Vegatest, ook wel vegetatieve reflextest genoemd (VRT)

Deze therapie werkt vanuit hetzelfde energieconcept als acupunctuur, alleen worden hier geen naalden en polsdiagnostiek gebruikt, maar meet men de energie via punten (meestal op de vingertoppen) met een apparaat. Bij gezonde organen of orgaanfuncties blijken alle acupunctuurpunten eenzelfde meetwaarde te geven. Een hogere of een lagere meetwaarde wijst op een ontsteking of een neiging tot degeneratie van een bepaald orgaan. Door het geven van electrische prikkels wordt getracht de ‘levensenergie’ te normaliseren.

Toon 36 resultaten