Familie is alles, alles is familie

Dit artikel is een vervolg op twee publicaties in De Natuur Uw Arts (nrs. 248 en 251) over ons werk in de NATUURLIJK praktijk in Peize bij Groningen. In die artikelen gaven we inkijkjes in hoe wij met cliënten ‘energetisch werken met oorzaken achter klachten’. Nu willen we dit inkijkje verdiepen door het woord familie nog wat op te rekken.

Als je het over familie hebt, lijkt dat een begrip dat gaat over biologisch verwant zijn, over een gedeelde jeugd, over al dan niet gelijke opvattingen, en dat is natuurlijk ook zo. Maar hoe ver reikt een familie­verband? Tot overgrootouders of klein­kinderen? Tot zielsverwanten?

Bij ons werk maken we gebruik van mediamieke talenten die we doeltreffend kunnen inzetten. Ook is er aandacht voor psychologische aspecten; het moet allemaal wel menselijk begrijpelijk blijven wat we doen. Daarom bieden we naast de praktijk ook lezingen, geven we workshops en organiseren we reizen.

(H)erkenning

Als we cliënten ontvangen (en die komen van overal naar Noord-Nederland) dan zijn we in eerste instantie gericht op de stand van zaken binnen de naaste familie. Ben je vernoemd? Hoe ziet je gezin er van oorsprong uit, en hoe je huidige gezin? Juiste informatie hierover kan flink doorwegen in wat er bij iemand speelt.

Omdat we intuïtief en helderziend naar iemand kunnen kijken, komen dan allerlei details naar voren. Zo kan het feit dat iemand de naam heeft gekregen van een minder aardige voorouder zorgen voor energetische lading. Of kan vernoemd zijn naar de beroemde schaatser Ard Schenk onbewust druk tot presteren brengen. What’s in a name?

In het gezin waarin je geboren bent, kunnen miskramen voorgekomen zijn. Die ongeboren kinderen ter plekke namen geven (ook al gaat het over een 5-weeks vruchtje) kan meehelpen om de familiesfeer te harmoniseren. Soms komt er ook een geheim aan het licht rond bijvoorbeeld een kind van een andere vader. Alle erkenning ervan draagt bij aan een gevoel van compleet zijn, en dat werkt helend. Het feit dat binnen de familie iets nu wel gezien en (h)erkend wordt, kan veel positieve invloed hebben. In die zin raakt het aan systemisch opstellingen-werk.

Het feit dat binnen de familie iets nu wel gezien en (h)erkend wordt, kan veel positieve invloed hebben.

Nu komen we echt op mediamiek terrein. Met name Aafke kan ‘langs de familielijnen kijken’, oftewel zij kan zien waar ooit in het verleden iets begonnen is wat een oorzaak kan zijn van huidige vragen of klachten. Zo kunnen we systemisch gezien dieper kijken dan bijvoorbeeld familieopstellingen. Vaak zijn de oorzaken miskenning of misbruik. Dus iemand is miskend, niet gezien of ge-kleineerd. Of er is sprake van misbruik, waarbij we grijstinten als pesten of onder druk gezet zijn ook hieronder laten vallen. Ervaringen van miskenning of misbruik worden door cliënten vaak herkend in hun leven nu.

Levens

Hierbij een voorbeeld van een sessie met mannelijke cliënt P. in onze praktijk:

Na eerst de familie gecompleteerd te hebben, komt als belangrijke informatie het volgende ‘glashelderziend’ bij Aafke binnen. Rond het jaar 1600 heeft er in Duitsland in de mannenlijn een man geleefd (een voorvader van de cliënt) die uit zijn dorpsgemeenschap is verstoten. Bij de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk komt er rond 1300 een vrouw (een voor-moeder) in beeld die is misbruikt en zo tot zwijgen gebracht. Het blijkt dat wat – tot dat moment (in 1600 / 1300) – een genetisch gezonde vaderlijn en moederlijn was, vanaf toen ‘besmet’ is geraakt door deze gebeurtenissen. En dat dus nu op dit moment de cliënt daar nog steeds last van kan hebben. Er is een soort virus van krachteloosheid in de familielijnen geslopen.

Wat nog extra meespeelt (en nu reiken we nog verder uit in bewustzijn) is dat niet alleen die Duitse man veel ‘eigen-wijsheid’ bezat en juist daardoor is verstoten, maar ook dat het een vorig (of liever ander) leven van deze zelfde cliënt is geweest. Het idee van ‘ooit geëxcommuniceerd zijn’ (zoals P. het zelf benoemde) blijkt een directe spiegeling van vele twijfelgevoelens in zijn leven nu. Daardoor had hij steeds het gevoel dat hij met zijn eigen wijsheid niet of maar moeilijk naar buiten kon treden.

