Reïncarnatietherapie

Uit: Nr. 254, ma/apr 2018

Henny Dekker is al dertig jaar werkzaam als hypnotherapeut, regressie- en reïncarnatietherapeut en publiceerde drie boeken en vele artikelen. Zijn praktijk is gesloten, maar hij is nog wel beschikbaar voor lezingen en workshops.

Reïncarnatietherapie is nog vrij nieuw; pas in 1978 publiceerden psychiater Morris Netherton ‘Past Lives Therapy’ en psychologe Helen Wambach ‘Reliving past lives’. Vijfduizend herinneringen van 1100 mensen werden onderzocht.

Het oudste boek over vorige levensherinneringen is van Albert de Rochas, gepubliceerd in Frankrijk in 1911. Sinds die tijd hebben therapeuten keer op keer de verrassende ervaring gehad dat cliënten na de open instructie ‘Ga terug naar de eerste keer dat je die emotie, lichamelijke sensatie of gedachte had’ iets beleven dat lijkt op scènes uit vorige levens. De cliënten beleven dan samenhangende gebeurtenissen die ze ervaren als reëel. Die belevingen kunnen heel pijnlijk zijn geweest en emoties hebben opgeroepen die toen niet konden worden verwerkt, of tot conclusies hebben geleid die in die situatie begrijpelijk waren. Tot hun verbazing herkennen ze deze emoties en conclusies, omdat het dezelfde zijn die in hun huidige leven op onbegrijpelijke wijze opduiken en de problemen veroorzaken, waarvoor zij therapie zochten. Na het opsporen en herbeleven en vooral ook oplossen van de onverwerkte gebeurtenissen van toen, kunnen de emoties zich ontladen en ervaart de cliënt opluchting en verandering in het huidige leven.

De levensgeschiedenis van een mens omvat dus veel meer dan de bewuste en onbewuste herinneringen en ervaringen uit het huidige leven. Telkens weer blijkt dat vorige levens een belangrijke rol spelen. Door deze te ervaren komen belangrijke levensthema’s aan bod, waardoor helder zal worden wie je werkelijk bent en wat de zin en het doel van dit leven zijn. Geloof in reïncarnatie is hiervoor niet noodzakelijk.

De term ‘herhalingsdwang’ van Freud, ‘complex’ van Jung en Fritz Perl’s idee van de onvoltooide kwesties (unfinished business) kunnen zeker beschouwd worden als een dynamiek die zich over verscheidene levens en de periode tussen dood en nieuwe geboorte uitstrekt.

Het uitgangspunt van reïncarnatietherapie is eenvoudig: problemen die in het heden beleefd worden, hebben hun oorsprong in het verleden. De problemen, overtuigingen, emoties of lichamelijke klachten of sensaties kunnen gebruikt worden als een brug naar de oorzaak in het verleden. Door gebruik van deze zogenaamde brugtechnieken kan men de oorspronkelijke ervaring opsporen, herbeleven en herinterpreteren. Vooral dit laatste is zeer belangrijk. Uiteraard is de herbeleving belangrijk om het verband tussen oorzaak en gevolg te zien en natuurlijk is het van belang de niet verwerkte emoties alsnog te uiten, maar nóg belangrijker is de heling. Deze heling vindt vaak plaats als men naar het moment vlak na het overlijden gebracht wordt, terugkijkend op dat leven. Men realiseert zich dan wat geleerd is en wat niet verwerkt is. Vergeving vragen of vergeving geven, ook aan zichzelf, is dan mogelijk.

In zijn algemeenheid zou men kunnen zeggen dat onverwerkt verleden overgeërfd wordt op psychisch niveau. Trauma’s nu blijken een herhaling te zijn van vergelijkbare gebeurtenissen uit vorige levens. Reïncarnatietherapie biedt de mogelijkheid om die alsnog te verwerken.

Henny Dekker, n.p.

Infokarmaweb@gmail.com

www.karmaweb.nl