Tinnitus, een ander geluid

Uit: Nr. 241, jan/feb 2016

Tinnitus behoort tot de klachten waar ‘mensen maar mee moeten leven; er is niets aan te doen’. Dat raakte mij en ik heb mij dan ook verdiept in de medische, emotionele en energetische kant van tinnitus. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de complementaire benadering bij deze aandoening.

Inmiddels is er een groot aantal mensen complementair behandeld en zijn er verschillende resultaten. Men heeft minder last van het geluid, doordat men er beter mee om kan gaan; ook neemt het volume van het geluid af. Mensen met deze aandoening kunnen zelf actief zijn door te durven kijken naar de onderliggende reden en krijgen daardoor meer grip op hun klacht. Het mooie is dat dit heel natuurgeneeskundig is.

Wat is tinnitus?

Een goede definitie van tinnitus is: geluid waarnemen waarvoor geen externe bron is en dat door niemand anders gehoord wordt. In het Nederlands is tinnitus ook bekend als ‘oorsuizen’. Eigenlijk is dat geen goede naam. Tinnitus zit niet in het oor, maar eerder in het hoofd, waar de hersenen de zenuwprikkels waarnemen. Suizen is maar één van de geluiden die je kunt waarnemen als je tinnitus hebt. Het lawaai kan allerlei vormen aannemen, waarbij de toonhoogte en de intensiteit verschillen. De immer aanwezige toon kan iemand behoorlijk uitputten of zelfs depressief maken. Het gevaar van een sociaal isolement is zeker aanwezig doordat extern lawaai slecht verdragen wordt. Op feestjes, concerten, beurzen, etc. komt er te veel geluid af op degene die aan tinnitus lijdt.
Over de oorzaken van tinnitus is nog veel onduidelijk. Wél zijn wetenschappers het erover eens dat langdurige blootstelling aan hard geluid er één van is.

Behandelmogelijkheden

Tinnitus lijkt bij veel mensen ontstaan te zijn na een heftige gebeurtenis in hun leven waarbij iemand ver over zijn grenzen heeft moeten gaan. Vaak is er ook een andere klacht die in eerste instantie niets met de tinnitus te maken lijkt te hebben, maar toch daarmee verbonden blijkt te zijn. Een voorbeeld daarvan is pijn in de kaak na een verkoudheid of tandheelkundige behandeling.

Binnen de natuurgeneeskunde wordt er holistisch gekeken naar klachten of problemen. Welke organen zijn bij de klachten betrokken en wat betekenen deze emotioneel en psychisch. Dan wordt bepaald welk systeem geprikkeld, gekalmeerd of ondersteund moet worden. Zo kan het zijn dat mensen met tinnitus verschillende behandelingen voorgeschreven krijgen.

Na het intakegesprek wordt een segmentmassage gegeven om te kijken of het lichaam de informatie van de intake bevestigt of dat er nog andere waarnemingen of ervaringen van belang zijn. De segmentmassage is een belangrijk onderdeel van de behandeling bij tinnitus omdat deze gericht is op zowel prikkeling als kalmering van het zenuwstelsel.

Vitamine

Mensen met tinnitus blijken vaak een tekort te hebben aan de mineralen magnesium en zink of vitamines B1, B6, B12 en D3.
Het is interessant om te benoemen dat B1 is gerelateerd aan audiofobie. Vaak zijn mensen met tinnitus heel gevoelig voor harde (onverwachte) geluiden en raken ze vermoeid door bijvoorbeeld veel hard pratende mensen om zich heen. Het is niet zinvol om voor de zekerheid vitamines en mineralen in te nemen, want teveel vitamines kunnen schadelijk zijn. Bijvoorbeeld een te hoge inname van vitamine B6 veroorzaakt neuropathie, pijn in het zenuwweefsel. Daarom is het heel belangrijk om via het bloed te testen of er sprake is van tekorten.

Communicatie en gehoorzaamheid

Energetisch gezien is tinnitus een aandoening die met communicatie en zelfexpressie in verband wordt gebracht. Door de wijze van communicatie te verbinden aan tinnitus wordt er een vlak aangeraakt dat bij veel mensen onbekend is en waar ze ook een beetje van schrikken. Het gaat hier om de innerlijke communicatie, een punt dat in het huidige leven niet altijd de aandacht krijgt. Er is sprake van aangepast gedrag.
Een ander aspect is gehoorzaamheid. Louise Hay, Christiane Beerlandt en ook Rüdiger Dahlke (publicisten op gezondheidsgebied; red.) zeggen dat iemand met tinnitus (vaak onbewust) weigert te luisteren en de innerlijke stem niet kan horen.

Het keelgebied is niet alleen de plaats van spreken maar ook die van het horen en gehoorzamen. Het is de verbindingsweg tussen het hoofd en het lichaam. De smalle keeldoorgang is letterlijk de bottleneck voor het passeren van energie. Dit zou kunnen verklaren dat mensen met tinnitus meestal ook nek/schouderklachten hebben.
Het is heel belangrijk te luisteren naar de innerlijke stem, zodat je weet wat er van je verlangd wordt. Eerlijk leren te communiceren en je angsten onder ogen te zien is essentieel in dit proces.
Het geluid dat in het hoofd wordt waargenomen, zou je kunnen zien als een waarschuwingssignaal dat er over grenzen heengegaan wordt. Het wordt tijd om naar binnen te gaan en naar ‘het zelf’ te luisteren. Hiermee geef je erkenning aan de aandoening in plaats van er tegen te vechten. Door de innerlijk stem te volgen, wordt rust gecreëerd.

Angela Dol

Coaching-Counseling-Natuurgeneeskunde
Tel. 06 5207 5350/Email praktijk@angeladol.nl/site www.angeladol.nl