 3) staan een drietal mp3-geluidsbestanden over dit onderwerp:

Eyeyoga 1. Introductie.mp3 Eyeyoga 2. Basisoefening.mp3 Eyeyoga 3. OMR en ontstaan.mp3

Terug naar menu

Oorspronkelijk gepubliceerd in De Natuur Uw Arts, 36e jaargang 2011, Nr. 216, bladzijde 9