Een alternatief of oude kennis?

Natuurlijke Geneeskunde in beeld

Uit: Nr. 273, mei/jun 2021

Wat zijn alternatieve Geneeswijzen?

Alternatieve Geneeswijzen bevatten eenvoudig weg alle geneeswijzen die niet aan bod komen in de reguliere opleiding medicijnen. Een opleiding tot arts bevat geen tot weinig kennis van de alternatieve geneeswijzen.

In veel gevallen zijn alternatieve geneeswijzen terug te herleiden naar de oudheid maar er zijn ook steeds meer moderne geneeswijzen te vinden die onder het kopje alternatief geplaatst worden. Een alternatief therapeut of arts kan naast een opleiding tot arts andere opleidingen gevolgd hebben of helemaal geen opleiding tot arts hebben voltooid.

Het belangrijkste verschil zit echter in de benadering van het lichaam en ziekte als geheel. In de alternatieve geneeskunde beschouwt men het functioneren van het lichaam veelal als één geheel met een oorzaak en gevolg. Het doel is genezing van de oorzaak van de ziekte en niet het wegnemen of onderdrukken, iets wat vaak symptoombestrijding wordt genoemd, van de gevolgen van de ziekte.

Soorten alternatieve geneeswijzen:

Acupunctuur

Acupunctuur is onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijze en richt zich op de blokkades van energie in het lichaam. Met acupunctuurnaalden van speciaal materiaal wordt in meridianen (energiebanen) een prikkeling opgewekt waardoor energie weer kan stromen. Hierdoor verdwijnen klachten. Acupunctuur heeft zeer goede resultaten en wordt in steeds meer ziekenhuizen aanvullend gegeven. Acupunctuur berust op vele duizenden jaren kennis en overdracht.

Verder lezen:

Acupunctuur en de overgang

Acupunctuur doorverwijzing van uw arts

Acupunctuur en hooikoorts

Darmproblemen en acupunctuur

Zwangerschap en Acupunctuur

Antroposofische geneeswijze

Rudolf Steiner wordt als grondlegger van de Antroposofie gezien. De natuur staat centraal en vormt het uitgangspunt samen met de natuurlijke manier van genezing. Het lichaam kan dit zelf en men behoort het lichaam te begeleiden. Voor een verdieping van de Antroposofie kan men de schitterende boeken van Rudolf Steiner lezen.

Meer lezen over: Antroposofische geneeskunde

Ayurveda

De Ayurveda wordt beschreven als een van de oudste geneeskunden ter wereld en vind zijn oorsprong in het gebied dat wij kennen als India. Er is een uitgebreid systeem te vinden waarbij men uit gaat van de constitutie van de mens. Ayurveda betekent  ‘de wijsheid van leven’. Volgens Ayurveda vindt ziekte zijn oorsprong in de geest. Alle energie om ons heen manifesteert zich in drie kenmerken: Kapha, Vita Pita. Dit worden de drie dosha’s genoemd. Als deze energie uit balans is brengt men hier door voeding, oefeningen en kruiden weer balans in. Ayurveda is een snel groeiende geneeswijze met grote interesse. De Ayurvedische geneeswijze is officiëel erkend en geaccrediteerd door de World Health Organization (WHO).

Bach Bloesem Remedies

Bach-remedies, ook wel bloesemtherapie geheten, is gebaseerd op de ervaringen van de Engelse arts Bach. Zijn ziekte-opvatting verschilt van die van de kruidengeneeskunde en is verwant aan de natuurgeneeskundige en homeopathische denkbeelden.

Meer informatie over: Bach Bloesem Remedies

Celtherapie

Bij onvoldoende werking van een orgaan, bijvoorbeeld het hart, worden injecties gegeven met hartcellen. De groeikracht van die cellen en de bouwstoffen die ze bevatten moeten het zieke orgaan aanzetten tot genezing of tot stoppen van de achteruitgang.

Chiropractie

De chiropractie (Engels: chiropractic / Nederlands eigenlijk: chiropraxie) gaat er van uit dat heel veel gezondheidsproblemen voortkomen uit “communicatiestoornissen” in het zenuwstelsel. Deze stoornissen kunnen ontstaan door lichamelijk trauma, stress, verkeerde houding, etc. Door het met de handen toepassen van druk langs wervelkolom, bekken en schedel tracht men deze storingen op te heffen.

