Reflexzonetherapie

Reflexzone therapie

Uit: Nr. 252, nov/dec 2017

Talloze onderzoeken laten zien dat reflexzonetherapie een positief effect heeft op stress, pijn, angst. Deze therapie verbetert de kwaliteit van leven.

 

Dat reflexzonetherapie werkt, weten we al honderd jaar, sinds de Amerikaan, dr. William Fitzgerald, deze als kno-arts toepaste. Zo kon hij zonder verdoving opereren of een tand trekken. De therapie wordt in veel landen toegepast; m.n. in Denemarken en Engeland is deze populair. Over hoe het werkt, tastten de wetenschappers lang in het duister, maar nu is met moderne technieken de werking aangetoond.

Effect op het brein

Reflexzones op de voet staan in verbinding met organen. Het lijkt wel magie, maar dit is inderdaad aangetoond met functionele magnetische resonantiebeelden (fMRI). Wanneer de onderzoekers de oogreflexzones op de tweede en derde teen stimuleerden, zagen zij activiteit in het hersengebied dat correspondeert met het oog en gebieden die verbonden zijn met hormonen en emoties, vooral bij korte en stevige prikkels. De bloedtoevoer en de stofwisseling lagen in deze gebieden bijna 40% hoger dan in andere delen van de hersenen. Soortgelijke resultaten zag men bij stimulatie van voetreflexzones van dunne darm en schouder.

Zenuwstelsel in balans

Lange tijd werd het effect van reflexzonetherapie toegeschreven aan het effect van aanraking. In 2012 werd voetreflexmassage vergeleken met Zweedse massage. Voor en na de massage vulden de deelnemers een vragenlijst in. Na een voetreflexmassage was het gevoel van welbevinden aanzienlijk groter dan bij Zweedse massage. Het verschil zit in de techniek. Zweedse massage kent lange zachte strijkingen, voetreflexmassage gebruikt diepwerkende technieken, zoals de wandelende duim, en werkt met de knokkels. In de zones die geblokkeerd zijn, kunnen diepwerkende technieken soms pijn geven. Wonderlijk genoeg kwam uit het onderzoek naar voren dat dat geen effect heeft op het welbevinden. Hyperstimulatie brengt het zenuwstelsel in balans en dat verklaart de verminderde pijn.

Verbetering bloedtoevoer

Stimulatie van reflexzones verbetert de bloedtoevoer naar het corresponderende orgaan. Ook dit effect is aangetoond in 1999 en 2012. Op basis van geluidsgolven kunnen veranderingen in de bloedtoevoer worden waargenomen. In het ene onderzoek werd de voetreflexzone van de nier behandeld, in het andere onderzoek die van de dunne darm. Aangetoond werd dat de bloedtoevoer naar deze organen tijdens de massage toenam; daarna nam deze weer af. Het effect is dus niet duurzaam, maar regelmatige stimulatie van de reflexzone levert zeker een positieve bijdrage aan het functioneren van het orgaan.

Veilige methode

De methode is veilig en heeft geen bijwerkingen. In enkele al aangeboden. Je kunt ook terecht bij een reflexzonetherapeut bij jou in de buurt.

 

Karine de Laat

info@aboutyourlife.nl

www.aboutyourlife.nl

Noot: Een literatuurlijst is verkrijgbaar bij

RedactieDNUA@NatuurlijkWelzijn.org