Tanden lezen – bio-energetische blik

Uit: Nr. 256, jul/aug 2018

De bio-energetische manier van kijken naar ons gebit – en dat het gebit niet los staat van het lichaam, en dat elk element heel specifiek verbonden is met een orgaan- en/of hormoonsysteem – is redelijk nieuw binnen de tandheelkunde. Toch is deze kennis al heel oud en werd honderden jaren geleden al toegepast binnen vele Aziatische geneeswijzen.

EPB (Evidence-Based Practice)

Al zijn reguliere tandartsen nog steeds in de meerderheid, er is vanuit het publiek een sterk groeiende vraag naar de meer holistische benadering binnen de tandheelkunde. Uit deze behoefte – en het samenkomen van een groep holistische tandartsen – is 21 jaar geleden de NVBT (Nederlandse Vereniging Bio-energetische Tandheelkunde) ontstaan. Inmiddels is de holistische / bio-energetische / biologische tandheelkunde gestoeld op vele casussen en ondervindingen uit de praktijk. Daarbij hebben cliënt en biologische tandarts steeds weer ervaren dat de relaties tussen het gebit en de betreffende orgaan-/hormoonsystemen niet uit een alternatieve opwelling voortkomen, maar uit gedegen empirisch bewijs. De biologische tandarts werkt met lichaamsvriendelijke materialen op het gebied van vullingen en anesthesie. In combinatie met complementaire geneeswijzen – en met oog voor emotionele, mentale en fysieke blokkades – ontstaat er vervolgens een holistisch behandelplan voor de klachten van de cliënt. Hierin vloeien tandheelkundige behandelingen samen met angstbegeleiding, ontstoring, detox, orthomoleculaire suppletie, homeopathie en/of acupunctuur.

EAV (ElectroAcupunctuur volgens Voll)

Op grond van mijn praktijkervaring en vele gedocumenteerde casussen is het ongelooflijk om te zien hoe accuraat problemen met het gebit corresponderen met de toestand van de verschillende orgaan- en hormoonsystemen in ons lichaam.

Bij cliënten die naar mij worden doorverwezen, onderzoek ik de verschillende kiezen en tanden die problemen geven en meet deze door met EAV. Als ik vervolgens vertel met welke delen van het lichaam deze elementen corresponderen in hun lichaam, springen ze als het ware uit hun stoel op van verbazing. ‘Ja dat klopt,’ zeggen ze dan, ‘dat vertelde mijn internist mij ook.’ Of: ‘Ik heb inderdaad al lange tijd problemen met mijn schildklier, wie heeft u dat verteld?’

…’Uw tanden hebben mij dat net verteld!’

 

Bij een EAV-meting wordt er vanuit gegaan dat elke tand en/of kies door middel van een meridiaan verbonden is met een bepaald orgaan, hormoon-systeem en/of weefsel.

 

Verstoringen

Cliënten met veel amalgaam, wortelkanaalbehandelingen, cariës, of andere problemen in de zessen en zevens (zie afbeelding: de 6 en de 7 in de vier kwadranten) hebben meestal problemen met hun darmen (allergieën / intoleranties / leaky gut) en/of opname van voedingsstoffen vanuit de darmen. Ik heb verschillende cliënten gehad waarbij deze zessen en zevens pus afgaven. Enkelen heb ik doorverwezen voor darmonderzoek. Vaak slagen we erin om deze kiezen, en het tandvlees eromheen, veel rustiger te krijgen met een eliminatiedieet, gerichte vitamines, L-glutamine, psylliumvezels of de oplosbare vezel uit de guarboon, en door uitsluiting van allergieën en/of voedselintoleranties.

Vice versa zagen we veel darmproblemen verminderen door amalgaamverwijdering en/of de juiste behandeling van deze zessen en zevens.

Bij vrouwelijke cliënten zie ik vaak problemen met de schildklier. Deze vind ik terug in de vieren en vijven. Meestal zijn er op deze elementen al kronen, bruggen en implantaten geplaatst. Vice versa zien we verbetering van de schildklierfunctie bij amalgaamverwijdering, extractie en juiste behandeling van de vieren en vijven. Diabeten komen ook met klachten van hun vieren en vijven, omdat naast de schildklier ook de alvleesklier hiermee verbonden is. Door vervolgens EAV-punten op het lichaam te meten, kan ik onderscheiden of er energetische verstoringen zijn op de pancreas, schildklier en/of beide. Blaasontstekingen, problemen met de nieren vinden we vaak terug in de enen en tweeën. Dit zijn de twee voortanden en de eerste tanden daarnaast, en in het ondergebit de 4 voorste tanden. In die elementen kunnen, verouderde, endo’s (= wortelkanaalbehandelingen; red.) veel problemen veroorzaken in nieren en blaas. Voortanden met flinke cariës wijzen vaak op klachten in de urogenitale zone. Problemen met de gal en de lever spiegelen zich in de drieën en het hart in onze verstandskiezen (8). Meestal staan de verschillende klachten in relatie met elkaar. Zo zal een cliënt met een hypothyreoïdie (= trage schildklier; red.) ook last hebben van zijn/haar vertering en wellicht problemen met het hart; toch kan ik dan door middel van een EAV-meting zien waar het zwaartepunt ligt. Door de juiste behandeling van de betreffende gebitselementen – en daarbij ondersteuning van het verbonden orgaan-/hormoonsysteem met de juiste supplementen en/of vitamines, mineralen – zien we vaak het gebit, tandvlees, én de cliënt opknappen.

Orthodontie

Het kan ook belangrijk zijn om in de orthodontie rekening te houden met de diverse krachten die men door het plaatsen van een beugel op de verschillende elementen gaat uitoefenen. Het is zinvol om te weten waar de elementen in het lichaam mee in verbinding staan. Bij jonge kinderen is het lichaam immers nog volop in de groei. De vorm van het gebit is in synergie met de bouw, plaats en ontwikkeling van de verschillende organen, weefsels en hormoonsystemen. Bij ouderen kan men er binnen de orthodontie rekening mee houden – en gericht advies geven – als er bekende lichamelijke klachten zijn en deze gespiegeld worden in het gebit. Kiezen en tanden met onderliggende orgaan- of hormoon-dysfuncties kunnen kwetsbaar en beduidend zwakker zijn.

Anu Alexander Kruijtbosch, natuurgeneeskundig therapeut met bio-energetische tandheelkundige expertise.

06 25022996

www.2thecore.nl