Diëtiek

Voeding is ongetwijfeld het oudste medicijn ter wereld en Hippocrates, die als grondlegger wordt beschouwd van de huidige geneeskunde zei al: ‘laat voeding uw medicijn zijn en medicijn uw voeding’. De delen over voeding heeft men in de huidige opleiding tot arts echter niet meegenomen. In de Alternatieve geneeskunde staat voeding erg vaak centraal samen met de gehele spijsvertering. Want als de spijsvertering niet goed functioneert wordt het lichaam belemmert in de opname van voedingstoffen, zo kan ziekte ontstaan en is genezing moeilijker. Een belangrijke opmerking is dat de alternatieve voedingsleer sterk afwijkt van de diëtiek en adviezen van het voedingscentrum. Soms staan de adviezen zelfs recht tegenover elkaar.

Homeopathie

Homeopathie gebruikt sterk verdunde kruiden, potenties genaamd, die in de meeste gevallen, er zijn enkele uitzonderingen, symptomen veroorzaken die hetzelfde zijn als de symptomen van de ziekte. Zodra het genezingsproces op gang komt stopt men met de behandeling en laat het lichaam het weer overnemen. Het menselijke bloed bevat bijvoorbeeld stoffen in een Homeopatische verdunning en als men deze zou weglaten zou men overlijden.
Er zijn veel onderzoeken gedaan die aantonen dat homeopathie zeer goede resultaten geeft. De vader van de geneesmiddelen, John D. Rockefeller gebruikte tot aan zijn dood een homeopathische arts en slikte zijn eigen geneesmiddelen niet.

Meer informatie over: homeopathie

inula helenia 

Hypnotherapie

Genezing door hypnose, waarbij hypnose het beste omschreven kan worden als een soort ‘trance’. Door hypnose kunnen bijvoorbeeld pijnklachten en angststoornissen worden weggenomen. En ook bij gedragsverandering of traumaverwerking is hypnotherapie goed in te zetten. Hypnotherapie kent vele methoden bij uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten.

Kinesiologie

Bij Kinesiologie staat de beweging van het lichaam centraal. De focus ligt op hoe het lichaam functioneert en beweegt. Op basis van recente inzichten wordt de mensenlijke beweging verbeterd. Ongeacht uw fysieke conditie, zorgen of huidige status kan kinesiologie uw gezondheid verbeteren. Een gezonder dagelijks leven, minder ziekte of verwondingen, vermindering van pijn en ongemakken, sneller herstel na een ongeluk of operatie en een beter algeheel begrip van uw lichaam. Zo kan kinesiologie uw gezondheid bevorderen.

Kruidengeneeskunde

Genezing door middel van kruiden is al zo oud als de mensheid zelf. Het gebruik van kruiden is over de hele wereld tot op de dag van vandaag de normaalste zaak van de wereld. Er zijn op alle continenten erg veel beschrijvingen bewaard gebleven en overgeleverd aan de moderne tijd.

Huidige wetenschap voegt nieuwe inzichten toe aan het gebruik van kruiden. Er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar de wonderbaarlijke kracht van de geneeskracht van kruiden. Bij een goed gebruik hebben de meeste kruiden geen nadelige bijwerkingen. Het is wel aan te raden een goede herborist of fytotherapeut te raadplegen want ook kruidengebruik is niet geheel zonder gevaar, zeker niet in combinatie met medicatie.

Kruidengeneeskunde

Goudsbloem (Calendula officinalis)

Volgelmuur (Stellaria media)

Lavendel (Lavendula officinalis)

Manuele therapie

Deze vorm van fysiotherapie lijkt misschien wel een beetje op kinesiotherapie en het zal ook enige overlap hebben. Na een opleiding fysiotherapie specialiseert een manueel therapeut zich in deze vorm van therapie waarbij theoretische kennis een verdieping krijgt met ervaringen uit de praktijk.

