Het ondergaan van hoge darmspoelingen is een zeer effectieve manier om de dikke darm te reinigen en te ontspannen. Meestal gebeurt dit in het kader van een natuurgeneeskundige behandeling waarbij reiniging van de darm een belangrijke plaats inneemt.
Met gefilterd water op lichaamstemperatuur wordt de dikke darm schoongespoeld en door het water gemasseerd. Aanbevolen wordt minimaal drie spoelingen te laten uitvoeren teneinde zich van oude voedingsresten te ontdoen. De behandeling vindt plaats zonder druk of pijn. Iedere behandeling duurt ongeveer drie kwartier tot een uur.

BCHT / Beroepsgroep coor Colon Hydrotherapie
015 2144221 / info@colonhydrotherapie.nu / http://www.colonhydrotherapie.nu