De neuraaltherapie, ook wel procaïnetherapie genoemd, bestaat uit het injecteren van procaïne of daaraan verwante stoffen op bepaalde plaatsen in het lichaam. Centraal in deze therapie staat de gedachte dat een (chronische) ontsteking soms op grote afstand in het lichaam een aandoening kan veroorzaken. De therapie valt uiteen in twee onderdelen: het onderzoek naar en behandeling van deze ontsteking en de segmenttherapie. Bij neuraaltherapie behandelt men geen symptomen of organen maar begint men bij de bron van de ziekte of stoornis.
De therapie is een totaaltherapie waarvoor de volgende indicaties worden gegeven:

  • pijnklachten,
  • functionele stoornissen
  • somatische, reversibele aandoeningen.

Niet in aanmerking komen voor deze therapie: geestesziekten, erfelijke ziekten, infectieziekten in ver gevorderd stadium (eindstadium TBC) en kanker, gebreksziekten (avitaminosen, hormonaal tekort) en psychogene ziekten (neurosen, neurasthenieën).
Aantal behandelingen: meestal 4-6. Duur van de behandeling: 20 minuten.

AVIG / Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
(voorheen: NVNR / Nederlandse Vereniging voor Neuraal- en Regulatietherapie)
Postbus 2182, 3800 CD Amersfoort
033 4328030 / avigartsen@gmail.com / http://www.avig.nl