Medische Astrologie

De medische astrologie wint steeds meer terrein. Op basis van de geboortehoroscopen en sterren, de ritmen in de natuur kan een beeld gegeven worden over de middelen en de genezing van een specifiek persoon. Medische astrologie heeft de gezondheid als uitgangspunt.
Maar medische astrologie gaat ook over welke kruiden op welk moment het beste ingenomen kunnen worden of welke voeding bij welk persoon wel of niet geneeskrachtig werkt.

Neuraaltherapie

Neuraaltherapie richt zich op het opheffen van blokkades in het lichaam via het zenuwstelsel.

Orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire geneeskunde betekent: goede gezondheid met betrekking tot moleculen. De basis werd gelegd door professor Linus Pauling.

Meer lezen over: Orthomoleculair

Osteopathie

Osteopathie richt zich op genezing en verbetering van de beweeglijkheid van et lichaam. Alle weefsels zijn met elkaar verbonden in het lichaam en vormen een geheel. Door middel van inzicht, oefeningen, houding veranderingen en massage kunnen uiteenlopende klachten behandeld worden. Osteopathie wordt ook wel de zachtere vorm van fysiotherapie genoemd.

Shiatsu

Drukpunten in het lichaam worden behandeld met de druk van de vingers, handpalmen, ellebogen of knie. Shiatsu kan preventief en als behandeling ingezet worden bij verschillende klachten. Blokkades in het lichaam worden gemasseerd en opgeheven zodat de energie weer kan stromen. Aanraking van het lichaam is een belangrijk aspect.

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG/TCM)

Als een van de oudere duizenden jaren oude geneeswijzen, met een zeer grote bevolkingsgroep en historie, behoort de TCM tot een van de grootste alternatieve geneeswijzen. Het bekendste onderdeel is waarschijnlijk de acupunctuur maar de Chinese geneeskunde omvat veel meer. Lichaam en geest horen in balans te zijn. Leefstijl, beweging, meditatie, voeding en acupunctuur vormen een geheel in deze geneeskunde. Het uitgangspunt is de gezonde mens, net als bij veel alternatieve geneeswijzen. Ziekte wordt gezien als onbalans en het doel is herstel van de balans in lichaam en geest.

Herkomst alternatieve geneeswijzen

De huidige naamgeving “Alternatief” betekent “Alter”, aanpassing of aangepaste. Alternatieve Geneeswijzen zijn feitelijk in de tijdlijn van de geschiedenis geen “alternatief” maar refereert naar de oorspronkelijke oude geneeskunde.

De huidige geneeskunde is in tijdlijn een aanpassing van deze oude oorspronkelijke Natuurlijke Geneeskunde die wij vandaag de dag kennen als Alternatieve Geneeskunde. Als Stichting Natuurlijk Welzijn spreken wij daarom liever van Natuurgeneeskunde of natuurlijke geneeswijzen.

Over de hele wereld zien we een groeiende belangstelling naar de oude traditionele geneeswijzen die berusten op vele duizenden jaren kennis en ervaring. We kunnen ons daarbij indenken dat het gebruik van medicijnen nog niet erg lang gebruikelijk is. Het eerste medicijn werd 1896 geïntroduceerd door Bayer: de aspirine.

Tot ver in de 20e eeuw maakte men gebruik van natuurlijke producten en kruiden om te genezen. Pas zeer recent worden steeds meer niet natuurlijke middelen ingezet. Over de werking van deze synthetische middelen zijn de meningen verdeelt.

 

Alternatieve Geneeswijzen, 80% maakt er gebruik van

Uit een groot onderzoek onder patiënten bleek dat ongeveer tachtig procent van de Nederlanders gebruikmaakt van Alternatieve Geneeswijzen. De meeste mensen vertellen dit niet aan hun arts of huisarts omdat ze dit vergeten of omdat ze dit niet durven. Veel artsen weten dus niet dat hun patiënt ook gebruikmaakt van andere geneeskunde en dit is een ongewenste situatie en een van de redenen dat Stichting Natuurlijk Welzijn zich inzet om meer erkenning te vragen voor de alternatieve geneeswijzen.

