Hier maken wij ons sterk voor

De stichting heeft zich altijd actief ingezet voor de integratie van alternatieve geneeswijzen met de reguliere geneeskunde. Tegenwoordig wordt de voorkeur gegeven aan de term CAM (Complementary and Alternative Medicine), dus complementaire geneeskunde. De Stichting Natuurlijk Welzijn bestaat meer dan 45 jaar en zet zich al net zo lang in voor het verbeteren van de positie van de Natuurlijke en Alternatieve geneeskunde. Zo werkt de Stichting aan Integrale zorg; het beste uit twee werelden. Word donateur en steun de Natuurgeneeskunde.

Kennisdeling

Kennisdeling over natuurlijke geneeswijzen vergroten en goed onderwijs geven op universitair en hbo niveau.

Vergoeding

Alle Alternatieve geneeswijzen door zorgverzekeraars 100% vergoed in de basisverzekering.

Erkenning

Alternatieve geneeswijzen als serieuze geneeskunde erkend door zorginstellingen.

Samenwerking

Complementaire geneeskunde en en reguliere geneeswijzen meer laten samenwerken om betere resultaten te behalen met lagere zorgkosten.

ONZE GESCHIEDENIS

In 1976 werd de Stichting opgericht door: Willem Smits jr., voorzitter, Jacomine Landman-Kasper, secretaris en Jan Hoogeboom, penningmeester met de aanvankelijke opzet meer structuur te brengen in het uitgeven van het blad 'De Natuur Als Arts', later gewijzigd in 'De natuur uw arts'.

De Natuur Als Arts

De Natuur Als Arts werd door de heer Smits sr. aan zijn patiënten uitgegeven. Hij en de vader van de secretaris, destijds beiden bekende persoonlijkheden in de natuurgeneeskunde, hielden zich in het verleden bezig met de aanvullende geneeswijzen in de vorm van fytotherapie, hypnotherapie en magnetotherapie, zowel in Nederland als buiten Nederland.

Jacomine Landman

Jacomine Landman heeft een groot aandeel in de ontwikkeling van de stichting gehad door het geven van lezingen, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Mede hierdoor is de stichting uitgegroeid tot een adviescentrum voor natuurgeneeskunde.

HET BESTUUR

De Stichting Natuurlijk Welzijn draait op de inzet van vrijwilligers. De uitgaven van De Natuur Uw Arts wordt vorm gegeven door een onafhankelijke redactie, ondersteund door een vakredactie, bestaande uit professionals uit de praktijk.

VRIJWILLIGERS

Het tijdschrift Natuur Uw Arts wordt gemaakt door vrijwilligers in samenwerking met artsen en therapeuten uit de praktijk.

Oproep

We zoeken nog redactieleden en vrijwilligers met kennis van, of ervaring met social media. Als u interesse heeft, neem dan contact op met ons kantoor via de telefoon of stuur een e-mail.

Word donateur en help ons groeien

Met uw bijdrage kunnen wij u nog beter informeren over alternatieve/complementaire gezondheidszorg om de natuurgeneeskunde een betere positie te geven in de gezondheidszorg en de politiek.

€ 20,- per jaar!

Help ons groeien!

  • 6x per jaar het magazine 'De Natuur Uw Arts'
  • Korting op de producten van De Roode Roos
  • Toegang tot informatie over alternatieve geneeswijzen
  • Gratis gebruik natuurkundige bibliotheek

Neem een goed doel op in uw testament

Steeds meer mensen zijn er zich van bewust dat er in hun nalatenschap ook ruimte kan zijn voor organisaties die ze een goed hart toedragen. De Stichting Natuurlijk Welzijn geeft al tientallen jaren voorlichting over complementaire / alternatieve gezondheidszorg (CAM).

Fiscaalvriendelijke giften

Periodieke jaarlijkse giften zijn fiscaal aftrekbaar als deze via een notariële akte, of een 'Overeenkomst periodieke gift' voor tenminste 5 jaar worden vastgelegd. Bij jaarlijkse giften van minimaal € 100,- kan dan altijd verrekening met het verzamel-inkomen toegepast worden waardoor de fiscus een deel van de giften terugbetaalt. Ons fiscaal identificatienummer (RSIN) is 8166 607 12. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is onder nummer 41038012.

Documenten

Goede Doelen Nederland

Stichting Natuurlijk Welzijn is aspirant-lid van Goede Doelen Nederland.