Deze behandelingsmethode wordt aangewend om verharde en verstopte slagaderen te behandelen (arteriosclerose / atherosclerose). Deze therapie is een medische behandeling die alleen maar door bevoegd personeel, onder toezicht van een arts, mag worden toegepast.
Het chelatiemiddel EDTA dient men toe door middel van een infuus, een dunne naald in de ader.
Hoewel het chelatiemiddel ongewenste elementen bij voorkeur verwijdert, zijn er ook andere, nuttige elementen (als zink en vitamine B6) die door het middel EDTA omsloten en uitgescheiden worden.
Deze elementen worden dan ook aan het eind van iedere behandeling intravaneus aangevuld, dan wel tussentijds oraal toegediend.

Toon 7 resultaten