Inmiddels worden artsen beter opgeleid over de belangrijke rol die Alternatieve geneeswijzen hebben bij het genezingsproces van hun patiënten. Meningen van artsen lopen tegenwoordig sterk uiteen.

De Stichting Natuurlijk Welzijn zet zich al meer dan veertig jaar in voor een betere positie van de natuurlijke geneeswijzen en werkt samen met diverse organisaties om de natuurgeneeskunde beter onder de aandacht te brengen. Word donateur en help de stichting deze belangrijke doelstelling te verwezenlijken. Uw steun is welkom.

 

Natuurlijke geneeswijzen, holistisch

Er zijn over de hele wereld erg veel natuurlijke geneeswijzen te vinden. Veel van deze geneeswijzen hebben een holistische benadering, dat wil zeggen dat ze de mens als geheel benaderen het lichaam, ziel en geest als een totaal organisme zien.

In tegenstelling tot de huidige geneeskundige insteek waarin specialisatie steeds kleiner wordende deeltjes van het lichaam bestudeert, kijkt de natuurlijke geneeskunde naar het functioneren van het geheel. Vaak hoort daar ook voeding en leefstijl bij.

 

De rol van voeding in geneeskunde

In de oudere geneeswijzen speelde voeding een hele belangrijke rol die tegenwoordig veelal buiten beschouwing gelaten wordt. Maar het lichaam kan genezen als men weet hoe te eten en het tegengestelde is ook waar. Men wordt ziek als men verkeerde voeding eet.

Een centrale rol in de natuurlijke geneeswijzen is voeding en de spijsvertering. Uitspraken als ‘Je bent wat je verteert’ of ‘Je bent wat je eet’ zijn bekende voorbeelden of ‘Bitter in de mond houdt het hart gezond’.

De Chinese geneeskunde, Ayurvedische geneeskunde, inheemse Amerikaanse geneeskunde geven ook voedingsaanwijzingen met betrekking tot genezing.

De grondlegger van de huidige geneeskunde schreef al: ‘Laat medicijn uw voeding zijn en voeding uw medicijn’. Helaas zijn de voedingsdelen van Hippocrates buiten beschouwing gelaten in de huidige geneeskunde. De eed aflegging van de arts bevat een bekende zin: ‘Doe anderen geen schade toe’.  Voeding draagt bij aan de gezondheid en vaak zonder schadelijke gevolgen.

levend voedsel

Hippocrates, de grondlegger van de huidige geneeskunde schreef al: laat voeding uw medicijn zijn en medicijn uw voeding. Helaas is het voedingsdeel van Hippocrates in de huidige geneeskunde veelal buiten beschouwing gelaten. En dat terwijl in de geschriften van Hippocrates juist voeding centraal stond naast beweging.

 

Bodem, voeding en medicijn

In de natuurgeneeskunde zien we erg veel nadruk op voeding als medicijn om te genezen. Er is de laatste tijd een snel groeiende bewustwording voor onze voeding, gif gebruik en de bodem uitputting. Biologische teelt wint dagelijks aan ruimte en steeds meer boeren zien in dat hun land en dieren op de ingeslagen weg zieker en minder vruchtbaar worden.

Eens vruchtbare grond is verworden tot zand en gezonde dieren chronisch ziek. Dit heeft uiteraard een enorme invloed op onze voeding. En onze voeding heeft direct invloed op onze gezondheid. De relatie bodem, voeding en gezondheid wint terrein. Net als de terugkeer naar gezonde levende voeding.

 

Energie, lichaam en geest

De huidige bewustwording dat geneeskunde meer is dan een medicijn dat wordt voorgeschreven is een duidelijke afspiegeling van de noodzaak anders naar geneeskunde als geheel te kijken. Het lichaam kan niet bestaan zonder geest of ziel. En iedere cel in het lichaam produceert of verbruikt energie.

Alle taken van het lichaam verbruiken energie. In de meest recente inzichten    blijkt de rol van energie veel groter te zijn dan men altijd heeft aangenomen. Men noemt het ATP (Adenosine triphosphate).

