Haptonomie is de leer van de tastzin, het gevoel en het gevoelsleven. Door gebruik te maken van alle aspecten van de tastzin tracht de haptonomie een fundamentale bijdrage te leveren aan de lichamelijke en geestelijke ontplooiing van de mens. Via de haptonomische methode, waarbij de aanraking een centrale rol speelt, tracht men de mens tot zelfhulp aan te zetten, zodat hij zichzelf weer als goed ervaart en dat bevestigd weet.
Haptonomie heeft vooral met ontmoeten te maken en alle emoties en gevoelens die men daarbij kan voelen. In een haptonomische ontmoeting laten we ervaren hoe de ander omgaat met zijn tast- en gevoelsmogelijkheden, zodat men op een tactvolle wijze kan omgaan met zichzelf en met anderen.

VVH / Vereniging van Haptotherapeuten
Eerste Keucheniusstraat 35 hs, 1051 HP Amsterdam
020 4887116 / info@haptotherapeuten-vvh.nl / http://www.haptotherapeuten-vvh.nl