Leaky gut, leaky gum

Uit:

In DNUA 256 (pag. 8) is in het artikel ‘Tanden lezen’ uitgelegd hoe het zit met de verbinding tussen gebitselementen en het orgaan- en/of hormoonsysteem. De titel van dit vervolgartikel wijst ook op een relatie tussen een lekkende darm en ‘lekkend’ tandvlees. In onderstaand artikel wordt een praktijkvoorbeeld daarvan opgevoerd.

 

Een zeurende pijn

‘Ik heb een zeurende pijn in al mijn tanden’, dat is hoe mevrouw P. in mijn praktijk kwam. Ze was bij verschillende tandartsen geweest, maar niemand kon haar helpen. Op foto’s van het gebit is niet echt iets bijzonders te zien. Wat mij opvalt, zijn een aantal kleine vullingen in de bovenste voortanden (verbinding met de nieren en blaas), twee elementen met een wortelkanaalbehandeling (47 en 17, beide verbinding met de darm) en twee lege plekken waar zich eens de 46 en de 27 (beide verbinding met de darm) hadden bevonden.

* Noot red.: de nummers van de elementen geven met het eerste getal het kwadrant aan en met het tweede cijfer het element binnen dat kwadrant (zie illustratie).

Tanden lezen DNUA 256

 

 Voedselallergie?

Bij inspectie van de mond is er sprake van een onprettige geur en haar tong is enigszins wit beslagen. Ik vraag haar of ze meer last heeft van de pijn in haar tanden na het eten van bepaalde voedingsmiddelen en of ze weet of ze voedselallergieën en/of -intoleranties heeft. Ze zegt dat ze dat niet weet. Ze heeft wel vaak een opgeblazen gevoel en een dikke buik na het eten. Ze voelt zich moe, maar zelf wijt ze dat aan de stress van haar drukke leven van gezin en werk. Als laatste attendeert ze mij op een onregelmatige stoelgang en een steeds terugkerende blaasontsteking, die niet heel ernstig is maar wel lastig.

Als ik meet met de EAV-meter – electro-acupunctuur-meter volgens Voll (zie pag. 27) – krijg ik op haar allergie-meridiaan en ook op haar milt/pancreas-meridiaan (enzymatisch punt) een afwijkende uitslag te zien. Ik verwijs haar door voor een bloedtest, waarbij gekeken wordt naar allergische en intolerantie-reacties van haar bloed op een groot aantal verschillende voedingsmiddelen. Als de bloedtest terugkomt, blijkt mevrouw P. allergisch en intolerant te zijn voor het koemelkeiwit caseïne.

Relatie

De mond is een onderdeel van ons spijsverteringskanaal. Het is niet voor niets dat er in 2009 een onderzoek werd gedaan naar de relatie tussen problemen in de mond en chronische darmziekten. In het artikel over dit onderzoek wordt weliswaar bevestigd dat de mond een spiegel van de darm is, maar men heeft geen idee waarom dit zo is. Er zijn grote overeenkomsten tussen de mond en de darmen. Naast een complexe commensale flora (goede bacteriën die van nature in het lichaam aanwezig zijn), de productie van slijm en enzymen, produceert de mond net als de darm immunoglobuline A, de Secretoir Immunoglobine A (SIgA). De SIgA wordt geproduceerd in de epitheelcellen van het slijmvlies en vormt zo een beschermende barrière tegen allergenen, pathogenen, toxines, etc. Als de beschermende barrière niet goed functioneert door onvoldoende SIgA-productie – en dit kan genetisch, pathogeen, verworven, auto-immuun en/of onderdrukt door medicijngebruik zijn – kan dit mijns inziens niet alleen resulteren in een leaky gut maar ook in een leaky gum. Naast allerlei problemen met het tandvlees, de tong en het mondslijmvlies, heeft het lekkende tandvlees tot gevolg dat er vervolgens ongewenste stoffen en toxines in de parodontaal-ligamentaire ruimte (PDL) – de verbinding tussen tanden en kaakbot – kunnen lekken. Hierdoor kan er door zwelling en toxische reacties chronische overprikkeling ontstaan van de mechano-receptoren-zenuwen die zich in de PDL bevinden. Mechano-receptoren reageren op druk of vervorming. Deze overprikkeling kan een verklaring zijn voor de zeurende pijn in Mevrouw P.’s gebit.

Maatregelen

Ik heb mevrouw P. in eerste instantie op een eliminatiedieet van caseïne gezet. Daarbij heb ik haar aangeraden om meer groenten en fruit in haar dieet te gebruiken. Ik heb haar losse aminozuren voorgeschreven en DPP-iv- en DAO-enzymen, met daarbij cafeïnevrije groenetheespoelingen na het eten. L-theanine uit groene thee is een detox, werkt ontspannend en heeft een L-glutamine-gelijkende werking. Verder probiotica (kauwtablet) en psylliumzaad met inuline tegen de gasvorming, voor het verbeteren van de darmflora, mondflora, stoelgang en blaasfunctie. En ook vitamine C, astaxanthine en ginkgo biloba om het immuunsysteem en de doorbloeding te verbeteren. Mevrouw P. heeft inmiddels veel minder pijn in haar tanden en haar darmfunctie is flink verbeterd.

De verbinding met een orgaan

Bij een EAV-meting wordt er vanuit gegaan dat elke tand/of kies door middel van een meridiaan verbonden is met een bepaald orgaan, hormoon-systeem en of weefsel. In mijn praktijk mocht ik onlangs nog twee juweeltjes van de EAV-meting meemaken die ik het lezerspubliek niet wil onthouden (inclusief foto). Ik zal ze kort belichten want mijns inziens hebben ze beide geen lange uitleg nodig.

Meneer W. heeft een aangeboren hartkleiafwijking; een bicuspide aortaklep. Hier zijn als het ware de twee bovenste kleppen met elkaar versmolten, waardoor de aortaklep moet functioneren met 2 in plaats van 3 kleppen. Bij deze cliënt werd door ons op de 28 (element verbonden met het hart) een twee-in-één versmolten kies aangetroffen.

Mevrouw L heeft bij een EAV-meting een flinke afwijking op de milt/pancreas-meridiaan. Bij navraag blijken er geen problemen in dat gebied, er zijn geen ernstige spijsverteringsproblemen of problemen met de milt en er is geen sprake van hypoglykemie of diabetes. Na het maken van een röntgenfoto blijkt de 25 (verbonden met milt/ pancreas) nooit te zijn ingedaald.

AnuAlexander Kruijtbosch, natuurgeneeskundig therapeut met bio- energetische tandheelkundige expertise (praktijk: Lelystad, Haarlem)

06 25022996