Chakra

Het lichaam straalt ook energie uit, en dit heeft men zelfs vast kunnen leggen. Wellicht noemt men het aura of licht. Vele onderdelen in de natuurlijke geneeswijzen houden zich bezig met het verhogen van de energie of benaderen ziekte als het uit balans zijn van de energie. Uit de Chinese geneeskunde komen de meridianen bijvoorbeeld en het genezen met edelstenen gaat uit van de energie die de stenen uitstralen.

Soorten alternatieve geneeswijzen

Er zijn vele soorten natuurlijke geneeswijzen en de ontwikkeling op dit gebied staat ook zeker niet stil. De stichting Natuurlijk Welzijn verspreid al meer dan 40 jaar kennis van vele natuurlijke geneeswijzen en is uitgegroeid tot het kenniscentrum van de Natuurlijke geneeskunde in Nederland. Om meer te kunnen doen kunt u ons werk ondersteunen door donateur te worden voor 15 euro per jaar. U ontvangt dan ook onze uitgave ‘De natuur Uw Arts’ zes maal per jaar gewoon in uw brievenbus.

Nederlands kenniscentrum van de Natuurgeneeskunde

Donateurs van de Stichting Natuurlijk Welzijn kunnen binnenkort gebruikmaken van de nieuwe fysieke bibliotheek in Epe. Daar staat een uitgebreide verzameling bijzondere boeken die de Stichting de afgelopen 40 jaren heeft verzameld en uitleent aan donateurs. Wilt u meer kennis opdoen en de natuurgeneeskunde laten groeien? Sluit u dan bij ons aan voor vijftien euro per jaar. Samen zetten we de natuurgeneeskunde weer op de kaart!

Integrative Medicine

Een nieuwe ontwikkeling vanuit de Alternatieve Geneeswijzen is Integrative Medicine. Steeds meer artsen en consumenten beginnen in te zien dat de huidige manier van geneeskunde niet altijd goed resultaat geeft. Het bestrijden van symptomen is op korte termijn vaak een oplossing maar op lange termijn levert het ook vaak klachten op. Dat zijn belangrijke redenen dat over de hele wereld men zoekt naar nieuwe vormen waarbij de Alternatieve Geneeswijzen meer en meer worden opgenomen naast de huidige Geneeskunde.

Stichting Natuurlijk Welzijn

De Stichting Natuurlijk Welzijn onderneemt initiatieven om de Natuurlijke Geneeskunde te laten groeien en goede informatie te verspreiden. De stichting werkt samen met artsen en beroepsverenigingen om meer samen te werken om zodoende te groeien en meer gehoor te geven aan de roep van de consument om natuurgeneeskunde serieus te nemen. In Nederland maakt ongeveer 80% van de bevolking gebruik van natuurlijke of alternatieve geneeswijzen.

Stichting Natuurlijk Welzijn zet zich inmiddels meer dan veertig jaar in voor de belangen van consumenten die gebruik willen maken van de Natuurlijke Geneeswijzen. Op deze website kunt verwijzingen vinden naar aangesloten geregistreerde betrouwbare Natuur Geneeskundige praktijken.

Daarnaast geeft de Stichting iedere twee maanden De Natuur Uw arts uit vol met artikelen geschreven door Natuurgeneeskundigen over allerlei Alternatieve Geneeswijzen. Donateurs krijgen daarnaast online toegang tot de volledige inhoud van de artikelen.

Wordt donateur en help ons groeien

Stichting Natuurlijk Welzijn, word donateur en help ons groeien

[ninja_form id=6]

Steun de Alternatieve Geneeswijzen in Nederland en word donateur voor
€ 15,00 euro per jaar en steun de Natuurlijke Geneeswijzen door de Stichting te ondersteunen. Naast toegang tot de artikelen en de uitgave  ontvangt u korting op kruiden en supplementen bij de Rooderoos. Uw lidmaatschapnummer is uw kortingsbewijs. Kortingen kunnen behoorlijk oplopen.

De Stichting zet zich in voor:

  • Kennis delen
  • Vergoeding door de zorgverzekeraar
  • Erkenning
  • Samenwerking

Tijdelijke actie:

Korting op het boek ‘De kracht van de alternatieven

2 jaar donateurschap en het boek voor slechts € 35,00 euro (zolang de voorraad strekt)