Ook blijkt dat die ‘natuurwijze’ vrouw in Katharenland een ander leven van zijn huidige moeder is geweest. En dat hij zelf al zestien andere vrouwenlevens (ook Kathaars) in deze familielijn heeft mee­gemaakt, en dus in die levens veel misbruik heeft beleefd en ondergaan. Het is bijzonder om dan te horen dat P. nu therapeutisch werkt met vrouwen rond het thema misbruik. En dat hij bovendien twee jaar geleden zichzelf weerhield om een Katharenburcht te bezoeken; dat voelde toen niet goed. Het lijkt wel al te toevallig allemaal. Tegelijk is juist dit frappante voorbeeld uit onze praktijk de aanleiding om er hier nu over te schrijven.

Zo komen we dus op het terrein van ‘andere levens’. Met opzet gebruiken we hier het woord andere i.p.v. vorige levens. Zoals wij het zien, leven we hier nu als mens in een meer of minder makkelijk of moeilijk leven, en hebben we te maken met tijd en ruimte. Ook zijn we deel van een grootser geheel, een mysterie, oneindig, magnifiek, metafysiek, multidimensionaal. Hier is geen sprake van tijd en ruimte, hier is het ‘al-tijd en overal’. Hier is het ‘leven-tussen-levens’ (een term van psycholoog Michael Newton). Hier woont onze ziel, hier zijn we onlosmakelijk verbonden met onze zielsfamilie. Vanuit de ziel gezien lijkt er dus geen tijd te zijn, en vanuit de ziel leven we mogelijk zelfs alle levens ‘tegelijkertijd in een eeuwig nu’, in een soort oneindige holografische ziel waarin elk zielsdeel weer het grotere geheel bevat.

Middels zielsregressietechnieken kunnen we iemand direct in verbinding brengen met zijn ziel. Met bron, bewustzijn, licht, zijn, ware natuur of hoe je het maar een naam wilt geven. Dat is prachtig om mee te maken. Daar is alles (en niets) verbonden. Is alles familie van elkaar…

Opschonen

Bij cliënt P. kwamen andere levens in beeld die nog flink doorwerkten in zijn leven nu. Door de miskenning en het misbruik van ooit energetisch op te schonen, vonden er bij alle familieleden in de vader- en moederlijn ontladingen plaats. Wat aanvankelijk een soort krachteloze rij voorouders leek, was nu in staat zich als het ware op te richten, alsnog in zijn kracht. Zo kon iedere vader zijn zoon steun in de rug geven, en iedere moeder haar dochter. En dat merkte P. zowel fysiek als psychisch direct, hoog-gevoelig als hij is. Hij kan zich ontspannen en voelt zich veel beter; ‘is weer in verbinding’.

In een ander praktijkvoorbeeld komen soortgelijke zielsverbanden in beeld bij vrouwelijke cliënt D.

Ooit in een ander leven lijkt iets naars begonnen te zijn, waar nu een einde aan mag komen. Onze persoonlijke sessie heeft al een positief effect op D., maar in haar geval wil ze ook dat we helderziend naar haar woonhuis gaan kijken. Ze vertelt dat, vanaf dat ze daar woont, er een soort ‘zwaarte’ in het oude stadspand (uit 1893) hangt. Alsof het energie kost om er te kunnen zijn.

In een dergelijk geval kunnen we een huis systematisch ‘mediamiek scannen’ op mogelijke storende invloeden. Dit gaat dan om bijvoorbeeld elektro-stress, of ondergronds water, of geluidshinder. Ook kunnen er overleden mensen in beeld komen die daar gestorven zijn, maar zich niet bewust zijn van hun overlijden en er nog steeds ‘in een eeuwig nu rondhangen’. Dit komt vaak voor en blijkt bij dit pand ook het geval.

Wat we helder konden waarnemen was dat er in de Tweede Wereldoorlog in deze woonwijk razzia’s hadden plaatsgevonden, waarbij een zestal ondergedoken verzets­lieden vermoord waren.

Wat het in dit geval bijzonder maakt, is dat een van die overleden mensen een ander (mannelijk) leven van onze cliënte is geweest. Dus D. had kennelijk een huis gekocht waar zij in een ander leven al eens gestorven was. Dit bijzondere toeval gaf haar nu een gevoel van zwaarte en zuigende energie.

Gelukkig hebben we alle overleden betrokkenen naar het licht kunnen helpen. Door een uitgebreide energetische huisreiniging te doen, hebben we ook alle storende invloeden in en om het huis opgeschoond en geneutraliseerd. Nu voelt het voor D. veel beter en kan er echt rust in haar leven ontstaan.

Bewust bloeien

Ter informatie en inspiratie geeft dit schrijven hopelijk een helder beeld van wat wij doen in ons NATUURLIJK Centrum Bewustzijn en Bloei. Niet meer belast door een bezwaard verleden en nare familie-invloeden kunnen mensen vitaal verder op hun levenspad. En mochten er fysieke of psychische klachten zijn, dan kan het eigen zelf-genezend vermogen in dezen weer gezond actief zijn.

Als je het over familie hebt en het wat ruimer kunt bezien, dan kan de ziel bewust mee integreren en komt er een wonderlijke verwantschap aan de orde waarin iedereen familie van elkaar lijkt te zijn.

Familie is alles, alles is familie…

Rob Heiligers en Aafke Douma

www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl