Vaccineren op het juiste momentReactie Deel1

Uit: Nr. 256, jul/aug 2018

Over vaccinaties zijn de meningen zeer verdeeld. Een publicatie over een dergelijk controversieel onderwerp roept – zeker als het over hele jonge kinderen gaat – haast altijd vele reacties op. Dat was zeker het geval bij de Kanttekening die wij plaatsten in DNUA 254 van maart / april 2018 met de titel ‘Vaccineren op het juiste moment’. Het stuk begon met een ongelukkig gekozen (en er bij de redactie doorgeslipte) beginregel: ‘De, toch al geringe, kans op bijwerkingen van inenten…’ Naast de vele reacties die wij kregen, ontvingen wij van Arjen Pasma, homeopaat in Scherpenzeel (Frl.), een uitvoerig artikel dat wij – vanwege de omvang in 2 delen – van ganser harte in ons magazine plaatsen.

Hoe bestaat het dat anno 2018 in ‘De Natuur Uw Arts’ niet duidelijk afstand wordt genomen van het heilloze fenomeen ‘Vaccineren tegen kinderziekten’. Ik weet dat de overheid (inclusief het RIVM) vaccinatie-schade ontkent, maar dat in deze ‘kanttekening’ wordt begonnen met ‘De, toch al geringe, kans op bijwerkingen van inenten…’ getuigt van weinig visie op de natuurlijke geneeskunst.

Vaccineren is een zeer onnatuurlijke ingreep en is verantwoordelijk voor zeer grote en omvangrijke schade bij de opvolgende generaties. In het land waar de vaccinatiegraad het grootst is (USA) is een buitensporig hoge kindersterfte waar te nemen. Wanneer dit ons voorland wordt, zullen ook wij in ons land geconfronteerd worden met een ingestort immuunsysteem. De voorbode daarvan zien we nu reeds bij de jeugd waarvan 47% allergisch is voor het één of ander. Een arts van de Radboud Universiteit meldde recent dat dit percentage jaarlijks stijgt met 1 procentpunt. Nog twee generaties… en 100% van de jeugd is allergisch voor… u noemt het maar. Schokkend! De hausse aan astma, adhd, autisme, kanker bij kinderen, chronische vermoeidheid, agressie, etc. vindt – zo is inmiddels voldoende aangetoond – mede haar oorzaak in het vaccineren tegen kinderziekten. Ik zet de bezwaren tegen vaccineren op een rij.

Bezwaren

In de eerste plaats is er het ontijdige moment, waarop de vaccinatie plaats vindt. Een kind is in de zeer vroege jeugd beschermd door de natuurlijke, maternale afweer, die na de geboorte nog onderhouden wordt door de moedermelk. Vaccineren op zeer jonge leeftijd is daarbij een ernstige ‘stoorzender’. De bloed-hersen-barrière staat geheel open en de additieven in de vaccins (o.a. aluminiumverbindingen) zetelen zich direct in de hersenen. Vanaf dat moment kun je wachten op gevolgen van de belaste hersenen.

Daarnaast is er bij vaccineren een confrontatie met veelvoudige info van meerdere ziekten tegelijk. Een baby van 6 weken móet op dat moment ‘iets’ met 7 ziekten tegelijk: DKTP, Hib, Hep B en Pneu. Hoe erg kun je het bedenken!!!

In de vaccins bevinden zich additieven van velerlei aard, biologisch en chemisch, met dna-materiaal van apen, kippen, mensen (vaccins worden gekweekt op foetale cellen), formaldehyde, aluminiumverbindingen, etc. Wanneer dit allemaal zo onschuldig is en je het in het interstitium van een baby kunt spuiten, kun je het ook wel in een sinaasappel spuiten en die vervolgens opeten. Dat zal geen enkele arts die vaccineert ooit willen doen. Een kwiksinaasappel is minder schadelijk!!!

De toediening van het vaccin is intramusculair, terwijl de natuurlijke besmetting van kinderziekten altijd via de luchtwegen verloopt en bijna altijd met één (kinder)ziekte tegelijk. Vaccineren is vragen om problemen en die zijn niet gering.

Veiligheid van vaccins is niet gegarandeerd; er is geen enkel onderzoek dat dit aantoont. De farmaceutische industrie is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid voor schade door vaccinaties. Indien schade onomstotelijk wordt vastgesteld vergoedt de overheid (dat zijn wij zelf!) de schade. In de USA worden inmiddels grote bedragen uitgekeerd.

Het wordt het organisme veelvuldig onthouden zelf te mogen oefenen en de eigen afweer zelf te ontwikkelen. Desondanks verwachten we ‘kampioenen’ en aan het aantal schadegevallen kun je zien wat de gevolgen zijn van dit niet mogen oefenen: een hausse aan chronische aandoeningen op jonge leeftijd.

Onderzoeken waarbij groepen gevaccineerden worden vergeleken met niet-gevaccineerden geven een onthutsend beeld te zien: je kunt het beste maar deel uit maken van de niet-gevaccineerde groep. Het RIVM verwijst deze onderzoeken naar de prullenbak. Ja, dat kan ook. Het CDC (het RIVM in de USA) is gebleken een corrupte organisatie te zijn. Zie de interviews met Dr. Brian Hooker in ‘Vaccines Revealed’. Financieel gewin – het is een miljarden-industrie – gaat boven de zorg voor kinderen. Artsen in de USA krijgen een grote bonus wanneer een kind het volledige vaccinatieprogramma heeft doorlopen. De druk van artsen op ouders om hun kinderen het volledige programma te laten doorlopen, komt voort uit financieel gewin. Een perverse prikkel.

Gevolgen

De gevolgen van vaccineren tegen kinderziekten op korte, middellange en lange termijn worden steeds duidelijker:

  • Pijn en onbehagen, met geregeld hersenhuilen (‘hersenkrijsen’). De druk op de hersenen is direct waarneembaar. Het RIVM noemt dit hersenkrijsen een symptoom van voorbijgaande aard. Het is met name de BMR-vaccinatie die voor zeer grote problemen zorgt (autisme) en wie de casuïstiek in mijn praktijk wil komen bekijken, is van harte welkom.
  • Grote problemen in het immuunsysteem (kno-klachten, luchtweg-allergieën, astmatische bronchitis, reumatische aandoeningen, vermoeidheid, voedselallergieën, kanker op jonge leeftijd).
  • Grote problemen in het zenuwstelsel: adhd en verwante stoornissen, epilepsie, gedragsproblemen, autisme.

Belangen

De kampen zijn verdeeld en de belangen verschillen.

Aan de ene kant zijn daar de overheid, het RIVM (niet genegen naar andersdenkenden te luisteren; eigen ervaring: ‘U bent een man met gevaarlijke ideeën.’); de Gezondheidsraad die de overheid adviseert steeds meer te gaan vaccineren; de Consultatiebureaus die het beleid uitvoeren; huisartsen die in het algemeen nauwelijks enig idee hebben van het noodzakelijke onderscheid tussen enerzijds acute ziekten en kinderziekten en anderzijds de chronische ziekten; kinderartsen die geconfronteerd worden met een exorbitante stijging van niet meer op te lossen problematiek en blijven volhouden dat vaccinatie goed is voor kinderen; de farmaceutische industrie waar het in deze sector (vervaardigen van vaccins) louter gaat om financieel gewin; bange ouders die onder druk gezet worden kun kinderen te laten vaccineren onder de ontkenning van de heersende gevolgen van vaccinatie.

Aan de andere kant zijn daar de ouders van kinderen met schade door vaccineren. Beste lezer, dit zijn er niet weinig. Meer dan 25.000 van hen zijn lid van de Facebook-pagina Vaccin Vrij en een veelvoud van dit aantal is in het geheel onwetend dat de problemen van hun kind te wijten zijn aan vaccinaties tegen kinderziekten. De ouders van Vaccin Vrij hebben met veel ellende geleerd wat het betekent een gevaccineerd kind te hebben. Tot de groep van ‘anti-vaxxers’ behoren ook de klokkenluiders uit het vaccinatie-veld (beleidsmedewerkers, artsen, verpleegkundigen, werkers in de vaccinatie-industrie). In deze groep kom je gelukkig ook homeopaten tegen die zich de reeds in 1980 gepubliceerde visie van een van de grootste homeopaten, George Vithoulkas, hebben eigen gemaakt (The Science of Homeopathy, hoofdstuk 8). Daar noemt hij vaccinaties tegen kinderziekten als een van de ernstigste bedreigingen van de gezondheid. Dr. Tinus Smits († 2010) heeft reeds rond 2003 uitvoerig gepubliceerd over het post-vaccinaal-syndroom. Omdat hij claimde kinkhoest met succes te kunnen behandelen vond het Openbaar Ministerie het nodig om hem voor die uitspraak te vervolgen. Met succes: het kwam tot een veroordeling. Hij mocht niet zeggen dat je met homeopathie kinkhoest met succes kon behandelen. Tenminste 15 maal heb ik dat in mijn praktijk (nu 33 jaar) ook gezien. Natuurlijk is het een ernstige acute ziekte die ik niet graag zie in een baby onder de 12 maanden, maar nog nooit lieten de medicijnen mij in de steek en kinderen en volwassenen reageerden altijd op de medicijnen. Voor de goede orde: ik ben een homeopaat.

Een zeer groot probleem ontstaat wanneer ouders van kinderen verschillen in hun idee of hun kind wel of niet gevaccineerd moet worden. Angst (voor ziekte en dus voor dood) en onwetendheid spelen daarbij vaak een grote rol, zo blijkt mij tijdens gesprekken met ouders. Onderschat niet de spanningen in families, tussen buren (‘Jouw niet-gevaccineerde kind is een bedreiging voor mijn kind’), terwijl het met name de pas-gevaccineerden zijn die de kinkhoest verspreiden. Dat heb ik talloze malen meegemaakt. Het feit dat verscheidene patiënten een mooie reactie vertonen op de nosode Pertussinum bewijst dat we te maken hebben met veelvuldig voorkomende kinkhoest. Binnen de kinderopvang is een stevige discussie gaande of bekend moet zijn welk kind wél en welk kind niet gevaccineerd is. Mijn ervaring is deze: houd baby’s uit de buurt van pas-gevaccineerde kinderen; met name de DKTP is berucht om kinkhoest te verspreiden.

Ook bestaat nog de Ned. Ver. Kritisch Prikken die informatie omtrent vaccinaties en kinderziekten publiceert en ouders erop wijst dat vaccineren in ons land gelukkig nog steeds geen verplichting is. In Frankrijk en Italië is het pad van de vrijwilligheid reeds verlaten. Tenminste één Italiaanse burgemeester ging reeds de straat op. Ik had graag met hem meegelopen. Mochten ouders hier voor hetzelfde doel de straat op gaan, ik ga met hen mee.

Arjen Pasma, Scherpenzeel (Fr.)

www.arjenpasma.nl

0561 480950

 

Dit artikel wordt vervolgd in DNUA 257 van sept./okt. 2018.